Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 1 Tipy z Knihovny knihovnické literatury Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2020/1

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2020/1Divné hlášky z knihkupectví / Jen Campbellová. Brno: CPress, 2017. 114 stran: ilustrace. ISBN 978-80-264-1438-4.

 

Když Jen Campbell začala sepisovat své zkušenosti se zákazníky z knihkupectví na blogu, netušila, jaký úspěch bude blog mít. Postupem času se hlášky podivínů dostaly z obrazovky počítače na papír a od té doby baví jak odvážné knihkupce, kteří musí dennodenně čelit podivným a občas poněkud děsivým dotazům, tak i ty, kteří se chtějí zamyslet nad tím, co lidé vypouštějí z úst, i těm, kteří mají chuť si odpočinout a zasmát.
Pod signaturou Xc 41.308 je tato kniha uložena v Knihovně knihovnické literatury.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090623&local_base=KKL

Libraries & gardens: growing together / Carrie Scott Banks, Cindy Mediavilla. Chicago: ALA Editions, 2019. xi, 138 stran: ilustrace (některé barevné). ISBN 978-0-8389-1855-5.

Tato kniha je jednou z prvních, které se věnují problematice zahrad v knihovnách. Knihovny začleňují zahrady do svých veřejných služeb. Například knihovny na jihozápadě USA vytvářejí zahrady odolné vůči suchu. Ukazuje příklady knihovnických zahrad (střešní zahrady, bylinkové zahrady) po celém světě, a demonstruje mnoho jejich výhod. Také poskytuje přehled otázek vztahujících se na všechny typy knihoven a geografické prostředí. Publikace je doplněna barevnými fotografiemi, které představují několik krásných knihovních zahrad.
Tato zajímavá publikace má signaturu Aac 41.349

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090670&local_base=KKL

Beacons in Bibliotheken: Ein Überblick über die praktischen Einsatzmöglichkeiten der Indoor-Navigation in Bibliotheken und die Resonanz der Anwender / Bachelorarbeit von Sophia Paplowski, zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Arts im Studiengang Bibliotheksmanagement an der Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Informationswissenschaften ; Erstgutachter: Stephan Büttner; Zweitgutachterin: Sabine Wolf, Dortmund, 23. Januar 2018. Wiesbaden: b.i.t.verlag, 2019. 153 stran: ilustrace, grafy, tabulky. ISBN 978-3-934997-95-0.

Tato publikace je bakalářskou prací, která se zaměřuje na téma orientace v prostorách knihoven. Sleduje možnosti jak problematiku řešit pomocí nových technologií, např. smartphonů, atd. Přináší tipy uživatelům k usnadnění orientace v knihovnách a tím také zlepšení možnosti využití knihoven a jejich služeb. Autorka je absolventkou Fachhochschule v Postupimi.
Tuto bakalářskou práci naleznete pod signaturou Aaa 41.217.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090073&local_base=KKL

Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries / Lisa Krolak. Hamburg: UNESCO Insitute For Lifelong Learning, [2019]. 50 stran: barevné ilustrace.
ISBN 978-92-820-1231-4.

Tato publikace se zabývá využíváním vězeňských knihoven, tak, aby bylo zajištěno právo na vzdělání v tomto specifickém prostředí. Zaměřuje se na některé z nejlepších světových postupů a zkoumá jejich potenciál při využití reintegrační terapie vězňů.
Kniha je dostupná pod signaturou Sbd 41.307.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090594&local_base=KKL

 

Cataloguing the world’s endangered languages / edited by Lyle Campbell and Anna Belew. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. viii, 308 stran: ilustrace, mapy, tabulky. ISBN 978-1-138-92208-2.

Kniha se věnuje tzv. ohroženým jazykům. Pro posouzení, zda je jazyk ohrožený, nerozhoduje počet aktuálních mluvčích, ale spíše jejich věkové rozložení. Kniha sleduje ohrožené jazyky v celém světě a je založena na výzkumu the Endangered Languages Project. Na základě jeho vědeckých poznatků je sestaven online katalog ohrožených jazyků (ElCat). 
V Knihovně knihovnické literatury je kniha dostupná pod signaturou Od 41.136.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089099&local_base=KKL

Digitalisierung in Bibliotheken: Viel mehr als nur Bücher scannen / herausgegeben von Gregor Neuböck. Berlin ; Boston: De Gruyter Saur, [2018], ix, 267 stran: ilustrace (převážně barevné), faksimile. ISBN 978-3-11-050039-4.

Kniha představuje postupy při digitalizaci v knihovnách v Hamburku, Vídni a Zadaru. Příspěvky autorů se zabývají procesem budování úložišť, digitalizací nejen knih, ale také  divadelních časopisů, almanachů a letáků. Přibližují  digitalizaci hlaholských a jiných rukopisů v oblasti Zadaru v Chorvatsku, digitalizaci videa a dlouhodobou archivaci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve Vídni, informují  o digitalizaci Hornorakouské zemské knihovny. Autory příspěvků jsou specialisté a manažeři v oblasti digitalizace.
Kniha je přístupná pod signaturou Ol 41.211.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089921&local_base=KKL

Připravila: Zuzana Vavrošová

01.09.2020
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8

Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022

Kategorie: