Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2018 Úvodník Editorial - Mimořádné číslo 2018

Editorial - Mimořádné číslo 2018

Vážení přátelé,

Renata Salátovázpracovali jsme mimořádné číslo časopisu Knihovna plus  s využitím příspěvků z konference Inforum 2018 (takové mimořádné číslo Vám předkládáme již počtvrté). Konference se tradičně konala v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze a tradičně v květnovém termínu.

Co bylo netradiční, bylo oznámení Vladimíra Karena o ukončení této konference (tedy spíše této podoby konference) – o důvodech se více dozvíte v rozhovoru, který je součástí tohoto čísla.

Stručnou rekapitulaci či spíše bilanci všech ročníků konference zpracoval Vladimír Karen do prezentace https://www.inforum.cz/pdf/2018/karen-vladimir-1.pdf. Bylo napočítáno celkem 679 přednášejících a 1251 vystoupení, 177 sekcí, které vedlo 46 osob. Ve výboru konference zasedlo celkem 43 osob atd.

Další rekapitulace, tentokrát naše, by se mohla týkat medializace, ohlasu konference Inforum v odborném tisku. Tak v databázi Knihovny knihovnické literatury (KKL) pod předmětem Inforum https://aleph.nkp.cz/F/C8HTB158YY1GM56BQVY2PKG47KPKNJUFFD25PULUE9VDPDJ3IC-50164?func=full-set-set&set_number=474099&set_entry=000016&format=999 nalezneme 177 záznamů, nejstarší z roku 1995. Články vycházely ve všech celorepublikových oborových časopisech (a nejen v nich).

Všechny příspěvky, které zazněly na konferenci Inforum 2018, naleznete zde: https://www.inforum.cz/cs/sbornik/.

V tomto mimořádném čísle Knihovny plus kromě zmiňovaného rozhovoru s V. Karenem a fotoreportáže z originálních úvodních scének z konference uvádíme také článek Jindry Plankové, která nemohla svůj příspěvek osobně přednést na konferenci a laskavě nám dovolila ho publikovat. Dále přinášíme rozhovor s Filipem Šírem o hudebních databázích. Nemohli jsme neotisknout vzpomínku na častého přednášejícího ing. Jaroslava Šilhánka, CSc., který náhle odešel letos na jaře. Vzpomínku sepsala Mgr. Ludmila Zetková a také jeho zahraniční kolegové Petr Paul a Velli Pekka Hyttinen.

Co říci závěrem? Především vyjádřit velké uznání a díky celému organizačnímu výboru konference Inforum za jeho dlouholetou práci, popřát hodně sil a energii k analyzování minulé a k přípravě nové podoby konference – a my se necháme jen překvapit!

Renáta Salátová

01.09.2018
Vyhledávání
Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022

Kodex 1085 – rukopis zblízka

Termín: 22. 4. – 12. 6. 2022

Galerie Klementinum

Út – Ne,
10 – 18 hod.

Budoucnost v bublinách, výstava komiksů

Kam nás vede stále hlubší poznávání světa a vesmíru? Máme se budoucnosti bát, nebo se na ni těšit? V roce 2021 uplynulo sto let od narození světoznámého polského spisovatele a futurologa Stanisława Lema a šedesát let od vydání jeho kultovního, již několikrát zfilmovaného románu Solaris. Polský institut v Praze při této příležitosti vyhlásil otevřenou komiksovou soutěž pro české výtvarníky, inspirovanou Lemovými slavnými povídkami a romány. Na výstavě si můžete prohlédnout výběr nejlepších prací. Dozvíte se také více o Lemově životě, díle a filmových adaptacích jeho děl.

https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/budoucnost-v-bublinach

Výstavní chodba v přízemí NK (vchod A).
Klementinum 190, Praha 1

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

Udržitelnost v knihovnách

Kategorie: