Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Mimořádné číslo 2016

Úvodník

Editorial

Renata Salátová

Historie a současnost

Safeguarding Audiovisual Information for Future Generations

Dietrich Schüller
Generally, libraries and archives follow the traditional preservation paradigm that also governs museums: to preserve the object, the original document, placed in their care. With the traditional materials associated with text documents this is, with several limitations such as degradation of wood pulp paper, a viable strategy. Audiovisual carriers. however, are more vulnerable, and more susceptible to chemical and physical deterioration than materials of traditional text documents. Additionally, being machine readable documents, their accessibility relies on the availability of fairly complex replay machines. Around 1990 it became clear, that sooner or later all audiovisual carriers will deteriorate beyond retrievability, and, furthermore, that the variety of dedicated formats would constitute an unmanageable problem to keep machines and spare parts ready for accessing the documents. This lead to a change of the preservation paradigm: Preservation should concentrate on the content of audiovisual documents, by extracting the signals from their original carriers, converting analogue information into digital files, and keep these files accessible by automated migration from one preservation platform to the next. This concept was applied first in audio preservation, followed by video in the later 1990s. Meanwhile, as digital cinema leads to a retreat from raw film production and laboratory services, analogue film preservation, the last fortress of traditional carrier preservation, is also fading and replaced by digital content migration. ...

Projekt INTERPI

Jana Šubová, Marie Balíková, Miroslav Kunt, Naděžda Andrejčíková

Informace a konference

Predátorské časopisy

Jindra Planková
Výtah z textu předneseného autorkou na konferenci INFORUM 2016 a publikovaného v konferenčním sborníku dané konference

Knihovnice seniorům

Eva Tesaříková Březinová, Radka Lukášová, Alexandra Vančurová

Portál Mapovasbirka.cz zpřístupňuje unikátní kartografické dědictví

Markéta Hyndráková
Resumé: Portál Mapovasbirka.cz vznikl na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze koncem roku 2015 v rámci projektu TEMAP. Je rozdělen do 12 sekcí. Tou nejvýznamnější je metadatový katalog k prohlížení nebo geografickému či metadatovému vyhledávání v 65 000 digitalizovaných mapách. Dalším výstupem jsou virtuální modely glóbů a geomorfologických či stavebních modelů a plastických map, kterými lze libovolně manipulovat, otáčet a přibližovat. V části georeferencování si mohou uživatelé starou naskenovanou mapu geograficky umístit a porovnávat ji tak se současným stavem v lokalitě. Další sekce portálu návštěvníky zavedou na specializované stránky významných kartografů, představí nové certifikované metodiky, specializovanou mapu, výstavy, e-learningový kurz či software pro kartometrické analýzy a určování neznámého kartografického zobrazení starých map....