Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 01 Informace a konference Pozvání na Terminologický seminář v Národní knihovně ČR

Pozvání na Terminologický seminář v Národní knihovně ČR

Bc. Jaroslava Citová, DiS. / Knihovnický institut, Národní knihovna

V tomto článku bych chtěla představit program Terminologického semináře, který se bude konat 4. dubna 2019 v prostorách Klementina a který pořádá Knihovnický institut Národní knihovny ČR. Seminář bude věnován terminologii v oblasti knihovnictví a informační vědy a v hraničních oborech.

Logo_tdkiv_rozpis_1.png

V prvním příspěvku Jaroslava Citová, správkyně České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (dále jen TDKIV) v Národní knihovně, popíše novinky související s touto databází za poslední dva roky. Jedné z těchto novinek, a to „Pilotnímu projektu zpřístupnění TDKIV v podobě propojených dat“, se bude posléze více věnovat Linda Jansová taktéž z Národní knihovny. Projekt realizovala Národní knihovna ČR v minulém roce s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR. Přednášející přiblíží „Metodiku pro zpřesňování vztahů mezi hesly v databázi TDKIV a zpřístupňování údajů v systému Wikidata“, která je hlavním výstupem projektu. Dále Linda Jansová předvede praktické ukázky práce v systému Wikidata.

V další sekci bude pozornost soustředěna přímo na terminologickou práci. Anna Černá z Ústavu pro jazyk český AV ČR se podívá na terminologii z oblasti knihovnictví a informační vědy z pohledu lingvisty. Bude se zabývat tím, pro koho je určeno odborné názvosloví, zamyslí se také nad původní a přejatou terminologií, neologismy apod. Na její přednášku navážou další dvě odbornice. Věra Vlková z České agentury pro standardizaci bude hovořit o terminologické práci související s tvorbou a překladem technických norem na základě vlastních zkušeností. Marie Balíková z Národní knihovny se bude zabývat rozdílem mezi oborovými a obecnými termíny. Při výběru příkladů bude vycházet z univerzálního souboru tematických autorit a terminologické databáze TDKIV.

Třetí blok přednášek bude zaměřen na průnik knihovnictví a historických věd. Marie Bláhová z Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK seznámí posluchače s terminologickou literaturou v oboru archivnictví a pomocných vědách historických a uvede příklady některých termínů z těchto oborů a jejich vývoj. Jan Novotný z Národního muzea představí projekt internetové Encyklopedieknihy.cz, která obsahuje výkladová hesla k české knižní kultuře středověku a raného novověku a na jejíž tvorbě se podílí tým odborníků z oblasti knihovědy a kodikologie, specialisté na iluminované rukopisy, historickou knižní vazbu a restaurování. Na několika příkladech bude Jan Novotný analyzovat etymologický vývoj názvosloví ke zmíněnému tématu v souvislosti s multioborovým přesahem, přejímáním a překlady z cizích jazyků apod.

Následující blok přednášek se bude týkat legislativy a metodických materiálů v oboru knihovnictví. Zdeněk Matušík z Národní knihovny se bude zabývat problematikou málo zastoupené knihovnické terminologie v právních předpisech. Linda Jansová představí výsledky analýzy odborné terminologie použité v „Koncepci rozvoje knihoven České republiky na léta 2017–2020“ a ve vybraných dalších koncepčních dokumentech z posledních let. Terminologii v uvedených dokumentech srovná s obsahem databáze TDKIV.

Obsahem posledního příspěvku, který bude mít Helena Kučerová z ÚISK FF UK a VŠE, bude terminologie pojmových modelů se zaměřením na termíny označující entity pojmového referenčního modelu IFLA LRM. Autorka prezentace shrne problémy řešené při formování terminologické báze bibliografických modelů v českém jazykovém prostředí (počešťování versus internacionalizace, homonymie, neustálenost významu) a na vybraných příkladech ukáže způsoby jejich řešení v TDKIV.

01.03.2019
Vyhledávání

CELOSTÁTNÍ PRŮZKUM SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
Pro koho: pro všechny typy knihoven
Dotazník
Prosíme o vyplnění: do 7. června 2019


Otevřené repozitáře 2019
Kdy: 28. a 29. května 2019
Kde: Aula VŠB-TUO, místnost NA3,
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Téma: Od vizí k akčním plánům


10. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven

Kde: Obecní dům v Praze
Kdy: 13 – 14.6. 2019


KS_POZ_BAR_2019.png

Knihovny současnosti 2019
Termín: 10-12. 9. 2019
Místo: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


Bookstart - logo

Bookstart


Hana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství