Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

2018 / 01

Úvodník

Editorial 2018/1

Renata Salátová

Historie a současnost

Humor v literatuře a jeho využití v našich současných knihovnách

Jiří Kudrnáč, Michal Černý
Resumé: Článek se věnuje tematice humoru v literatuře, jeho vývoji, teoretické koncepci, ale také knihovním aplikacím. Tento fenomén vymezuje, sleduje jeho historický vývoj, ale především se soustředí na jeho aktuální percepci a místo v české literatuře. Text dále předkládá základní pohled zastoupení literatury spojené s humorem v knihovních fondech vybraných institucí a vztahuje ho k tematice biblioterapie a bibliopedagogiky, jako projevů sociálně a edukačně zaměřeného soudobého knihovnictví. ...

Jak čtou čeští teenageři?

Hana Friedlaenderová

Uživatelské testování webového sídla Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Hana Bajerová, Jindra Planková
Resumé: Článek se věnuje problematice tvorby a návrhu kvalitních webových sídel. Důraz je kladen na prvky informační architektury, ale také na konkrétní kvalitativní atributy webových sídel, mezi které patří přístupnost, nalezitelnost, použitelnost i důvěryhodnost. Je zde představena metodika uživatelského testování, dále pak jeho realizace a zhodnocení. Prostřednictvím testujících se podařilo identifikovat klíčové problémy webového sídla SVK HK. Na základě zjištěných poznatků jsou představeny návrhy na zlepšení a řešení problémových oblastí webového sídla. Text odkazuje na diplomovou práci obhájenou na Slezské univerzitě v Opavě, v roce 2017....

Informace a konference

Exponáty v teple obývacího pokoje: Software pro tvorbu virtuálních výstav

Nina Wančová
Resumé: Na tvorbě softwaru pro vytváření virtuálních výstav se podílí Knihovna Akademie věd ČR, několik věděckých ústavů Akademie věd ČR a pracovníci Národní knihovny ČR. Virtuální výstavy jsou jednou z možností, jak prezentovat digitalizovaný obsah, a mohou být i jednou z cest, jak oslovit širší publikum a rozšířit portofolio aktivit instituce. Software, který je vyvíjen jako open source, bude umožňovat vytváření výstavy členěné do kapitol, zařazení do výstavy interaktivní hry, vytvoření audioverze výstavy a vložení dodatečné informace formou přiložených souborů ke stažení. ...

Koncept inkubátoru a akcelerátoru pro podporu sociálních inovací v knihovnách

Zbiejczuk Suchá, Petr Škyřík, Markéta Bočková
Resumé: Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno získal v červnu 2017 grant Ministerstva práce a sociálních věcí na zpracování projektu inkubátoru a akcelerátoru pro sociální inovace v knihovnách. Tento článek si klade za cíl představit odborné veřejnosti první koncept klíčových projektových aktivit. V současnosti je tento koncept dále zpřesňován a upravován dle rozsáhlého výzkumu, který od začátku projektu probíhá. ...

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Vyhledávání

INFORUM 2018 - anketu je možno vyplnit do této neděle
Blíží se uzávěrka ankety spojené s letošní konferencí. Do neděle 24.6. (včetně) máte možnost prostřednictvím online formuláře ohodnotit letošní ročník a zaslat tipy pro vylepšení organizace konference nebo návrhy na přednášející. Anketu lze vyplnit anonymně, ale pokud své kontaktní údaje uvedete, dostanete se do slosování o dárky.


Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství