Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 2 Informace a konference Pozvánka na 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích

Pozvánka na 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích

Resumé: Národní technická knihovna pořádá 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, který se bude konat ve čtvrtek 17. října 2019. Pro účastníky bude připraven program s příspěvky zaměřenými na digitální repozitáře, různé podoby šedé literatury, otevřenou vědu a autorské právo.

Klíčová slova: konference, šedá literatura, digitální repozitáře, autorské právo

conf-logo_cz_200.pngMgr. Hana Vyčítalová / Národní technická knihovna

Přestože podzim obvykle hýří pěknými barvami, v Národní technické knihovně (NTK) bude vládnout 17. října 2019 barva šedá. Už po dvanácté se sejdeme s příznivci šedé literatury v NTK v Ballingově sálu. Na programu bude celkem 12 příspěvků, z toho sedm příspěvků od kolegů z různých institucí v České republice, zbylé prezentace budou ze zahraničí, konkrétně z USA, Rakouska, Francie a Alžíru. Účastníci konference nepřijdou ani o krátké novinky týkající se Národního úložiště šedé literatury (www.nusl.cz), které je v provozu (pokud započítáme dobu testovacího režimu) už skoro 10 let. Náplní celého dne nebude samozřejmě pouze šedá literatura, dostane se i na další zajímavá témata.vycitalova001.jpg

Nicméně první blok konference bude patřit šedé literatuře skoro celý. Prezentace z USA se bude týkat možnosti začlenění šedé literatury do portálu GeoScienceWorld (https://pubs.geoscienceworld.org/), který zpřístupňuje zpravidla komerční obsah. Nad budoucností informačních pracovníků, zabývajících se šedou literaturou a jejím zpracováváním, se zamyslí už tradiční host konference, Dobrica Savić z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Další příspěvky budou věnované méně obvyklým druhům šedé literatury v oblasti výtvarného umění a archivů. Druhý blok konference bude patřit různým typům digitálních repozitářů, představen bude vysokoškolský repozitář závěrečných prací, repozitář pro výzkumná data z oblasti lingvistiky a institucionální repozitáře v Alžírsku. Zaměříme se i na téma otevřené vědy, kolegové z Francie představí novou iniciativu Evropské komise – Open Science Monitor (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor_en). A samozřejmě v programu nemohou chybět příspěvky s právní tématikou. Letos bude jejich ústředním tématem nová Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/celex_32019l0790_cs_txt-10635.pdf), a různé výjimky pro knihovny a repozitáře, které ze směrnice vyplývají.vycitalova002.jpg

Online registrace na konferenci bude otevřená do 14. října. Kdo se nebude moci akce zúčastnit, přijde sice o možnost zažít atmosféru konference a zapojit se do diskuse, ale nepřijde o informace. Všechny výstupy z konference se objeví v Institucionálním digitálním repozitáři NTK a následně v Národním úložišti šedé literatury.

Komu by jedna akce k šedé literatuře nestačila, má šanci prodloužit si říjnový „blok o šedé literatuře“ na dva týdny. V Hannoveru se totiž bude konat 22.–23. října Mezinárodní konference o šedé literatuře (21th International Conference on Grey Literature).

Více informací o Konferenci o šedé literatuře najdete na webu konference (https://nusl.techlib.cz/cs/konference/12-rocnik-konference).

vycitalova003.jpg

Zdroj fotografií: Archiv Národní technické knihovny

03.03.2020
Vyhledávání
Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022

Kodex 1085 – rukopis zblízka

Termín: 22. 4. – 12. 6. 2022

Galerie Klementinum

Út – Ne,
10 – 18 hod.

Budoucnost v bublinách, výstava komiksů

Kam nás vede stále hlubší poznávání světa a vesmíru? Máme se budoucnosti bát, nebo se na ni těšit? V roce 2021 uplynulo sto let od narození světoznámého polského spisovatele a futurologa Stanisława Lema a šedesát let od vydání jeho kultovního, již několikrát zfilmovaného románu Solaris. Polský institut v Praze při této příležitosti vyhlásil otevřenou komiksovou soutěž pro české výtvarníky, inspirovanou Lemovými slavnými povídkami a romány. Na výstavě si můžete prohlédnout výběr nejlepších prací. Dozvíte se také více o Lemově životě, díle a filmových adaptacích jeho děl.

https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/budoucnost-v-bublinach

Výstavní chodba v přízemí NK (vchod A).
Klementinum 190, Praha 1

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

Udržitelnost v knihovnách