Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

2020 / 1

Úvodník

Editorial 2020/1

Renata Salátová

Tipy z Knihovny knihovnické literatury

Historie a současnost

Smart Lab v knižnici v digitálnej ére I 4.0

Eva Kalužáková
Kreatívne laboratórium v knižnici – priestor pre autentické poznávanie nadobúdané cez vlastnú skúsenosť, pre inšpirovanie k získaniu identifikovaných potrebných digitálnych zručností v období 4.0 a pochopeniu architektúry súvislostí získaných informácii s kreatívnym myslením. Príklady aktivít, ktoré môžu knižnice realizovať, pár praktických návodov, prečo, ako a čím vybaviť ďalšie kreatívne priestory pre tvorbu, získavanie nových informácií a príležitosti pre holistické vzdelávanie všetkých generácií....

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury 2020/1

Lenka Čížková, Linda Jansová, Anna Machová
Vyhledávání

Informace o zdravotním stavu osob v době koronavirové


IFLA a pandemie COVID-19
IFLA - Mezinárodní asociace knihovnických asociací připravila webovou stránku o situace knihoven v době pandemie COVID-19. Zde naleznete přehled o situaci v knihovnách na celém světě, výměnu zkušeností a doporučení.


Knihovny proti viru


Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?