Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2017 / 01 Historie a současnost Bibliografie konference CASLIN

Bibliografie konference CASLIN

Resumé: Bibliografie konference CASLIN mapující historii konference od jejího vzniku v roce 1993 až do předposledního ročníku v roce 2014. Téměř každoročně z ní byl výstup v podobě sborníků. Tyto sborníky jsou jednak součástí bibliografie samotné, jednak jsou vyčleněny ve zvláštní tabulce na konci textu. Všechny sborníky, články i materiály můžete najít v Knihovně knihovnické literatury. Bibliografie je řazena dle autorů a týká se jak článku přímo o konferenci CASLIN, tak také jsou zde uvedeny příspěvky, které na konferenci CASLIN zazněly.


Klíčová slova: konference CASLIN, bibliografie

Summary: The bibliography of the CASLIN conference maps the history of this conference since its beginning in 1993 until the penultimate year of 2014. Almost every year there was an output in the form of conference proceedings. These conference proceedings are included in the bibliography itself, as well as being part of a special table at the end of the text. All miscellanea, articles and materials can be found in the Database of the Library of Library Literature. The bibliography is sorted by author and refers not just to articles about the CASLIN conference itself, but also includes the contributions presented at the CASLIN conferences.

Keywords: conference CASLIN, bibliography

PhDr. Renáta Salátová, PhDr. Anna Machová / Národní knihovna České republiky

Úvod

CASLIN, CASLIN, CASLIN…

Akronym CASLIN není pro mnohé z nás, příslušníků obce knihovnické, neznámý, přičemž dnes si s ním asi spojujeme především pojmenování každoroční konference, o níž přináší informace toto číslo časopisu Knihovna plus (CASLIN 2016).

Zkratka, resp. akronym CASLIN má původ v počátku 90. let minulého století, kdy čtyři velké knihovny na území tehdejšího Československa (Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská národná knižnica) začaly s podporou americké Mellonovy nadace pracovat na projektu automatizace a vytvoření česko-slovenských knihovních sítí. Počáteční písmena anglického názvu tohoto projektu – Czech and Slovak Library Information Network – vytvořila CASLIN.

V roce 1995 bylo Národní knihovně ČR zřizovací listinou (statutem) určeno být národním centrem CASLIN a koordinačním pracovištěm pro jednotnou aplikaci příslušných standardů a norem v České republice. Akronym CASLIN stal součástí názvu projektu souborného katalogu ČR (používalo se označení CASLIN – Souborný katalog ČR, zpočátku také SK CASLIN – Souborný katalog CASLIN), objevil se v názvu a logu Jednotné informační brány (JIB CASLIN).

Formálně byl původní projekt CASLIN ukončen v roce 1996, po určitou dobu však ještě pokračoval, opět s podporou Mellonovy nadace: pod názvem CASLIN+ (CASLIN Plus) se rozvíjely projekty KOLIN (Košice Library Information Network), LINCA (Library Information Network Czech Academy of Science) a MOLIN (Moravian Library Information Network).

Základní informace (nejen) o tomto projektu lze snadno získat prostřednictvím databáze „knihovnických“ zkratek: KZK – Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory, Knihovnický institut, http://aleph.nkp.cz/cze/kzk.

PhDr. Anna Machová

caslin.jpg

Články v časopisech

Adamová, Kateřina. Caslin 2001: Popis a zpřístupnění dokumentů: nová výzva. Knihovní obzor, 2001, 9(3), s. 3-13. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/caslin-2001.

Andrejčíková, Nadežda, Linda Jansová a Štěpánka Žižková. Zpráva ze semináře CASLIN 2006. Ikaros [online], 2006, 10(8) [cit. 2016-10-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/3563.

Bartůňková, Eva. Knihovny bez hranic. Čtenář, 1998, 50(7/8), s. 212-213. ISSN 0011-2321.

Bulínová, Eva. CASLIN '99. Ikaros [online], 1999, 3(7) [cit. 2016-10-18]. Dostupné z: http://wayback.webarchiv.cz/wayback/20100225194719/http://www.ikaros.cz/caslin99.

CASLIN '98. Knihovní obzor, 1998, 6(3), s. 3. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/caslin--98-caslin--98-caslin--98-caslin--98.

CASLIN '98 - 5. mezinárodní seminář "Knihovny bez hranic". Národní knihovna, 1998, 9(4), s. 206. ISSN 0862-7487.

[CASLIN 2000]. Čtenář, 2001, 53(3), s. 89-91. ISSN 0011-2321.

CASLIN 2002: (Ochrana a zpřístupňování dokumentů - nové trendy Vysoké Tatry, Podbanské, 23.6.-28.6.2002). Lékařská knihovna, 2002, 7(4), s. 2-5. ISSN 1211-3255. Dostupné také z: http://www.medvik.cz/archiv-lk/lekar_knihovna/2002/c4.02/OBSAH4-02.htm.

Gábrišová, Henrieta. Inovácie v knižniciach - stimuly a prekážky. Knižnica, 2014, 15(4), s. 26-28. ISSN 1335-7026. Dostupné také z: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2014/Knižnica_2014_04.pdf.

Giebisch, Roman. CASLIN 2003. Knihovní obzor, 2003, 11(3), s. 3-11. ISSN 1210-5791.

Horák, Pavel, Jindřiška Kotrlová a Linda Jansová. Zpráva ze semináře CASLIN 2008. Ikaros [online], 2008, 12(8) [cit. 2016-10-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4937.

Houšková, Zlata. CASLIN 2000. Nové knihy, 2000, 40(37), s. 11. ISSN 0322-922X.

