Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Mimořádné číslo 2017

Úvodník

Editorial

Renata Salátová

Historie a současnost

Informační vzdělávání na cestě k inkluzi

Jindra Planková
Výtah z textu předneseného autorkou na konferenci INFORUM2017 a publikovaného v konferenčním sborníku dané konference.

Informace a konference

Novela autorského zákona a možnosti nových služeb knihoven v digitálním prostředí

Vít Richter
Resumé: Novela autorského zákona č. 121/2000 z března roku 2017 otevírá možnost uzavírání kolektivních licenčních smluv pro zpřístupnění digitálních dokumentů chráněných autorským právem. V budoucnu bude možno uzavřít licenční smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci na zpřístupnění děl nedostupných na trhu prostřednictvím knihoven. Jedná se především o zpřístupnění výsledků digitalizace knihovních fondů....

Projekt Senioři píší Wikipedii

Petra Pejšová
Resumé: Článek se věnuje projektu Senioři píší Wikipedii, který rozvíjí spolek Wikimedia Česká republika především ve spolupráci s knihovnami. Popisuje, jak projekt vznikl v roce 2013, a jeho misi předávání vědění starších generací těm mladším. Uvádí konkrétní dosažené výsledky, a jak je možné se do projektu zapojit....
Vyhledávání


Časopisy Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus jsou mediálním partnerem konference: Knihovny současnosti 2017
Kde: v Olomouci
Kdy: 12. - 14. 9. 2017
Mottem letošní konference je "Zelená knihovnách" s podtitulem "Tvoříme knihovny jako otevřený prostor"


Časopisy Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus jsou mediálním partnerem konference: Konference o šedé literatuře a repozitářích
Kde: Národní technická knihovna v Praze
Kdy: 19. října 2017


Redakce časopisů Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus se zúčastní Konference: Periodiká v minulosti a súčasnosti
Kde: Bratislava
Kdy: 12. - 13. září 2017


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR