Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 37

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Knihy léčí v každém věku / Books are the best medicine for all age
Resumé: Počátek třetího tisíciletí je spojen s informačním chaosem, jakož i ekonomickým a sociálním pokrokem, který není rovnoměrně rozložen. Nové století a ...
Rozhovor nejen na téma Inforum…
Rozhovor s Filipem Šírem
Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV)
Schváleno Ústřední knihovnickou radou ČR na 38. zasedání dne 5. 12. 2016
Univerzitní knihovna Slezské univerzity v Opavě
Rozhovor na téma nové Univerzitní knihovny
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020
Jazyky knihy. 24. výroční konference SHARP, Paříž, 18.–21. červenec 2016
S knížkou do života (Bookstart)
Exponáty v teple obývacího pokoje: Software pro tvorbu virtuálních výstav
Resumé: Na tvorbě softwaru pro vytváření virtuálních výstav se podílí Knihovna Akademie věd ČR, několik věděckých ústavů Akademie věd ČR a pracovníci Národní ...
Koncept inkubátoru a akcelerátoru pro podporu sociálních inovací v knihovnách
Resumé: Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno získal v červnu 2017 grant Ministerstva práce a sociálních ...
České e-knihy na Inforu 2015
Vyhledávání v prostředí webu – je vůbec něco nového?
Cesta k efektivní podpoře vědy a výzkumu v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mozaika zkušeností – Ptejte se knihovny v novém
Predátorské časopisy
Výtah z textu předneseného autorkou na konferenci INFORUM 2016 a publikovaného v konferenčním sborníku dané konference
Digitální kurátorství a jeho kompetence
Knihovnice seniorům
Memento – cestování časem
Portál Mapovasbirka.cz zpřístupňuje unikátní kartografické dědictví
Resumé: Portál Mapovasbirka.cz vznikl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze koncem roku 2015 v rámci projektu TEMAP. Je rozdělen do 12 sekcí. ...
Poznámky ze semináře Přátelské pracoviště
Požár knihovny – kulturní Černobyl
Tezaurus – prostriedok k zjednoteniu odbornej terminológie v oblasti celulózo-papierenského priemyslu a súčasne aj nadstavba existujúceho komplexného informačného systému
Resumé: Tezaurus je vo všeobecnosti považovaný za nadstavbu existujúceho informačného systému v danej vednej oblasti. Celulózo-papierenský priemysel SR aj ...
Roger Chartier v Praze, 18.–19. května 2016
GÖSSEL Gabriel and ŠÍR Filip. Recorded Sound in Czech Lands, 1900 –1946. Brno: The Moravian Library in Brno, 2016. – 207 s. ISBN 978-80-7051-218-0
Rozhovor s RNDr. Tomášem Řehákem nejen o Knihovnách současnosti
Aktuální situace v oblasti interkulturních knihovnických služeb
Resumé: Text podává stručný přehled o aktuálních aktivitách v oblasti rozvoje interkulturních služeb v českých knihovnách, popisuje celostátní projekty pro rok ...
Moje cesta po polských knihovnách
Resumé: Příspěvek informuje o cestě po vybraných polských knihovnách. Věnuje se jednotlivým knihovnám a zvláště jejich ediční činnosti.
Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století
Resumé: Článek Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století vychází z diplomové práce autora a zabývá se v prvé řadě definicí ...
Odměny autorům za půjčování jejich děl veřejnosti ve vybraných zemích (Public lending right in selected countries)
Resumé: Příspěvek je zaměřen na mezinárodní porovnání systémů odměňování autorů za půjčování jejich děl v knihovnách. Do srovnání je zařazeno celkem 30 zemí ...