Houšková, Zlata. CASLIN 2000. Informační bulletin Národní knihovny ČR, 2000, 11(12), s. 8-9.

Houšková, Zlata. CASLIN 2000. Národní knihovna, 2000, 11(4), s. 177-178. ISSN 0862-7487. Dostupné také z: http://oldknihovna.nkp.cz/NKKR0004/0004177.html.

Jandera, Tomáš. CASLIN 2010. Informace: Knihovna Akademie věd ČR, 2010, 19(4), s. 25-27. ISSN 1210-8502.

Jansová, Linda. Zpráva ze semináře CASLIN 2005. Ikaros [online], 2005, 9(7) [cit. 2016-10-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1981.

Jurmanová, Věra a Petr Škyřík. Mezinárodní seminář CASLIN 2004. Krok, 2004, 1(4), s. 5-7. ISSN 1214-6420.

Karulová, Dana. CASLIN včera a dnes. IT lib, 2014, 18(4), s. 5-7. ISSN 1335-793X. Dostupné také z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/Obalka%20a%20strany%20ITlib%204_2014.pdf

Kotrlová, Jindřiška a Linda Jansová. Zpráva ze semináře CASLIN 2007. Ikaros [online], 2007, 11(9) [cit. 2016-10-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4305

Krčmařová, Gabriela. 6. mezinárodní seminář CASLIN. Informační bulletin Národní knihovny ČR, 1999, 10(4), s. 15.

Krčmařová, Gabriela. Semináře CASLIN a zvláště ten poslední. Ikaros [online], 2001, 5(7) [cit. 2016-10-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/792.

Krčmařová, Gabriela. Seminář CASLIN '98 "Knihovny bez hranic". Informační bulletin Národní knihovny ČR, 1998, 9(13), s. 14-15.

Krčmařová, Gabriela. Seminář CASLIN 2001. Informační bulletin Národní knihovny ČR, 2001, 12(9), s. 12.

Krčmařová, Gabriela. Seminář CASLIN 2002. Ikaros [online], 2002, 6(7) [cit. 2016-10-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/976.

Krčmařová, Gabriela. Seminář CASLIN PEW III: Smolenice, 27.-31. srpna 1995. I '95, 1995, 37(5), s. 130-131. ISSN 0862-9382.

Krčmařová, Gabriela. CASLIN PEW IV - Seminář Knihovny budoucnosti. Národní knihovna, 1997, 8(5), s. 224-225. ISSN 0862-7487.

Krčmařová, Gabriela. CASLIN PEW IV - Seminář Knihovny budoucnosti: (8.-12.6.1997, Kouty nad Desnou). Informační bulletin Národní knihovny ČR, 1997, 8(17/18), s. 14.

Krčmařová, Gabriela. Projekt CASLIN dnes. Informační bulletin Národní knihovny ČR, 1997, 8(12), s. 10-13.

Krčmařová, Gabriela. CASLIN a management. I '94, 1994, 36(9), s. 237-238. ISSN 0862-9382.

Laiblová Kadlecová, Ivana. CASLIN PEW '95. Informace (Knihovna Akademie věd ČR), 1995, 4(3/4), s. 13. ISSN 1210-8502.

Lass, Andrew a Burgetová, Jarmila. S prof. Lassem rozmlouvá dr. Burgetová. Informace (Knihovna Akademie věd ČR), 1996, 5(2), s. 10-12. ISSN 1210-8502.

Lesenková, Eva. Reporty 2009 - Medsoft, Inforum, Caslin, IVIG, MEFANET. Lékařská knihovna: časopis pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví [elektronický zdroj], 2009, 14(1-2). ISSN 1804-2031. Dostupné také z: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2009/lk2009-1-2/reporty-2009-medsoft-inforum-caslin-ivig.

Lhoták, Martin. 6. mezinárodní seminář CASLIN. Informace (Knihovna Akademie věd ČR), 1999, 8(2/3), s. 20-21. ISSN 1210-8502. Dostupné také z: http://www.lib.cas.cz/informace/informace_99-23.htm.

Lhoták, Martin. CASLIN 2004. Informace (Knihovna Akademie věd ČR), 2004, 13(4), s. 16-19. ISSN 1210-8502. Dostupné také z: http://www.lib.cas.cz/informace/Informace_4_2004.htm

Maixnerová, Lenka. Caslin 2011. Lékařská knihovna: časopis pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví [online], 2011, 16(1-2) [cit. 2016-10-18]. ISSN 1804-2031. Dostupné z: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2011/2011-c.1-2/caslin-2011

Nádvorníková, Marie. Myšlenky CASLINu jsou živé. Knihovní obzor, 1998, 6(3), s. 10-14. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/myslenky-caslinu-jsou-zive.

Němečková, Lenka. Zpráva ze semináře CASLIN 2009. Ikaros [online], 2009, 13(8) [cit. 2016-10-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5651

Připravované akce. Informace (Knihovna Akademie věd ČR), 1995, 4(2), s. 9. ISSN 1210-8502.

Rozhovor s profesorem Andrew Lassem. Zpravodaj knihoven středních Čech, 1996, 6(2), s. 14-15. ISSN 0862-9536.

Růžička, Jiří. Společně proti krizím: CASLIN 2003. Literární noviny, 2003. ISSN 1210-0021.

Sedláčková, Blanka. Seminář CASLIN PEW IV: (Kouty nad Desnou 8.6.-12.6.1997). Knihovní obzor, 1997, 5(4), s. 31-33. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/seminar-caslin-pew-iv.

Ševčíková, Barbora. Nové zdroje, technologie, uživatelé a ekonomický svěrák. Čtenář, 2010, 62(10), s. 354-357. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/10-2010/postrehy-nazory-nove-zdroje-technologie-uzivatele-a-ekonomicky-sverak-75-734.htm

Študentová, Hana. CASLIN '2000. Knihovní obzor, 2000, 8(3), s. 26-29. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/caslin--2000.

Tichý, Zdeněk. Seminář CASLIN 2013. Informace: zpravodaj Knihovny AV ČR [online], 2013, 22(2) [cit. 2016-10-18]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: http://www.lib.cas.cz/casopis- seminar-caslin-2013.

Veličková, Helena. CASLIN 2008 hravý a inspirativní. Krok, 2008, 5(3), s. 30-32. ISSN 1214-6420.

Veličková, Helena. CASLIN '99. Knihovní obzor, 1999, 3, s. 3-8. ISSN 1210-5791.

Veličková, Helena. Seminář CASLINu potřetí. Knihovní obzor, 1995, 3(3), s. 23-28. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/seminar-caslinu-potreti

Vítek, A. Seminář CASLIN PEW III. LINCA Info, 1995, 1(7), nestr.

Vítek, Antonín. Seminář CASLIN PEW IV. Informace (Knihovna Akademie věd ČR), 1997, 6(2), s. 21-23. ISSN 1210-8502. Dostupné také z: http://www.lib.cas.cz/informace/informace_97-2.htm

Vojnar, Martin. Ochrana a zpřístupnění dokumentů: nové trendy. Knihovní obzor, 2002, 10(3), s. 3-10. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/ochrana-a-zpristupneni-dokumentu---nove-trendy.

Vrbenská, Františka. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Čtenář, 2003, 55(9), s. 268. ISSN 0011-2321.

Sborníky

14. medzinárodný seminár CASLIN 2007: IT & Scholary communications = informačné technológie a komunikácia vedeckých poznatkov: 3.-7.júna 2007 [CD-ROM]. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2007.

CASLIN '94: Zborník príspevkov zo seminára CASLIN management training, 19. - 23. 6.1994, Jiptovský Ján, Slovenská republika. 1. vyd. Martin: Slovenská národná knižnica v MS, 1996. 94 s. ISBN 80-7090-414-3.

CASLIN '99: souborné katalogy: organizace a služby: 30. května - 3. června 1999, Zadov, Česká republika: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. 80 s. ISBN 80-7050-340-8.

CASLIN 2004: správa pamäte: sivé zóny [CD-ROM]. V Prešove: Združenie KOLIN a Prešovská univerzita, ©2005. Požadavky na systém: neuvedeny [Acrobat Reader 5.0 a vyšší, Internet Explorer 6.0]. ISBN 80-8068-337-9.

CASLIN 2011:18. ročník mezinárodního semináře: 12. - 15. června 2011, Brněnská přehrada, Česká republika: průvodce seminářem pro ... Brno: Masarykova univerzita, 2011. [24] s.

CASLIN Pew '95 Seminar Proceedings: Smolenice 27-31 August 1995. 1. ed. Bratislava: University Library, 1995. Přeruš. str.

Dlábik, Juraj, ed. a Peter Hamorský,ed. CASLIN '98: 5th international seminar. Libraries without Walls: seminar proceedings: May 31 - June 4, 1998 Slovakia, Štrbské Pleso. 1. vyd. Košice: KOLIN Consortium, 1998. 41 s.

Džavíková, Mária, ed. CASLIN 2007: informačné technológie a komunikácia vedeckých poznatkov = IT & scholary communication: 14. medzinárodný seminár: zborník príspevkov ... Bratislava: Univerzitná knižnica, 2008. 149, [1] s. ISBN 978-80-89303-09-0.

Firstová, Zdeňka, ed. Institutional Online Repositories and Open Access: CASLIN 2009: 16th international seminar: Teplá Monastery, Czech Republic, 7-11 June 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. 82 s. ISBN 978-80-7043-806-0.

Homolová, Ľudmila, ed. CASLIN 2010: library services, user's needs and changing economic realities: 17th International seminar, Tále, Slovac Republic, 6-10 June 2010. Banská Bystrica: University of Matej Bel, 2010. 68 s. ISBN 978-80-557-0009-0. [Vyšlo též jako: CASLIN 2010: library services, user's needs and changing economic realities: [17. ročník medzinárodného seminára]: Tále 6.-10. 6. 2010. Banská Bystrica: [Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bella], 2010. [30] s.]

Hornochová, Petra, ed. CASLIN 2008: knowledge technologies and (the future of) higher education: 15th international seminar, Blansko, 15.-19.6.2008 Czech Republic. Brno: Masaryk University, 2008. 59 s. ISBN 978-80-210-4614-6.

Knihovny budoucnosti: sborník příspěvků ze semináře [CASLIN]: 8.-12. června 1997, Dlouhé Stráně, Česká republika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 122 s. ISBN 80-210-1760-0. [Vyšlo též v anglické verzi: Libraries of the Future = Knihovny budoucnosti: Seminar CASLIN Pew 4, June 8-12, 1997 Dlouhé Stráně, Czech Republic. Working Paper. 1. vyd. Brno: MOLIN, 1997. 136 s.]

Krčmařová, Gabriela, ed. Souborné katalogy = Union catalogues: their organization and services: organizace a služby: 30.května - 3.června 1999, Zadov, Česká republika. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. 194 s. ISBN 80-7050-354-8.

Kubíček, Jaromír, ed. CASLIN '93: Sborník příspěvků ze semináře Management training pořádaného ve dnech 5.-9. září 1993 v Rožnově pod Radhoštěm. 1. vyd. Brno: Státní vědecká knihovna, 1993. 58 s. ISBN 80-7051-069-2.

