Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2024 / 01 Historie a současnost Za Viktorem Zacharovem

Za Viktorem Zacharovem

V lednu tohoto roku odešel petrohradský člen redakční rady našich časopisů Viktor Pavlovič Zacharov (1947–2024). Významný představitel petrohradské školy matematické lingvistiky, vědec, pedagog, přítel České republiky a českého knihovnictví.

Absolvent Sankt-Petěrburské (tehdy Leningradské) univerzity, filologické fakulty, kde se věnoval strukturální a aplikované lingvistice, byl v letech 1973–1991 zaměstnán v Leningradském středisku vědeckotechnických informací, kde se z inženýrské pozice vypracoval do vedoucích funkcí: nejprve vedoucího oddělení programování, poté vedoucího oddělení výzkumu, nakonec byl náměstkem ředitele pro automatizaci. Věnoval se vývoji vyhledávacích systémů, korpusové lingvistice. Od 90. let vyučoval na univerzitě, své alma mater (katedra matematické lingvistiky filologické fakulty, katedra sociálních analýz a matematických metod v sociologii fakulty sociologie), kde byl docentem. Několik let se věnoval studentům knihovnictví a informační vědy na petrohradské vysoké knihovnické škole. Pracoval v petrohradské knihovně Ruské akademie věd, v několika akademických ústavech: v Ústavu lingvistického výzkumu, byl poradcem ředitele Ústavu ruské literatury (tzv. Puškinský dům).

Jeho vysoká odbornost a specifické zaměření mu nebránily zapojit se do práce naší redakční rady. Bohužel jsme se setkávali jen díky „dálkovému spojení“ online. Viktor Zacharov se takto účastnil, pokud mu to pracovní zaneprázdnění dovolovalo, jednání redakční rady, písemně reagoval na prosby o posouzení příspěvků pro časopis, jeho názoru jako odborníka a autora jsme si velmi vážili. Díky výborné znalosti češtiny mohl texty v češtině posuzovat s přehledem a veškerou vážností.

Na (bohužel už dlouho neobnovované) stránce https://vp-zakharov.narod.ru/index.htm najdete odkazy na Viktorovy články o Česku – o Karlových Varech, českém pivu a hospodách, o Praze jako útočišti ruské meziválečné emigrace aj. (https://vp-zakharov.narod.ru/hobby.htm), upomínky na jeho návštěvy u nás (https://vp-zakharov.narod.ru/interests.htm). Od roku 1997 byl členem petrohradské společnosti bratří Čapků.

Stránky https://www.facebook.com/victor.zakharov.5 se zatím ujala Viktorova vnučka…

Za redakci

Anna Machová

01.03.2024
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text