Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Archives 2016 / 02 Information and conferences

Information and conferences

Tezaurus – prostriedok k zjednoteniu odbornej terminológie v oblasti celulózo-papierenského priemyslu a súčasne aj nadstavba existujúceho komplexného informačného systému

Summary: Thesaurus is generally regarded as the extension of the existing information system in a specific field of science. Pulp and paper industry in the Slovak and Czech Republic in this region has a long tr...