Lošťáková, Dana, ed. CASLIN 2000: vzdělávání knihovníků = education for librarians: 7. mezinárodní seminář: hotel Fontána, Luhačovice, Česká republika, 28.květen-1.červen 2000: sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 145 s. ISBN 80-244-0247-5. [Vyšlo též jako pracovní materiál: CASLIN 2000: vzdělávání knihovníků: 7. mezinárodní seminář, Hotel Fontána, Luhačovice, Česká republika, 28. květen - 1.červen 2000. 1. vyd. [Olomouc]: Konsorcium MOLIN ve spolupráci s Konsorciem CASLIN, 2000. [66] s.]

Popis a zpřístupnění dokumentů: nová výzva = Document description and access: a new challenge: 27.-31. května 2001, Beroun, Česká republika. 1. vyd. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2002. 157 s. ISBN 80-86675-00-9.

Souborné katalogy: organizace a služby = Union catalogues: their organization and services: CASLIN ['99]: 30. května - 3. června 1999, Zadov, Česká republika. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. 196 s. ISBN 80-7050-354-8.

Špániková, Alena, ed. CASLIN 2002: ochrana a sprístupňovanie dokumentov: nové trendy: [pracovné materiály]: 23.-27. júna 2002, Pribylina, Slovenská republika. Martin: Slovenská národná knižnica, 2002. 75 s.

Vrbenská, Františka, ed. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků = Crisis management and recovery. 1. vyd. Praha: Státní technická knihovna, 2003. 96 s. ISBN 80-86504-10-7.

Zpětná vazba, aneb, Děláme to dobře?: CASLIN 2006: Český ráj, 11.-15.6.2006. 1. vyd. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2007. 106 s. ISBN 978-80-86675-10-7.

Zvládání krizí a jejich následků = Crisis management and recovery: CASLIN 2003. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2003. 96 s. ISBN 80-7050-439-0.

Žabička, Petr, ed. Služby knihoven - nové trendy: sborník příspěvků ze semináře: 19.-23. června 2005, Lednice, Česká republika. Překlad Ota Brídl. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2005. 124 s. ISBN 80-7051-164-8.

Cestovní zprávy

Bartůňková, Eva et al. Zpráva ze služební cesty na CASLIN '98 5. mezinárodní seminář "Knihovny bez hranic" ve dnech 31.5. - 4. 6. 1998 na Štrbském Plese [rukopis]. Praha: Národní knihovna ČR, 1998. 3 s.

Celbová, Ludmila a Bohdana Stoklasová. Cestovní zpráva ze školení CASLIN [rukopis]. Praha: [Národní knihovna], 1993. 2 s.

Coufalová, Jindřiška. Zpráva ze zahraniční služební cesty [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2006 [cit. 2016-10-18]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/caslin2006.doc.

Krčmařová, Gabriela a Vojtěch Balík. Zpráva ze služební cesty: Seminář CASLIN PEW III ve Smolenicích [rukopis]. Praha: Národní knihovna České republiky, [1995]. [3] s.

Kreibich, Rudolf. Zpráva ze služební cesty: projekt "Vytvoření Národní digitální knihovny" [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014 [cit. 2016-10-18]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/cz_oponice2014_rk.docx

Popovič, Eva. Zpráva ze zahraniční služební cesty [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2007 [cit. 2016-10-18]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/caslin07.doc.

Zaznělo na konferenci CASLIN

Arthur, Jane. Designing a University Library for the 21st Century. Libraries of the Future (Knihovny budoucnosti). Brno, Olomouc: Molin, 1997. s. 29-58.

Bartošek, Miroslav. ATpar: heterogenní virtuální www-katalog Aleph-Tinlib = ATpar: Aleph-Tinlib Heterogeneous Virtual WWW Catalogue. Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 47-53. ISBN 80-7050-354-8.

Bednar, Marie. Strategic Planning for Libraries in the 21st Century - the Time of Rapid Change and Scarce Resource. Libraries of the Future (Knihovny budoucnosti). Brno, Olomouc: Molin, 1997. s. 5-25.

Bushing, Mary C. Vývoj praktického využití konspektu v akademických knihovnách: počátky a současná praxe. Popis a zpřístupnění dokumentů. Praha: Knihovna akademie věd ČR, 2002. s. 65-74. ISBN 80-86675-00-9.

CEJPEK, Jiří. Knihovnictví v širších souvislostech - vzdělání a povolání. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN. Olomouc: Konsorcium MOLIN, 2000. s.124-129. ISBN 80-244-0247-5.

CEJPEK, Jiří. Knihovnictví v širších souvislostech - vzdělání a povolání. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN 2000. Olomouc: Konsorcium MOLIN ve spolupráci s Konsorciem CASLIN, 2000. nestr.

CEJPEK, Jiří. Library Science in Broader Contgetexts-Education and Profession. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN. Olomouc: Konsorcium MOLIN, 2000. s. 53-58. ISBN 80-244-0247-5.

DasGuptha, Krishna. Libraries of the Future and the Role of the Information Professionals. Libraries of the Future (Knihovny budoucnosti). Brno, Olomouc: Molin, 1997. s. 61-78.

Ducloy, Jacques. Some new technological trends in cooperative Digital Libraries Projects. Libraries of the Future (Knihovny budoucnosti). Brno, Olomouc: Molin, 1997. s. 81-117.

Eger, Arthur J. What Drivers Can Be Recognised that Transform Content Usage in Higher Education - a Comparative Study Covering Austria, Germany and Switzerland. CASLIN 2008: Knowledge Technologies and (the Future of) Higher education: 15th International Seminar, Blansko, 15.-19.6.2008, Czech Republic, s. 19. ISBN 978-80-210-4614-6.

Hakala, Juha. Popis a zpřístupnění dokumentů: nová výzva. Popis a zpřístupnění dokumentů. Praha: Knihovna akademie věd ČR, 2002. s. 11-28. ISBN 80-86675-00-9.

Hora, Michal. Národní knihovna Praha a nebezpečný svět. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 49-51. ISBN 80-86504-10-7.

HORVÁTHOVÁ, Marcela. Súborné katalógy Slovenskej akadémie vied (SAV) = Union Catalogues of the Slovak Academy of Sciences. Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 54-56. ISBN 80-7050-354-8.

HORVÁTHOVÁ, Marcela. Súborné katalógy Slovenskej akadémie vied (SAV). CASLIN '99. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. s. 28-33. ISBN 80-7050-340-8.

HOUŠKOVÁ, Zlata. Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové situace v knihovnách České republiky. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN 2000. Olomouc: Konsorcium MOLIN ve spolupráci s Konsorciem CASLIN, 2000. nestr.

HOUŠKOVÁ, Zlata. Research on Age, Education and Salary Characteristics in Libraries in The Czerch Republic. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN 2000. Olomouc: Konsorcium MOLIN ve spolupráci s Konsorciem CASLIN, 2000. s.111-123. ISBN 80-244-0247-5.

Hutchins, Jane K. Až se to stane příště: Příprava krizového managementu. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 20-26. ISBN 80-86504-10-7.

Chan, Lois Mai. Předmětová kategorizace webových pramenů. Popis a zpřístupnění dokumentů. Praha: Knihovna akademie věd ČR, 2002. s. 55-63. ISBN 80-86675-00-9.

Chan, Lois Mai. Předmětový rejstřík pro webové zdroje. Popis a zpřístupnění dokumentů. Praha: Knihovna akademie věd ČR, 2002. s. 45-54. ISBN 80-86675-00-9.

Jansová, Linda. Managing Citations and References with Software Tools. CASLIN 2008: Knowledge Technologies and (the Future of) Higher education: 15th International Seminar, Blansko, 15.-19.6.2008, Czech Republic, s. 42-52. ISBN 978-80-210-4614-6.

JELÍNKOVÁ, Věra a SAPÁKOVÁ, Blanka. Souborný katalog KAKS v Moravské zemské knihovně = Kaks Union Catalogue in the Moravian Library. Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 57-59. ISBN 80-7050-354-8.

JELÍNKOVÁ, V. a SAPÁKOVÁ, Blanka. Souborný katalog KAKS v Moravské zemské knihovně. CASLIN '99. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. s. 34-36. ISBN 80-7050-340-8.

JUSTINOVÁ, Alena. Sdružení uživatelů knihovního systému LANius = The Association of Users of the LANius Library System. Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 87-89. ISBN 80-7050-354-8.

KÁNSKÁ, Pavla. Training Centre for Continuing Education of Librarians in The Czech Republic. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN. Olomouc: Konsorcium MOLIN, 2000. s. 67-71. ISBN 80-244-0247-5.

KÁNSKÁ, Pavla. Výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků v České republice. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN. Olomouc: Konsorcium MOLIN, 2000. nestr.

Kleňha, David. Sušení ve vakuových baličkách. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 78-79. ISBN 80-86504-10-7.

Klíma, Miloš a Alena Selucká. Koncepce technologie Metodického centra konzervace při odstraňování následků povodní. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 87-90. ISBN 80-86504-10-7.

Knoll, Adolf. Základní model popisu muzeálního objektu. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 91-94. ISBN 80-86504-10-7.

Kohout, Václav, Michal Šváb a Jan Kyncl. K projektu vývoje a konstrukce víceúčelové vakuové komory pro sušení vodou poškozených dokumentů. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 80-81. ISBN 80-86504-10-7.

Kopencová, Zuzana. Sbírkové fondy Městské knihovny v Praze a povodeň. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 55-56. ISBN 80-86504-10-7.

Krčmařová, Gabriela. Seminář CASLIN '98 "Knihovny bez hranic". Informační bulletin Národní knihovny ČR, 1998, 9(13), s. 14-15.

Lass, Andrew. The CASLIN@15: Some Reflections on One Impressive History and on the Place of Knowledge Technologies in the Future of Higher Education. CASLIN 2008: Knowledge Technologies and (the Future of) Higher education: 15th International Seminar, Blansko, 15.-19.6.2008, Czech Republic, s. 5-7. ISBN 978-80-210-4614-6.

Lass, Andrew. Stručné dějiny seminářů CASLIN: nedokončený návod k použití = A Brief History of the CASLIN Seminars: The Incomplete manual. Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 11-15. ISBN 80-7050-354-8.

Linhartová, Lenka. Povodňové škody v archivech a spisovnách a práce na jejich odstraňování. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 64-66. ISBN 80-86504-10-7.

LOŠŤÁKOVÁ, Dana. Souborný katalog Univerzity Palackého a jeho využití = Union Cataloggue of Palacký University: Description and Applications. Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 68-70. ISBN 80-244-0247-5.

LOŠŤÁKOVÁ, Dana. The Training Centre - Personal Experience. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN. Olomouc: Konsorcium MOLIN, 2000. s. 72-73. . ISBN 80-244-0247-5.

LOŠŤÁKOVÁ, Dana. Výukové centrum - vlastní zkušenosti. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN 2000. Olomouc: Konsorcium MOLIN ve spolupráci s Konsorciem CASLIN, 2000. nestr.

Lynch, Clifford A. Budování infrastruktury pro sdílení zdrojů: souborný katalog, distribuované vyhledávání a vzájemné vazby u databází = Building the Infrastructure of Resource Sharing Union Catalogs, Distributed Search and Cross-Database Linkage. Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 25-34. ISBN 80-7050-354-8.

Machačová, Libuše. Knihovny budoucnosti. Knihovní obzor, 1998, 6(3), s. 3. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/knihovny-budoucnosti.

Machačová, Libuše. Věcné selekční jazyky a jejich užití. Knihovní obzor, 2001, 9(3), s. 14-17. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/vecne-selekcni-jazyky-a-jejich-uziti.

MACHYTKA, Jan. Information Studies College. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN. Olomouc: Konsorcium MOLIN, 2000. s. 35-38 . ISBN 80-244-0247-5.

MACHYTKA, Jan. Vyšší škola informačních služeb. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN. Olomouc: Konsorcium MOLIN, 2000. s. 108-110. ISBN 80-244-0247-5.

Marcinek, Marzena, Derfert-Wolf, Lidia a Feret, Błażej. Library performance indicators - does it really make sense to measure them?: data collection and analysis of library performance - a case study for Polish research libraries. CASLIN 2006: zpětná vazba aneb děláme to dobře?: Český ráj, 11.-15.6.2006, s. 9-18. ISBN 80-86675-6.

Nádvorníková, Marie. UK v Princetonu. Knihovní obzor, 1998, 6(3), s. 7-8. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/clanek/uk-v-princetonu.

Neuvirt, Jiří. Hromadné sušení zmrazených knih a dokumentů. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 74-77. ISBN 80-86504-10-7.

Novotny, Deborah. Jak řešit krizové situace: Vytvoření plánu pro řešení krizových situací v Britské knihovně. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 27-32. ISBN 80-86504-10-7.

OTRUBOVÁ, Alena. Souborný katalog a sdílená katalogizace v systému LANius = Union Catalogue and LANius-Based Shared Cataloguing. Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 90-93. ISBN 80-7050-354-8.

PERRY, Susan. Workshop o restrukturalizaci organizace práce = Workshop on work-flow redesign: (seminář CASLIN 1999). Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 45-46. ISBN 80-7050-354-8.

Perry, Susan. Všichni googlují. Všichni jsou spokojení ... Knihovny?. Služby knihoven - nové trendy. Brno: Moravská zemská knihovna, 2005. s. 9-10. ISBN 80-7051-164-8.

Perry, Susan. Everybody Googles. Everybody's Happy ... Libraries?. Služby knihoven - nové trendy. Brno: Moravská zemská knihovna, 2005. s. 11-13. ISBN 80-7051-164-8.

Pospíšil, František. Srpnová povodeň 2002 a Knihovna Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 59-61. ISBN 80-86504-10-7.

Potrzebnicka, Ewa. Pomoc Národní knihovny ve Varšavě (Biblioteki Narodowej) při záchraně fondů knihoven v Polsku po povodních v roce 1997. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 43-46. ISBN 80-86504-10-7.

RAMAJZLOVÁ, Barbora. Souborný katalog knihoven ČVUT = The Union Catalogue of the Czech Technical University Libraries. Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 71-75. ISBN 80-7050-354-8.

RAMAJZLOVÁ, Barbora. Souborný katalog knihoven ČVUT. CASLIN '99. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. s. 56-60. ISBN 80-7050-340-8.

Římanová, Radka a Jansová, Linda. Jak sledovat využívanost knihovního fondu. CASLIN 2006: zpětná vazba aneb děláme to dobře?: Český ráj, 11.-15.6.2006, s. 44-67. ISBN 80-86675-6.

Sadeh, Tamar. MetaLib neboli jednotné využití různorodých zdrojů a SFX jako nástroj obsahového připojení. Popis a zpřístupnění dokumentů. Praha: Knihovna akademie věd ČR, 2002. s. 29-44.

Sedláčková, Lýdia, ed. CASLIN 1991 - 2001: česká a slovenská knižnično-informačná sieť. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2002. 107 s. Štúdie, zborníky. ISBN 80-85170-67-1

Schafer, Gerald Jay. Transforming Academic Libraries for 21st Century Students UMass Amherst Libraries - a Case Study. CASLIN 2008: Knowledge Technologies and (the Future of) Higher education: 15th International Seminar, Blansko, 15.-19.6.2008, Czech Republic, s. 8-17. ISBN 978-80-210-4614-6.

Silverman, Randy. Den, kdy se univerzita změnila. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 33-42. ISBN 80-86504-10-7.

SLÍŽOVÁ, Daniela. Súborný katalóg slovenských knižníc = The union Catalogue of Slovak Libraries. Souborné katalogy: organizace a služby. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. s. 81-83. ISBN 80-7050-354-8.

SLÍŽOVÁ, Daniela. Súborný katalóg slovenských knižníc. CASLIN '99. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. s. 73-78. ISBN 80-7050-340-8.

Sølvberg, Ingeborg Torvik. New approaches to improve the Information Retrieval Process. Libraries of the Future (Knihovny budoucnosti). Brno, Olomouc: Molin, 1997. s. 121-133.

Součková, Jana. Český komitét Modrého štítu. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 67-68. ISBN 80-86504-10-7.

Stančíková, Zuzana. CASLIN 2014: na medzinárodnom seminári knižníc upozornila prezidentka IFLA na kľúčové trendy v budúcnosti knižníc: tohtoročné stretnutie českých a slovenských odborníkov hostila Slovenská národná knižnica. Knižnica, 2014, 15(4), s. 22-26. ISSN 1335-7026. Dostupné také z: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2014/Knižnica_2014_04.pdf.

