Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2018 Historie a současnost Ing. Jaroslav Šilhánek. CSc – nestor chemické informatiky a milovník knihovnictví (20. 3. 1937 – 29. 3. 2018)

Ing. Jaroslav Šilhánek. CSc – nestor chemické informatiky a milovník knihovnictví (20. 3. 1937 – 29. 3. 2018)

Ludmila Zetková

V březnu r. 2018 zemřel náhle nestor chemické informatiky a milovník knihovnictví ve věku 81 let Ing. Jaroslav Šilhánek. CSc.  Nastupujícím informačním technologiím se věnoval  cca od 70. let minulého století.

Zasloužil se o to, aby od roku 1996 se postupně vědecké informace dostaly - pomocí  grantů Ministerstva školství  a kultury ČR na všechny vysoké školy a Akademii věd.  Nejdříve to byl zkušební program s Univerzitou Palackého na databázi Beilstein, specializovaný na organickou chemii. Následovala Americká společnost Chemical Abstracts, která od tištěných svazků přešla na vydávání CAonCD, posléze na online provoz SciFinder, a tím nastala etapa zprostředkování přístupu formou konsorcií pro všechny VŠ  a AV v ČR.  Následovalo v rámci vzniklých konsorcií zakoupení archivů časopisů Americké chemické společnosti ACS a Royal Society of Chemistry. Tato etapa probíhala pod hlavičkou Ústřední knihovny VŠCHT Praha, která vznikla především  zásluhou Ing. Šilhánka s jeho neutuchajícím elánem i veškerou duševní a fyzickou pomocí pro její vybudování a fungování, a to až do roku 2015.

Nelze nezmínit skutečnost, že Ing. Šilhánek byl vzdělaný muž,  s obrovským přehledem ve vědecké, kulturní, hudební i literární oblasti a zcela oddaný své milované chemii, a také průkopníkem chemické informatiky u nás.

Své vědomosti předával nejen svým studentům, ale i jeho přednášky na konferencích byly vždy se zájmem poslouchány. Přednášel s neobyčejně srozumitelnou erudicí, ale i vtipem a lidským porozuměním. Jeho publicistická činnost byla velmi rozsáhla, ale dvě věci už nestihl. Slibovaný článek pro tento časopis a knihu, která čekala ve vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně  na vydání.

Bude nám všem chybět nejen  jako uznávaný chemik, pedagog, ale i jako dobrý člověk…

01.09.2018
Vyhledávání

Bibliotheca Academica
https://akvs.cz/event/bibliotheca-academica-2018/
30-31.10. 2018, Plzeň


TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .
Inforum

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství