Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2018 Historie a současnost Ing. Jaroslav Šilhánek. CSc – nestor chemické informatiky a milovník knihovnictví (20. 3. 1937 – 29. 3. 2018)

Ing. Jaroslav Šilhánek. CSc – nestor chemické informatiky a milovník knihovnictví (20. 3. 1937 – 29. 3. 2018)

Ludmila Zetková

V březnu r. 2018 zemřel náhle nestor chemické informatiky a milovník knihovnictví ve věku 81 let Ing. Jaroslav Šilhánek. CSc.  Nastupujícím informačním technologiím se věnoval  cca od 70. let minulého století.

Zasloužil se o to, aby od roku 1996 se postupně vědecké informace dostaly - pomocí  grantů Ministerstva školství  a kultury ČR na všechny vysoké školy a Akademii věd.  Nejdříve to byl zkušební program s Univerzitou Palackého na databázi Beilstein, specializovaný na organickou chemii. Následovala Americká společnost Chemical Abstracts, která od tištěných svazků přešla na vydávání CAonCD, posléze na online provoz SciFinder, a tím nastala etapa zprostředkování přístupu formou konsorcií pro všechny VŠ  a AV v ČR.  Následovalo v rámci vzniklých konsorcií zakoupení archivů časopisů Americké chemické společnosti ACS a Royal Society of Chemistry. Tato etapa probíhala pod hlavičkou Ústřední knihovny VŠCHT Praha, která vznikla především  zásluhou Ing. Šilhánka s jeho neutuchajícím elánem i veškerou duševní a fyzickou pomocí pro její vybudování a fungování, a to až do roku 2015.

Nelze nezmínit skutečnost, že Ing. Šilhánek byl vzdělaný muž,  s obrovským přehledem ve vědecké, kulturní, hudební i literární oblasti a zcela oddaný své milované chemii, a také průkopníkem chemické informatiky u nás.

Své vědomosti předával nejen svým studentům, ale i jeho přednášky na konferencích byly vždy se zájmem poslouchány. Přednášel s neobyčejně srozumitelnou erudicí, ale i vtipem a lidským porozuměním. Jeho publicistická činnost byla velmi rozsáhla, ale dvě věci už nestihl. Slibovaný článek pro tento časopis a knihu, která čekala ve vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně  na vydání.

Bude nám všem chybět nejen  jako uznávaný chemik, pedagog, ale i jako dobrý člověk…

01.09.2018
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text