Stasselová, Silvia. Návšteva prezidentky IFLA na Slovensku: výnimočná udalosť pre slovenské knihovníctvo po 36 rokoch. Knižnica, 2014, 15(4), s. 13-21. ISSN 1335-7026. Dostupné také z: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2014/Knižnica_2014_04.pdf.

STEINEROVÁ, Jela. "Nová" organizácia poznania a informačná veda. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN. Olomouc: Konsorcium MOLIN, 2000. s. 59-66. ISBN 80-244-0247-5.

STEINEROVÁ, Jela. "Nová" organizácia poznania a informačná veda. In: 7. mezinárodní seminář CASLIN 2000. Olomouc: Konsorcium MOLIN ve spolupráci s Konsorciem CASLIN, 2000. nestr.

Steinerová, Jela. New Models of Information Use in the Academic Information Environment. CASLIN 2008: Knowledge Technologies and (the Future of) Higher education: 15th International Seminar, Blansko, 15.-19.6.2008, Czech Republic, s. 20-32. ISBN 978-80-210-4614-6.

Stoklasová, Bohdana. Využití Konspektu v českých knihovnách: perspektivy, harmonogram. Popis a zpřístupnění dokumentů. Praha: Knihovna akademie věd ČR, 2002. s. 75-83. ISBN 80-86675-00-9.

ŠILHA, Jiří a ČERNÝ, Ivan. Sdružení uživatelů knihovního systému LANIUS. CASLIN '99. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. s. 79-80. ISBN 80-7050-340-8.

Tomášek, Martin. Archeologický ústav Akademie věd České republiky a povodeň v roce 2002. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 62-63. ISBN 80-86504-10-7.

Účastníci konference CASLIN 2001. CASLIN 2001. Praha: Knihovna Akademie věd, 2001. s. 87-91.

Varlamoff, Marie-Thérèse. Prevence jako předpoklad úspěchu prací při přírodní katastrofě. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 11-19. ISBN 80-86504-10-7.

Vávrová, Vladimíra. Knihovna Muzea družstevnictví po povodni v roce 2002. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 57-58. ISBN 80-86504-10-7.

Vnouček, Jiří. Centrum pro restaurování a konzervaci knižních fondů postižených povodní. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Praha: Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR, 2003. s. 85-86. ISBN 80-86504-10-7.

Vrbenská, Františka. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků. Ikaros [online], 2003, 7(7) [cit. 2016-10-18]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1443.

Weisenbacher, Peter. Diminishing of Public and Private Space as the Consequence of Internet Individualisation. CASLIN 2008: Knowledge Technologies and (the Future of) Higher education: 15th International Seminar, Blansko, 15.-19.6.2008, Czech Republic, s. 33-40. ISBN 978-80-210-4614-6.

Tabulka mapující historii konference CASLIN

ROČNÍK

ROK

MÍSTO KONÁNÍ

ORGANIZÁTOR

TÉMA

SBORNÍK

1

1993

Rožnov pod Radhoštěm (ČR)

Moravská zemská knihovna v Brně

Management Training

Kubíček, Jaromír, ed. CASLIN '93: Sborník příspěvků ze semináře Management training pořádaného ve dnech 5.- 9. září 1993 v Rožnově pod Radhoštěm. 1. vyd. Brno: Státní vědecká knihovna, 1993. 58 s. ISBN 80-7051-069- 2.

2

1994

Liptovský Ján (SK)

Matica slovenská–Slovenská národná knižnica, Martin

Management Training

CASLIN '94: Zborník príspevkov zo seminára CASLIN management training, 19.-23.6.1994, Jiptovský Ján, Slovenská republika. 1. vyd. Martin: Slovenská národná knižnica v MS, 1996. 94 s. ISBN 80-7090-414-3.

3

1995

Smolenice (SK)

Univerzitná knižnica Bratislava

Knižničné konzorciá

CASLIN Pew '95 Seminar Proceedings: Smolenice 27-31 August 1995. 1. ed. Bratislava: University Library, 1995. Přeruš. str.

4

1997

Dlouhé Stráně (ČR)

Konsorcium MOLIN

Knihovny budoucnosti

Knihovny budoucnosti: sborník příspěvků ze semináře [CASLIN]: 8.-12. června 1997, Dlouhé Stráně, Česká republika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 122 s. ISBN 80-210-1760-0.

5

1998

Štrbské Pleso (SK)

Konsorcium KOLIN

Knižnice bez hraníc

Dlábik, Juraj, ed. a Peter Hamorský,ed. CASLIN '98: 5th international seminar. Libraries without Walls: seminar proceedings: May 31 - June 4, 1998 Slovakia, Štrbské Pleso. 1. vyd. Košice: KOLIN Consortium, 1998. 41 s.

6

1999

Zadov na Šumavě (ČR)

Státní technická knihovna

Souborné katalogy:
organizace a služby

CASLIN '99: souborné katalogy: organizace a služby: 30.května - 3.června 1999, Zadov, Česká republika: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 1999. 80 s. ISBN 80-7050-340-8.

7

2000

Luhačovice (ČR)

Konsorcium MOLIN
a Národní knihovna České republiky

Vzdělávání knihovníků

LOŠŤÁKOVÁ, Dana, ed. CASLIN 2000: vzdělávání knihovníků = education for librarians: 7. mezinárodní seminář: hotel Fontána, Luhačovice, Česká republika, 28.květen-1.červen 2000: sborník příspěvků. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 145 s. ISBN 80-244-0247-5.

8

2001

Beroun (ČR)

Knihovna Akademie věd ČR
a Národní knihovna ČR ve spol. s CASLIN

Popis a zpřístupnění dokumentů:
nová výzva

Popis a zpřístupnění dokumentů: nová výzva = Document description and access: a new challenge: 27.-31. května 2001, Beroun, Česká republika. 1. vyd. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2002. 157 s. ISBN 80-86675-00- 9.

9

2002

Podbanské (SK)

Slovenská národná knižnica v spol. s CASLIN

Ochrana a sprístupňovanie
dokumentov: nové trendy

Špániková, Alena, ed. CASLIN 2002: ochrana a sprístupňovanie dokumentov: nové trendy: [pracovné materiály]: 23.-27. júna 2002, Pribylina, Slovenská republika. Martin: Slovenská národná knižnica, 2002. 75 s.

10

2003

Holenský dvůr u Jindřichova Hradce (ČR)

Státní technická knihovna
a Národní knihovna ČR, Praha

Zvládání krizí a jejich následků

Vrbenská, Františka, ed. CASLIN 2003: zvládání krizí a jejich následků = Crisis management and recovery. 1. vyd. Praha: Státní technická knihovna, 2003. 96 s. ISBN 80-86504-10-7.

11

2004

Čingov–Slovenský raj(SK)

Združenie KOLIN

Správa pamäte: Sivé zóny

CASLIN 2004: správa pamäte: sivé zóny [CD-ROM]. V Prešove: Združenie KOLIN a Prešovská univerzita, ©2005. Požadavky na systém: neuvedeny [Acrobat Reader 5.0 a vyšší, Internet Explorer 6.0]. ISBN 80-8068-337-9.

12

2005

Lednice na Moravě (ČR)

Moravská zemská knihovna v Brně

Služby knihoven: nové trendy

Žabička, Petr, ed. Služby knihoven - nové trendy: sborník příspěvků ze semináře: 19.-23. června 2005, Lednice, Česká republika. Překlad Ota Brídl. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2005. 124 s. ISBN 80- 7051-164-8.

13

2006

Český ráj (ČR)

Knihovna Akademie věd ČR

Zpětná vazba aneb děláme to dobře?

Zpětná vazba, aneb, Děláme to dobře?: CASLIN 2006: Český ráj, 11.-15.6.2006. 1. vyd. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2007. 106 s. Dostupné také z: http://www.lib.cas.cz/caslin-2006.

14

2007

Stupava (SK)

Univerzitná knižnica Bratislava

Informační technologie a
komunikace vědeckých poznatků

Džavíková, Mária, ed. CASLIN 2007: informačné technológie a komunikácia vedeckých poznatkov = IT & scholary communication: 14. medzinárodný seminár: zborník príspevkov ... Bratislava: Univerzitná knižnica, 2008. 149, [1] s. ISBN 978-80-89303-09-0.

15

2008

Blansko (ČR)

Masarykova univerzita v Brně

Znalostní technologie a
budoucnost vyššího vzdělávání

Hornochová, Petra, ed. CASLIN 2008: knowledge technologies and (the future of) higher education: 15th international seminar, Blansko, 15.-19.6.2008 Czech Republic. Brno: Masaryk University, 2008. 59 s. ISBN 978- 80-210-4614-6.

16

2009

Klášter Teplá (ČR)

Západočeská univerzita v Plzni

Institucionální repositáře
a Open Access

Firstová, Zdeňka, ed. Institutional Online Repositories and Open Access: CASLIN 2009: 16th international seminar: Teplá Monastery, Czech Republic, 7-11 June 2009. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. 82 s. ISBN 978-80-7043-806-0.

17

2010

Tále (SK)

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Knižničné služby,
používateľské potreby
a meniaca sa ekonomická realita

Homolová, Ľudmila, ed. CASLIN 2010: library services, user's needs and changing economic realities: 17th International seminar, Tále, Slovac Republic, 6-10 June 2010. Banská Bystrica: University of Matej Bel, 2010. 68 s. ISBN 978-80-557-0009-0.

18

2011

Brněnská přehrada (ČR)

Masarykova univerzita v Brně

Centralizované služby aneb
Souborné katalogy po novu

CASLIN 2011:18. ročník mezinárodního semináře: 12. - 15. června 2011, Brněnská přehrada, Česká republika: průvodce seminářem pro ... Brno: Masarykova univerzita, 2011. [24] s.

19

2013

Krásná Lípa (ČR)

Národní technická knihovna
a Městská knihovna v Praze

Knihovny a spolupráce:
modely a metody

20

2014

Oponice (SK)

Slovenská národná knižnica, Martin

Knižnice a spolupráca:
modely a metódy

21

2016

Třešť (ČR)

Knihovna AV ČR

Knihovny na hranici

30.06.2017
Vyhledávání
Výročí 70 let Knihovnického institutu

12. 10. - 28. 12. 2023

výstavní chodba, 1. patro, Klementinum

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka

Rozvoj kompetencí učícího knihovníka.

Výzkumy - Kurikulum - Gramotnosti

Autorka: Pavlína Mazáčová,

ilustrace: Lucie Inka Mazáčová

více informací a objednání

rozvoj_kompetenci.png

Hudební oddělení staví 100 let

Termín: 9. 11. 2023 – 16. 1. 2024

výstavní chodba přízemí, Klementinum 190, Praha 1

100oh_plakat.jpg

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2023

Termín: 29. a 30. 11. 2023

Místo: konferenční sál Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Zájemci o přednesení příspěvku mohou své příspěvky zasílat do 30. 9. 2023 na adresu vit.richter@nkp.cz

více informací

archivy_knihovny_muzea_v_digitalnim_svete_2023_logo.png