Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

2016 / 02

Úvodník

Editorial

Renata Salátová

Historie a současnost

Publikační a pedagogická činnost doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka

Linda Jansová
Resumé: Příspěvek obsahuje záznamy celkem 272 vlastních prací doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka, významné osobnosti českého knihovnicko-informačního prostředí, a údaje o 173 vysokoškolských kvalifikačních pracích, které R. Vlasák vedl či oponoval. Část těchto dat byla zpracována do podoby ontologie. Příspěvek vznikl u příležitosti 80. narozenin Rudolfa Vlasáka....

Vydávání audioknih jako jedna z možností prezentace regionální literatury prostřednictvím knihoven

Monika Oravová
Resumé: Článek pojednává o nové aktivitě Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě – vydávání regionálních audioknih. Touto činností knihovna jednak rozvíjí své služby pro uživatele se zrakovým znevýhodněním, jednak zavádí do své nabídky nový způsob propagace a zpřístupňování regionální literatury. Článek popisuje vznik nové edice Regionální audioknihy, způsob výběru titulů a také proces výroby a distribuce audioknih....

Mapové indexy pro potřeby katalogizace mapových děl

Jan Russnák, Z. Stachoň
Resumé: Při katalogizaci mapových děl tvořených dílčími mapovými listy je zásadní zohlednit při evidenci klad těchto listů pro snadnou identifikaci a především rychlé nalezení konkrétního mapového listu. Variantu nebo způsob, jak jsou jednotlivé mapové listy označeny v rámci celého díla, nazýváme mapovým indexem. Článek popisuje existující přístupy ke konstrukci mapových indexů a na zvolených příkladech ilustruje, jak listy v kladu identifikovat. Cílem tohoto článku tak je popsat nejrůznější varianty mapových indexů, se kterými se lze setkat, a současně tak i upozornit na úskalí, která jejich využití pro katalogizaci mapových děl přináší....

Informace a konference

Tezaurus – prostriedok k zjednoteniu odbornej terminológie v oblasti celulózo-papierenského priemyslu a súčasne aj nadstavba existujúceho komplexného informačného systému

Alena Zuzánková
Resumé: Tezaurus je vo všeobecnosti považovaný za nadstavbu existujúceho informačného systému v danej vednej oblasti. Celulózo-papierenský priemysel SR aj ČR má v tomto regióne dlhodobú tradíciu. Absencia tezauru v danej vednej oblasti spracovávania drevnej hmoty je preto považovaná za nedostatok, keďže tezaurus je účinný podkladový materiál rešeršných a študijných prác pre výskumné, projektové a vzdelávacie aktivity. Cieľom daného projektu je vytvorenie jednojazyčného tezauru pre zjednotenie terminológie celulózo-papierenskej problematiky. Prezentované prepojenie komplexného informačného systému s tvorbou tezauru má základ v silnom, efektívne využívanom informačnom fonde a jeho digitalizácie, v podkladoch, ktoré poskytuje vlastná báza dát a priebežné poskytovanie profesionálnych informácií pre výskum, univerzity a podnikateľskú sféru....

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Lenka Bejlková, Linda Jansová, Anna Machová
Vyhledávání

Časopis Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus se zúčastní konference Caslin 2016 https://www.lib.cas.cz/caslin-2016/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je mediálním partnerem 17. ročníku konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.
Datum: 30. 11. - 1. 12. 2016
Místo: Praha, Národní archiv


digi-2016.png

Časopis Knihovna: knihovnická revue je mediálním partnerem DIGI 2016.
Datum: 24. 11. - 25. 11. 2016
Místo: Praha, Česká republika


Konference o šedé literatuře a repozitářích

Konference o šedé literatuře a repozitářích 19. 10. v Národní technické knihovně v Praze http://nusl.techlib.cz/konference/9-rocnik-konference/