Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

2017 / 01

Úvodník

Editorial

Renáta Salátová

Historie a současnost

Bibliografie konference CASLIN

Renáta Salátová, Anna Machová
Resumé: Bibliografie konference CASLIN mapující historii konference od jejího vzniku v roce 1993 až do předposledního ročníku v roce 2014. Téměř každoročně z ní byl výstup v podobě sborníků. Tyto sborníky jsou jednak součástí bibliografie samotné, jednak jsou vyčleněny ve zvláštní tabulce na konci textu. Všechny sborníky, články i materiály můžete najít v Knihovně knihovnické literatury. Bibliografie je řazena dle autorů a týká se jak článku přímo o konferenci CASLIN, tak také jsou zde uvedeny příspěvky, které na konferenci CASLIN zazněly....

CASLIN 2016

Renáta Salátová

Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1

Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková
Resumé: Univerzitná knižnica v Bratislave realizovala v roku 2015 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti národný projekt Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. Cieľom bolo vybudovanie technickej, aplikačnej a organizačnej infraštruktúry pre systematický zber a dlhodobú archiváciu webových stránok a pôvodných elektronických publikácií. Implementácia sa opiera o existujúce, v praxi overené softvérové nástroje typu open source (Heritrix, OpenWayback, Invenio). Riadenie systému je optimalizované na paralelný zber webového obsahu. V článku sa prezentujú skúsenosti a výsledky prevádzky systému Digitálne pramene v roku 2016. Opisujú sa pracovné postupy pri zbere WWW a získavaní e-Born prameňov. Diskutujú sa niektoré metodologické a praktické problémy pri práci s e-Born seriálmi. Uvedený je analytický a štatistický prehľad uskutočnených zberov v roku 2016 s osobitným dôrazom na celoplošný zber národnej domény (.sk)....

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Lenka Bejlková, Linda Jansová, Anna Machová
Vyhledávání


Jak dál s predátorskými časopisy

Predátorské časopisy ve SCOPUS


Výzva k přihlášení odborných příspěvků na 10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích - Národní technická knihovna pořádá 19. října 2017 jubilejní 10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Rádi bychom při této příležitosti vyzvali všechny zájemce k přihlášení odborných příspěvků na tuto konferenci. Odborné příspěvky musí být nekomerční a podány prostřednictvím on-line formuláře. Všechny došlé příspěvky a abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku nejpozději do 16. června 2017. Více informací o konferenci, pokyny k vypracování příspěvku a formulář pro přihlášení příspěvku, je možné najít na webových stránkách konference. Návrhy na příspěvky je možné podávat do 15. května 2017.


INFOS 2017výzva pre prednášateľov. Ústredná téma: Transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie


Registrace příspěvků na další ročník konference INFORUM (30. až 31. května 2017) byla zahájena! Použijte prosím online formulář a staňte se přednášejícím! Odborné příspěvky musí být nekomerční a obsahově vycházet že zveřejněných témat letošní konference. Nejzazší termín pro podání přihlášky příspěvku je 13. 3. 2017.


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR