Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Připravované číslo Historie a současnost Městská knihovna v Praze - pobočka Petřiny

Městská knihovna v Praze - pobočka Petřiny

Odpovídaly: Hana Livorová, vedoucí pobočky Petřiny, a Sára Jana Krpatová, vedoucí oddělení akvizice Městské knihovny v Praze

Kdy byla pobočka Petřiny otevřena a zpřístupněna veřejnosti?

Nová pobočka Městské knihovny v Praze v sídlišti Petřiny v Praze 6 byla slavnostně otevřena 1. 11. 2023.

Vznikla na tzv. zelené louce nebo byla budova rekonstruována?

Městská knihovna v Praze (dále také MKP) měla na Petřinách pobočku od 60. let minulého století. Byla umístěna v dočasné stavbě bývalé mateřské školy postavené v 50. letech 20. století a v současnosti již neodpovídala standardům veřejné knihovny pro 21. století.

Projekt nové budovy na Petřinách byl plánován a připravován od roku 2009. V prosinci 2021 získal stavební povolení, v roce 2022 se uskutečnila demolice původního objektu a začaly stavební práce. Stavba byla dokončena na konci srpna 2023.

Nejedná se tedy o modernizaci či přestavbu původního objektu, ale o novostavbu.

Stavba byla částečně hrazena z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci dotace z Národního plánu obnovy (Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center).

Popište prosím pobočku jako stavbu.

Nová budova má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží.

V podzemním podlaží je umístěn multifunkční sál až pro 59 diváků, šatna, pokladna a zázemí pro účinkující.

Pro knihovní služby veřejnosti slouží 1. a 2. nadzemní podlaží. Jedná se o otevřený a prosvětlený prostor spojený točitým schodištěm.

V 1. nadzemním podlaží najdou návštěvníci recepci, oddělení pro děti do 10 let, novinky a doporučené tituly pro dospělé, odpočinkovou zónu a kuchyňku pro veřejnost vybavenou varnou konvicí a mikrovlnnou troubou. Přes krytou pergolu se dá projít na zahradu, kde bude další možnost posezení a kde je také parkoviště pro návštěvníky.

Ve 2. podlaží je umístěna většina knihovního fondu – beletrie pro dospělé, naučná literatura a literatura pro starší děti a mládež. Jsou zde místa pro odpočinek i studium, klubovna a další kuchyňka.

Ve 3. podlaží se nachází lounge (prostor pro relaxaci – pozn. red.) s kuchyňkou a tři klubovny, určené pro setkávání, studium i kreativní aktivity. Dvě klubovny jsou variabilní a lze je spojit do jedné velké.

Celkem prostory pro veřejnost zabírají plochu 1129 m2 (z celkové výměry 2105 m2), zbývající prostory jsou využívány pro zpracování a expedici fondu.

Jaké služby nabízíte čtenářům a uživatelům knihovny?

Kromě standardních knihovních a informačních služeb, pobytových služeb a možnosti občerstvení díky kuchyňkám pro veřejnost nabízíme návštěvníkům i další služby.

Díky spolupráci s Artotékou Městské knihovny v Praze doplňují interiér pobočky vybrané reprodukce z jejího fondu a tyto obrazy je možné si půjčit domů. Pracovníci Artotéky také na naší pobočce nabízejí odborné konzultace a pomoc při výběru a rezervování reprodukcí. Rezervovaná výtvarná díla je možno vyzvednout a vrátit zde na Petřinách.

Další jedinečnou službou, kterou mohou čtenáři využít, je služba Kniha do boxu. Jde o možnost vyzvednout si rezervované publikace z boxu, který je přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vrátit půjčené knihy i mimo provozní dobu pobočky umožňuje vhoz na knihy přístupný z boku budovy.

Zájemci o placené akce, pořádané v síti Městské knihovny v Praze, mají možnost zakoupení vstupenek na všechny akce MKP na recepci pobočky.

Jaké akce připravujete pro svoje čtenáře – například pro děti, seniory apod.?

Programová nabídka zahrnuje pestrou škálu kulturních a vzdělávacích akcí pro návštěvníky všech věkových kategorií, od výtvarných workshopů přes setkání s autory až po vycházky do blízkého okolí.

