Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

2017 / 02

Úvodník

Editorial

Renata Salátová

Informace a konference

Aktuální situace v oblasti interkulturních knihovnických služeb

Kateřina Nekolová
Resumé: Text podává stručný přehled o aktuálních aktivitách v oblasti rozvoje interkulturních služeb v českých knihovnách, popisuje celostátní projekty pro rok 2017 a další aktivity s tímto zaměřením....

Moje cesta po polských knihovnách

Renata Salátová
Resumé: Příspěvek informuje o cestě po vybraných polských knihovnách. Věnuje se jednotlivým knihovnám a zvláště jejich ediční činnosti.

Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století

Jan Sadílek
Resumé: Článek Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století vychází z diplomové práce autora a zabývá se v prvé řadě definicí informační etiky, aby následně představil její současné problémy. Článek se následně zabývá etickými problémy v knihovnách, které definuje a podrobněji rozebírá. Jedním z problémů současnosti je rovněž nedodržování pravidel citování, které je problémem nejen mezi odbornou veřejností, ale zároveň na školách, což je v rozporu s citační etikou. Rovněž tato etika má své definované prohřešky, které jsou níže představené. Autoři mají ovšem různé nástroje, jak svá díla publikovat a pojistit si svá práva a jedním z nich jsou licence Creative Commons, které jsou neustále se rozšiřujícím trendem u nás i ve světě....

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Anna Machová, Veronika Tichá
Vyhledávání

PF 2018


Časopisy Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus jsou mediálními partnery konference Kniha ve 21. století.
Kde: Opava
Kdy: 7. února 2018

pozvanka_K21_2018_web.jpg