Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 01 Informace a konference Bavorská státní knihovna se orientuje na digitální zdroje a vzdálený přístup

Bavorská státní knihovna se orientuje na digitální zdroje a vzdálený přístup

Resumé: Všechny služby zpřístupňování elektronických zdrojů nabízené Bavorskou státní knihovnou (Bayerische StaatsBibliothek – BSB) jsou rovněž dostupné prostřednictvím vzdáleného přístupu. V kombinaci se softwarem HAN (Hidden Automatic Navigator) vyvíjeným firmou H + H Software z Německa mohou všichni občané Mnichova, kteří jsou registrovaní v BSB, využívat elektronické časopisy, e-knihy, CD nebo databáze komfortně ze svého domu nebo jiných míst ve městě. BSB ve spolupráci se společností H + H Software rovněž vyřešila problémy s přístupem uživatelů a vytvořila aplikace pro nové kombinace plateb za použití těchto služeb (Netman a VirtualCD).


Klíčová slova: Bayerische StaatsBibliothek, vědecké knihovny, elektronické zdroje, vzdálený přístup, služby knihovny, HAN (Hidden Automatic Navigator)

Pavol Baťalík, Frank Büermann

Bavorská státní knihovna (Bayerische StaatsBibliothek) https://www.bsb-muenchen.de/ se sídlem v Mnichově nese své dnešní jméno od roku 1919. Založil ji v roce 1558 vévoda Albrecht V. na dvoře Wittelsbachů. Dnes je ústřední knihovnou Bavorska, státním úřadem pro všechny záležitosti týkající se bavorských knihoven a jednou z největších vědeckých knihoven na území německy mluvících zemí.

Bavorská státní knihovna (dále též BSB) v Mnichově vlastní téměř deset milionů tištěných dokumentů a kolem 96 000 rukopisů https://www.bsb-muenchen.de/sammlungen/. Její fond patří k nejvýznamnějším sbírkám knih na světě. Je druhou největší univerzální knihovnou v Německu a druhou největší knihovnou časopisů v Evropě.

Nabídka obsahuje zhruba 62 000 titulů časopisů a novin. Stále větší význam získávají digitální média. Bavorská státní knihovna též zpřístupňuje elektronické časopisy, CD a online databáze (7300 licencovaných elektronických časopisů a přibližně 400 CD a online databází). Tento trend je výrazně narůstající. O bezproblémový chod obrovské knihovny se stará 460 zaměstnanců

V jedinečných sbírkách knihovny se nacházejí mimořádně vzácné rukopisy, tištěné knihy a ucelené speciální sbírky staré tisíce let, tvořící přirozenou součást kulturního dědictví. Současně se však knihovna setkává s výzvami budoucnosti: BSB neustále rozšiřuje své digitální a internetové služby, například v oblasti elektronických časopisů, zabývá se masovou digitalizací svých sbírek a rozvíjí inovativní technologie digitalizace. S přibližně dvěma miliony digitalizovaných děl BSB disponuje největším objemem digitálních dat všech německých knihoven. Zabývá se inovacemi v oblasti digitálních služeb.

Jaké úkoly plní Bavorská státní knihovna?

Bavorská státní knihovna plní množství úkolů na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Odpovídá za péči o kulturní dědictví a uchování postavení Bavorska ve světě vědy. Sbírky Bavorské státní knihovny zahrnují široké spektrum oborů s těžištěm v oblasti věd o starověku, historii, hudbě a ve východoevropských studiích. V těchto stěžejních oblastech je podporována Německou výzkumnou společností (DFG) http://www.dfg.de/ a jako celoněmecká instituce odpovídá za kvalitní zpřístupňování vědecké literatury v těchto oborech. K tomu patří i nabídka elektronických zdrojů. Dalším důležitým aspektem je zachycení sbírek v nadnárodních katalozích. Bavorská státní knihovna participuje například na Elektronické knihovně časopisů (EZB), kterou již tvoří přes 500 knihoven. Bavorská státní knihovna je centrálou Německého svazu knihoven Deutscher Bibliotheksverband (https://www.bibliotheksverband.de)/ a jako regionální kompetenční centrum informačních technologií poskytuje služby v oblasti vývoje, dodávání a správy výkonných knihovních aplikací, které využívají všichni členové Svazu německých knihoven.

Elektronické časopisy a online databáze jsou zpřístupňovány prostřednictvím softwaru HAN, který je řešením přesně podle požadavků knihoven. Software splňuje tři klíčové úkoly: autentizaci uživatele v systému, automatické zpřístupnění elektronických časopisů a online databází i detailní sledování využití jednotlivých zdrojů a protokolování využívání služeb. Jednou z největších výzev pro BSB je bezpečný a komfortní přístup k elektronickým časopisům a online databázím, které jsou v bohaté nabídce k dispozici. Rozhodujícím faktorem je bezpečná kontrola oprávněných uživatelů a licencí, jakož i rozsáhlý reporting s cílem dokumentace využívání jednotlivých zdrojů. Tyto výsledky slouží jako základ při rozhodování o nákupu jednotlivých licencí pro následující předplatné.

Bezproblémová implementace software

Instalace a implementace software do knihovny proběhla bez problémů, reálný provoz začal po krátké testovací fázi. Společnost H + H musela pro používání HANu vytvořit rozhraní k lokálnímu přihlašovacímu systému a k databázím uživatelů BSB. Paní Ursula Casny, která odpovídá za administraci HANu a zapojení databází do sítí, se rychle přesvědčila o funkčnosti a jednoduchosti obsluhy systému HAN, především o jeho strukturované a přehledné pracovní ploše. Administrativní náročnost je zčásti podmíněna technickými změnami databází a elektronických časopisů, rychlé změny jsou však možné. Kromě toho mají BSB s dodavatelem podepsanou smlouvu o podpoře, která pokrývá většinu prací s administrací a prováděním změn vyplývajících z přidávání nových elektronických zdrojů. Neustále se zvyšující počty přístupů k elektronickým zdrojům si v BSB vyžadují vysoce výkonné softwarové řešení, což software HAN přesně splňuje. V průběhu jednoho roku vzrostl počet přístupů k databázím a elektronickým časopisům o dvojnásobek a tendence je stále stoupající. Další velké výzvy se rýsují: elektronické časopisy se na trhu již etablovaly, nyní jsou na řadě elektronické knihy – e-books.

Národní licence a pay-per-use

Aby byl neustále zlepšován přístup k elektronickým odborným informacím na německých vysokých školách, ve výzkumných zařízeních a vědeckých knihovnách, financuje Německá výzkumná společnost nákup národních licencí.

Cílem je realizovat přístup k velkým digitálním textovým korpusům a odborným databázím v oblasti kulturologie, práva, sociologie a politologie, jakož i v oblasti medicíny a přírodních věd. V rámci projektu Německé výzkumné společnosti byla pro BSB vyvinuta platforma pay-per-use, která umožňuje zájemcům placený přístup do odborných databází přesto, že nejsou zapsanými uživateli knihovny nebo knihovna nemá licenci na požadovanou databázi.

Zvládnuté aplikace CD-ROM

Navzdory silnému trendu k využívání online databází se stejně tak jako dříve intenzivně využívají aplikace a databáze na CD-ROM. Potvrzují to stabilní čísla ze statistik z posledních let. Knihovna proto objednala vývoj a implementaci řešení, které mělo optimalizovat uchovávání a zpřístupňování obsahů na CD nosičích. Toto řešení sestává ze dvou nezávislých aplikací, které spolu úzce kooperují – Netman a VirtualCD Terminalserver. Tyto aplikace nahradily v BSB původní CD juke box. Přenos dat je přitom dvěstěkrát rychlejší než načítání CD. Velkou výhodou aplikace VirtualCD je přizpůsobení technologií terminálního serveru v BSB. Licenční práva a generování kvalitních statistik se provádí prostřednictvím manažerského systému Netman. V době zavedení softwaru bylo díky aplikacím Netman a VirtualCD spravováno 150 databází na CD-ROM. Aktuálně se tento počet zvýšil na 190.

Moderní knihovna

Bavorská státní knihovna poskytuje svým uživatelům množství pracovišť s počítačem, odkud mají přímý přístup ke katalogům a elektronickým zdrojům. V předsíni výpůjčního prostoru se nachází 27 počítačů, které slouží uživatelům pro rešerše. Ve všeobecné studovně s otevíracími hodinami každý den od 8.00 do 24.00 hod a ve vedlejších studovnách mají návštěvníci také přístup ke katalogům a elektronickým zdrojům. Na všech počítačových pracovištích (je jich téměř 100) je k dispozici přístup k internetu a možnost tisku za poplatek. BSB umožňuje rešerše v hlavním katalogu OPACplus a v databázích či elektronických časopisech nejen návštěvníkům knihovny. Všichni registrovaní obyvatelé Mnichova s bydlištěm v rámci sítě městské kolejové dopravy mohou využívat elektronické zdroje prostřednictvím externího přístupu. Takto definované území v tomto případě funguje jako virtuální kampus, který BSB na rozdíl od univerzitních knihoven nemá. Při přihlašování se udává mimo jiné i osobní identifikace a poštovní směrovací číslo, aby měl poskytovatel licence k dispozici akceptovatelnou informaci o geografickém prostoru. U některých databází a elektronických časopisů je BSB schopna nabízet přístup prostřednictvím národní licence nebo pay-per-use i jednotlivcům v celém Německu, kteří předtím nebyli registrovaní v knihovně. I v tomto případě je nutná odpovídající autentizace. Využívání katalogů a elektronických zdrojů externími uživateli často převyšuje počet přístupů, které jsou realizovány přímo v knihovně.

03.09.2019
Vyhledávání
Knihovny současnosti 2022

Termín: 13. – 15. 9. 2022

Místo: Žižkovo náměstí 5, Olomouc

více informací

Knihovna roku 2022

více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR

Metodika pro knihovny

Doba plastová v knižní vazbě

termín: 4. 8. – 8. 10. 2022

místo: Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1