Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2015 Úvodník Editorial

Editorial

 

Milí přátelé,

ve dnech 26. – 27. 5. 2015 jsem se zúčastnila – tentokrát jako mediální partner – konference Inforum 2015, která se koná (již od roku 1999) na Vysoké škole ekonomické v Praze. Aktivně se této konference zúčastňuji od roku 2011. Program je vždy velmi pestrý, rozdělený do sekcí, pro jednotlivce je tudíž obtížné všechny příspěvky vyslechnout. Věříme, že i toto naše vydání přispěje k doplnění obrazu o této významné odborné akci.

Náplní mimořádného čísla je několik příspěvků, které zazněly v rámci konference a čtenáři si je celé mohou přečíst ve Sborníku z konference, který vychází již tradičně v elektronické podobě[1]. Dále jsme oslovili programový výbor, aby nám přiblížil, jak se konference připravuje. Nad tematikou programu a zajímavých podnětů by se jistě dalo diskutovat déle. Již předloni vyšel v Knihovně plus rozhovor týkající se jubilejního ročníku[2]. Účastníci konference a čtenáři mohou posoudit, zda se organizátorům podařilo naplnit tehdejší plány.

První den letošní konference byl tradičně zakončen Infomejdanem, kde byly předány ceny Infora (viz rozhovor). Z toho také vycházejí dva příspěvky našeho mimořádného čísla: příspěvek s tématem Ptejte se knihovny a medailonek doc. Milana Špály.

Součástí Infora byla opět posterová sekce, kde například naše kolegyně Bc. Jaroslava Citová (dříve Havlová) správkyně knihovnické terminologické databáze TDKIV, stručně osvětlila problematiku tvorby databáze a zpracování terminologických hesel.

Letos také byli pozvání hosté ze zahraničí, kteří tak každoročně obohacují konferenci svými zkušenostmi.

Celkem ve dvou sekcích na konferenci vystoupilo 51 přednášejících. Konference byla sdílena na http://www.infotoday.eu/Articles/Editorial/Featured-Articles/Fishing-in-the-information-lake-the-INFORUM-Conference-104740.aspx.

Budeme se těšit na Inforum 2016, které se uskuteční ve dnech 25. – 26. 5. 2016. Přejeme organizátorům, aby byli nadále tak kreativní a úspěšní při organizování konference.


[1] INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 26.-27. května 2015 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2014. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213.

[2] Albertina Income Praha s.r.o.; Salátová, Renata; Machová, Anna. Konference Inforum. Knihovna plus [online]. 2013, č. 2 [cit. 2015-06-30]. Dostupný z WWW: <http://oldknihovna.nkp.cz/knihovnaplus132/inforum..htm>. ISSN 1801-5948.

01.07.2016
Vyhledávání

Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství


Kategorie: