Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2017 / 01 Historie a současnost CASLIN 2016

CASLIN 2016

PhDr. Renáta Salátová

O 21. ročníku mezinárodního semináře CASLIN 2016 jsme již stručně informovali v editorialu Knihovny: knihovnické revue č. 2/2016. Seminář se konal ve dnech 9. až 12. října v zámeckém hotelu Třešť, zúčastnilo se ho cca 60 odborníků z České a Slovenské republiky. Byl organizován Knihovnou akademie věd ČR, na jejíchž webových stránkách jsou také umístěny informace o semináři – https://www.lib.cas.cz/caslin-2016/program/.

Ústředním mottem akce bylo Překročení hranic – především ve smyslu hledání budoucnosti knihoven a jejich služeb v souvislosti s šířením elektronických knih, technologickými změnami, větší potřebou kooperovat; hledání tzv. „smart“ řešení, která budou pohodlná pro uživatele a finančně únosná pro zřizovatele, sdílení úložišť, přemýšlení o nových službách (chytrá MVS, doručování knih dronem?), o překlenutí mostu přes digitální propast atd., vzdělávání knihovníků. Z ústředního tématu vycházely čtyři tematické okruhy, resp. sekce: Knihovna bez knih? (garant Tomáš Foltýn), Uděláme cokoliv: netradiční služby (garant Tomáš Řehák), Technologická sekce – dlouhodobá archivace, úložiště, data (garant Miroslav Bartošek), Kooperace – Integrace: sjednocování systémů a prostředí (garant Bohdana Stoklasová). Účastníci těchto sekcí či pracovních skupin měli debatovat o daném tématu na základě úkolu (správně) zformulovaného garantem, dohodnout se na definování problémů a na možných (i protikladných) strategiích jeho řešení. Akce se tak stala netradiční konferencí-seminářem. Práce ve skupinách byla velmi náročná, dospět ke vzájemné shodě nebylo mnohdy vůbec jednoduché. Každý z garantů musel představit svoje okruhy ve formě prezentace (viz https://www.lib.cas.cz/caslin-2016/prezentace/), kde vyzdvihl a upřesnil hlavní problémy, a v závěru semináře pak prezentovat výsledky práce skupiny. Z jednání CASLIN byly pořízeny audiovizuální záznamy, které zachycují nejen úvodní a závěrečné prezentace, ale i jednotlivé etapy přípravných prací ve skupinách. Nahrávky poprvé obsahují synchronizovaný záznam vystoupení prezentujícího s prezentací na počítači nebo i s prezentací zaznamenanou v papírové podobě na flipchartu, což je velmi výhodné a pohodlné především pro člověka, který se s touto akcí seznamuje „na dálku“ (https://www.lib.cas.cz/caslin-2016/prezentace/video/).

Na CASLINu nechyběly tradiční přednášky. Andrew Lass, jeden ze zakladatelů a stálých účastníků těchto konferencí, na úvod představil smysl úkolů, které pak plnili a prezentovali účastníci, a zvolenou metodiku pro jejich řešení.

Zvaný přednášející Jan Macháček z Lidových novin v příspěvku na téma Informační společnost na hranici? představil obecnější rámec a procesy probíhající v mediální sféře – proč jsou média v krizi; odborné informace dnes nejsou v médiích, ale na odborných serverech (v redakcích nejsou oboroví specialisté); vznikla média zdarma (Metro…) žijící pouze z inzerce; nakolik inzerenti z papírových médií jsou ochotni přejít do elektronické sféry; jak garantovat kvalitu a nezávislost médií (představy jsou možná utopické, např. nápad donutit Google, aby pochopil, že sám potřebuje seriózní kontent a vytvořil nadace, které by sponzorovaly seriózní investigativní žurnalistiku…), vlastnická situace našich médií, sociální sítě, „zlidovění“ v souvislosti s technologiemi… Jan Macháček v závěru svého vystoupení velice kladně zhodnotil rozsáhlost sítě knihoven v České republice, výsledky jejich práce i přesvědčení, že tato práce má smysl i do budoucna.

30.06.2017
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8

Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022