Pro seniory pořádáme např. kurzy trénování paměti a nabízíme pomoc s chytrými technologiemi.

Připravujeme besedy pro předškolní děti i pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Široké spektrum pořadů nabízí víceúčelový sál. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu jsou uváděny filmové projekce, ve středu přednášky na různá témata.

Do tvorby programu zapojujeme i veřejnost. Zjišťujeme preference a očekávání veřejnosti a hledáme nové formáty a možnosti služeb.

Kolik zaměstnanců pracuje na pobočce?

Na pobočce pracuje 10 zaměstnanců, z toho někteří jen na částečný úvazek.

Čím je tato pobočka MKP specifická či rozdílná od ostatních?

Jedinečné pojetí nové pobočky Petřiny jako kulturně kreativního centra přináší řadu nových možností a funkcí (například studovny s možností rezervace studijního místa, multifunkční sál, komunitní kuchyňky, box na rezervace, služby Artotéky).

Její prosvětlený moderní interiér poskytuje prostředí, ve kterém se lidé cítí příjemně a mohou zde číst a studovat, ale také se setkávat s přáteli. Přímý přístup z knihovny do zahrady umožní návštěvníkům relaxovat, inspirovat se či dokonce tvořit pod širým nebem.

Rozvoj kreativity je podpořen programem kulturních a vzdělávacích akcí, které se zde pravidelně konají.

Celkově je tato nová pobočka MKP nejenom místem pro konzumaci kultury, ale také pro její aktivní tvorbu a šíření.

Na pobočce Petřiny je umístěno i oddělení akvizice. Funguje tam tedy celý akviziční proces?

Na Petřinách funguje část oddělení akvizice MKP. Ve 4. patře pobočky se nachází jednak úsek počítačového a technického zpracování, kam patří i naše knihařská dílna pro zpracování nového fondu a opravy staršího fondu, a dále pak expedice s třídičkou fondu na bázi technologie RFID a akviziční sklad.

V ústředí MKP na Mariánském náměstí i nadále zůstává náš úsek akvizice a evidence knihovního fondu. Příjem povinných výtisků a ukázek nových titulů od našich distributorů a nakladatelů je tedy soustředěn na Mariánském náměstí. Zde se tituly ukládají a katalogizují podle výše uvedených ukázkových, tzv. signálních svazků, a zde také naši akvizitéři objednávají další svazky do fondu MKP. Dodatečně objednané svazky (multiplikáty) se ale už vozí rovnou na Petřiny a centrální zpracování všech svazků i jejich expedování do sítě poboček MKP již probíhá zde na Petřinách v našem akvizičním 4. patře.

V současné době na Petřinách v oddělení akvizice pracuje trvale celkem 17 lidí. Vedoucí oddělení akvizice má dvě pracovní místa a střídavě pobývá v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí i na Petřinách.

V jaké části pobočky je akvizice umístěna?

Na Petřinách sídlí akvizice ve 4. patře, které není běžně přístupné veřejnosti. Ale nabízíme zde pravidelné exkurze. A také ve 3. patře máme několik kanceláří spolu s oddělením správy knihovních fondů. Například mne naleznete právě zde, pokud tedy zrovna nejsem u „svých lidí“ ve 4. patře.

Jaké jsou důvody pro umístění akvizice takto velké knihovny na pobočku? Proč právě Petřiny?

MKP se snaží co nejvíce rozšiřovat služby pro veřejnost. A v budově Ústřední knihovny, v samotném centru Prahy, se hledaly vhodné prostory, kde bychom mohli nabídnout nové aktivity. Proto bylo rozhodnuto, že se naše oddělení přestěhuje do nových prostor na Petřiny. Bohužel však zde není místo pro celé oddělení. A tak se na Petřiny přestěhovali naši knihaři, expedice a akviziční sklad. Jejich pracoviště se původně nacházela v suterénu budovy Ústřední knihovny, kterou by knihovna ráda z velké části věnovala službám pro veřejnost, nikoli interním agendám.

Redakce děkuje Haně Livorové a Sáře Janě Krpatové za rozhovor. Za fotografie děkujeme Vladaně Pillerové a současně archivu MKP.

IMG_7015.JPGIMG_7045.JPG
IMG_7104.JPG IMG_7132.JPG
01.03.2024
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text