Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2018 Úvodník Editorial - Mimořádné číslo 2018

Editorial - Mimořádné číslo 2018

Vážení přátelé,

Renata Salátovázpracovali jsme mimořádné číslo časopisu Knihovna plus  s využitím příspěvků z konference Inforum 2018 (takové mimořádné číslo Vám předkládáme již počtvrté). Konference se tradičně konala v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze a tradičně v květnovém termínu.

Co bylo netradiční, bylo oznámení Vladimíra Karena o ukončení této konference (tedy spíše této podoby konference) – o důvodech se více dozvíte v rozhovoru, který je součástí tohoto čísla.

Stručnou rekapitulaci či spíše bilanci všech ročníků konference zpracoval Vladimír Karen do prezentace https://www.inforum.cz/pdf/2018/karen-vladimir-1.pdf. Bylo napočítáno celkem 679 přednášejících a 1251 vystoupení, 177 sekcí, které vedlo 46 osob. Ve výboru konference zasedlo celkem 43 osob atd.

Další rekapitulace, tentokrát naše, by se mohla týkat medializace, ohlasu konference Inforum v odborném tisku. Tak v databázi Knihovny knihovnické literatury (KKL) pod předmětem Inforum https://aleph.nkp.cz/F/C8HTB158YY1GM56BQVY2PKG47KPKNJUFFD25PULUE9VDPDJ3IC-50164?func=full-set-set&set_number=474099&set_entry=000016&format=999 nalezneme 177 záznamů, nejstarší z roku 1995. Články vycházely ve všech celorepublikových oborových časopisech (a nejen v nich).

Všechny příspěvky, které zazněly na konferenci Inforum 2018, naleznete zde: https://www.inforum.cz/cs/sbornik/.

V tomto mimořádném čísle Knihovny plus kromě zmiňovaného rozhovoru s V. Karenem a fotoreportáže z originálních úvodních scének z konference uvádíme také článek Jindry Plankové, která nemohla svůj příspěvek osobně přednést na konferenci a laskavě nám dovolila ho publikovat. Dále přinášíme rozhovor s Filipem Šírem o hudebních databázích. Nemohli jsme neotisknout vzpomínku na častého přednášejícího ing. Jaroslava Šilhánka, CSc., který náhle odešel letos na jaře. Vzpomínku sepsala Mgr. Ludmila Zetková a také jeho zahraniční kolegové Petr Paul a Velli Pekka Hyttinen.

Co říci závěrem? Především vyjádřit velké uznání a díky celému organizačnímu výboru konference Inforum za jeho dlouholetou práci, popřát hodně sil a energii k analyzování minulé a k přípravě nové podoby konference – a my se necháme jen překvapit!

Renáta Salátová

01.09.2018
Vyhledávání

Bibliotheca Academica
https://akvs.cz/event/bibliotheca-academica-2018/
30-31.10. 2018, Plzeň


TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .
Inforum

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství


Kategorie: