Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 31

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV)
Schváleno Ústřední knihovnickou radou ČR na 38. zasedání dne 5. 12. 2016
Univerzitní knihovna Slezské univerzity v Opavě
Rozhovor na téma nové Univerzitní knihovny
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020
Jazyky knihy. 24. výroční konference SHARP, Paříž, 18.–21. červenec 2016
České e-knihy na Inforu 2015
Vyhledávání v prostředí webu – je vůbec něco nového?
Cesta k efektivní podpoře vědy a výzkumu v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mozaika zkušeností – Ptejte se knihovny v novém
Predátorské časopisy
Výtah z textu předneseného autorkou na konferenci INFORUM 2016 a publikovaného v konferenčním sborníku dané konference
Digitální kurátorství a jeho kompetence
Knihovnice seniorům
Memento – cestování časem
Portál Mapovasbirka.cz zpřístupňuje unikátní kartografické dědictví
Resumé: Portál Mapovasbirka.cz vznikl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze koncem roku 2015 v rámci projektu TEMAP. Je rozdělen do 12 sekcí. ...
Poznámky ze semináře Přátelské pracoviště
Požár knihovny – kulturní Černobyl
Tezaurus – prostriedok k zjednoteniu odbornej terminológie v oblasti celulózo-papierenského priemyslu a súčasne aj nadstavba existujúceho komplexného informačného systému
Resumé: Tezaurus je vo všeobecnosti považovaný za nadstavbu existujúceho informačného systému v danej vednej oblasti. Celulózo-papierenský priemysel SR aj ...
Roger Chartier v Praze, 18.–19. května 2016
GÖSSEL Gabriel and ŠÍR Filip. Recorded Sound in Czech Lands, 1900 –1946. Brno: The Moravian Library in Brno, 2016. – 207 s. ISBN 978-80-7051-218-0
Rozhovor s RNDr. Tomášem Řehákem nejen o Knihovnách současnosti
Aktuální situace v oblasti interkulturních knihovnických služeb
Resumé: Text podává stručný přehled o aktuálních aktivitách v oblasti rozvoje interkulturních služeb v českých knihovnách, popisuje celostátní projekty pro rok ...
Moje cesta po polských knihovnách
Resumé: Příspěvek informuje o cestě po vybraných polských knihovnách. Věnuje se jednotlivým knihovnám a zvláště jejich ediční činnosti.
Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století
Resumé: Článek Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století vychází z diplomové práce autora a zabývá se v prvé řadě definicí ...
Odměny autorům za půjčování jejich děl veřejnosti ve vybraných zemích (Public lending right in selected countries)
Resumé: Příspěvek je zaměřen na mezinárodní porovnání systémů odměňování autorů za půjčování jejich děl v knihovnách. Do srovnání je zařazeno celkem 30 zemí ...
Současná koncepce informační vědy: teoretická základna a oblasti aplikace (Current concept of Information Science: theoretical foundations and aplication domains)
Resumé: Článek nabízí pohled na současnou koncepci informační vědy - její teoretické základy, dále na jednotlivé vědní disciplíny a oblasti aplikace informační ...
Národní knihovny a poskytování mobilních služeb: srovnávací studie (National libraries and the provision of mobile services: a comparative study)
Resumé: Příspěvek se zabývá mobilními službami v kontextu služeb poskytovaných knihovnami. Cílem příspěvku je představit průzkum a srovnání mobilních služeb ...
Studijní cesta po vybraných německých knihovnách
Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív – masová digitalizácia v Slovenskej národnej knižnici
Resumé: Príspevok predstavuje národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý v rokoch 2012 až 2015 implementovala Slovenská národná knižnica s ...
Rozhovor na téma konference Kniha ve 21. století
Na otázky odpovídala: PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. (libuse.foberova@fpf.slu.cz)
Novela autorského zákona a možnosti nových služeb knihoven v digitálním prostředí
Resumé: Novela autorského zákona č. 121/2000 z března roku 2017 otevírá možnost uzavírání kolektivních licenčních smluv pro zpřístupnění digitálních dokumentů ...
Projekt Senioři píší Wikipedii
Resumé: Článek se věnuje projektu Senioři píší Wikipedii, který rozvíjí spolek Wikimedia Česká republika především ve spolupráci s knihovnami. Popisuje, jak ...