Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 01 Informace a konference Pozvání na Terminologický seminář v Národní knihovně ČR

Pozvání na Terminologický seminář v Národní knihovně ČR

Bc. Jaroslava Citová, DiS. / Knihovnický institut, Národní knihovna

V tomto článku bych chtěla představit program Terminologického semináře, který se bude konat 4. dubna 2019 v prostorách Klementina a který pořádá Knihovnický institut Národní knihovny ČR. Seminář bude věnován terminologii v oblasti knihovnictví a informační vědy a v hraničních oborech.

Logo_tdkiv_rozpis_1.png

V prvním příspěvku Jaroslava Citová, správkyně České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (dále jen TDKIV) v Národní knihovně, popíše novinky související s touto databází za poslední dva roky. Jedné z těchto novinek, a to „Pilotnímu projektu zpřístupnění TDKIV v podobě propojených dat“, se bude posléze více věnovat Linda Jansová taktéž z Národní knihovny. Projekt realizovala Národní knihovna ČR v minulém roce s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR. Přednášející přiblíží „Metodiku pro zpřesňování vztahů mezi hesly v databázi TDKIV a zpřístupňování údajů v systému Wikidata“, která je hlavním výstupem projektu. Dále Linda Jansová předvede praktické ukázky práce v systému Wikidata.

V další sekci bude pozornost soustředěna přímo na terminologickou práci. Anna Černá z Ústavu pro jazyk český AV ČR se podívá na terminologii z oblasti knihovnictví a informační vědy z pohledu lingvisty. Bude se zabývat tím, pro koho je určeno odborné názvosloví, zamyslí se také nad původní a přejatou terminologií, neologismy apod. Na její přednášku navážou další dvě odbornice. Věra Vlková z České agentury pro standardizaci bude hovořit o terminologické práci související s tvorbou a překladem technických norem na základě vlastních zkušeností. Marie Balíková z Národní knihovny se bude zabývat rozdílem mezi oborovými a obecnými termíny. Při výběru příkladů bude vycházet z univerzálního souboru tematických autorit a terminologické databáze TDKIV.

Třetí blok přednášek bude zaměřen na průnik knihovnictví a historických věd. Marie Bláhová z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK seznámí posluchače s terminologickou literaturou v oboru archivnictví a pomocných vědách historických a uvede příklady některých termínů z těchto oborů a jejich vývoj. Jan Novotný z Národního muzea představí projekt internetové Encyklopedieknihy.cz, která obsahuje výkladová hesla k české knižní kultuře středověku a raného novověku a na jejíž tvorbě se podílí tým odborníků z oblasti knihovědy a kodikologie, specialisté na iluminované rukopisy, historickou knižní vazbu a restaurování. Na několika příkladech bude Jan Novotný analyzovat etymologický vývoj názvosloví ke zmíněnému tématu v souvislosti s multioborovým přesahem, přejímáním a překlady z cizích jazyků apod.

Následující blok přednášek se bude týkat legislativy a metodických materiálů v oboru knihovnictví. Zdeněk Matušík z Národní knihovny se bude zabývat problematikou málo zastoupené knihovnické terminologie v právních předpisech. Linda Jansová představí výsledky analýzy odborné terminologie použité v „Koncepci rozvoje knihoven České republiky na léta 2017–2020“ a ve vybraných dalších koncepčních dokumentech z posledních let. Terminologii v uvedených dokumentech srovná s obsahem databáze TDKIV.

Obsahem posledního příspěvku, který bude mít Helena Kučerová z ÚISK FF UK a VŠE, bude terminologie pojmových modelů se zaměřením na termíny označující entity pojmového referenčního modelu IFLA LRM. Autorka prezentace shrne problémy řešené při formování terminologické báze bibliografických modelů v českém jazykovém prostředí (počešťování versus internacionalizace, homonymie, neustálenost významu) a na vybraných příkladech ukáže způsoby jejich řešení v TDKIV.

01.03.2019
Vyhledávání

Terminologický seminář
Datum: 4. dubna 2019
Místo: Národní knihovna ČR


ILIDE INTERNTIONAL CONFERENCE
22nd Innovative Library in Digital Era
When: 8th to 10th April 2019
Where: in Jasna, Slovakia.


5. konference ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVEN
Termín: 14. - 15. května 2019
Místo: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín
Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) nabídnout do 28. února 2019 prostřednictvím online formuláře na adrese
https://goo.gl/forms/h8rU6wwLgvInSSz93


Konference: Má mozek ještě šanci?
Kdy: 14. května 2019
Místo: Hotel Don Giovanni, Praha
https://mamozekjestesanci.cz/cs.html
https://www.linkedin.com/groups/12184966/


Bookstart - logo

Bookstart


Hana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství