Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2017 Informace a konference Projekt Senioři píší Wikipedii

Projekt Senioři píší Wikipedii

Resumé: Článek se věnuje projektu Senioři píší Wikipedii, který rozvíjí spolek Wikimedia Česká republika především ve spolupráci s knihovnami. Popisuje, jak projekt vznikl v roce 2013, a jeho misi předávání vědění starších generací těm mladším. Uvádí konkrétní dosažené výsledky, a jak je možné se do projektu zapojit.


Klíčová slova: Wikipedie, otevřená encyklopedie, senioři

Summary: The article is dedicated to the project Seniors Writing Wikipedia, which is developed by Wikimedia Czech Republic and realized in cooperation with libraries. It describes how the project originated in 2013 and its mission which is transfer knowledge from older generations to younger people. It outlines achieved results and how it is possible to get involved in the project.

Keywords: Wikipedia, Open Encyclopedia, Seniors

Petra Pejšová, Wikimedia Česká republika, petra.pejsova@wikimedia.cz

Logo.jpg

Logo
Název: Senioři píší Wikipedii
Autor: Vojtěch Veselý
Licence: Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 4.0 International

Úvod

Wikipedie je encyklopedie s otevřeným obsahem, její podobu vytvářejí sami uživatelé-dobrovolníci. Wikipedie vznikla 15. ledna 2001 a její česká verze byla spuštěna 3. května 2002. Nyní nabízí na 35 milionů článků ve 290 jazycích a to především angličtině, dále v němčině, španělštině, francouzštině a dalších jazycích. (ČT24 2016) Česká verze má dnes přes 380 000 článků a je tak na 26. místě ze všech jazykových verzí. (List of Wikipedias 2017) Pro představu dle statistik z prosince 2016, by se vydání české Wikipedie vešlo na 187 tisícistránkových, drobně popsaných knih, pokud by v nich nebyly žádné obrázky. Editace Wikipedie není podmíněna přihlášením. Psát, vylepšovat či opravovat Wikipedii může opravdu každý. Kdokoliv také vidí, co bylo v reálném čase přidáno. Editace Wikipedie není podmíněna přihlášením. Wikipedii může editovat každý jako nepřihlášený editor, přesto řada editorů má svůj uživatelský účet na Wikipedii. Výhodou registrovaného uživatele je možnost ukládat si rozpracovaný článek v pracovní verzi před zveřejněním, dále si může nastavit, aby dostával informace o změnách. Libovolné články a jejich změny se mu tak objeví přímo na jeho stránkách. (Jan, Sokol 2014) Od založení české Wikipedie zvolilo tento způsob přes 375 tisíc editorů. (Statistiky 2017)

O vzniku projektu Senioři píší Wikipedii

Senioři mají díky svým celoživotním zkušenostem a znalostem velký potenciál obohatit obsah Wikipedie, a proto se tato platforma může stát novým prostorem, kde mohou starší generace předávat své vědomosti generacím mladším.

Jak řekl iniciátor a patron projektu Senioři píší Wikipedii pan profesor Jan Sokol: „Znám řadu velmi vzdělaných vrstevníků, kteří si stěžují, že nemají do čeho píchnout, a je přirozené, že to, co vědí, chtějí někomu předat. Tak proč je nepozvat na Wikipedii? Možností, jak se na ní podílet, je mnoho – nejde jen o to psát články.“ (i60.cz 2013)

Dále vysvětlil, že senioři můžou například opravovat faktické i gramatické chyby! To je ohromná výhoda Wikipedie, kterou její kritici nevidí. Je to strašně jednoduché: stačí text jedním kliknutím otevřít, opravit chybu, zavřít a je hotovo. V tom je ovšem i jisté nebezpečí a mnozí si myslí, že si tam může každý napsat, co chce. To je sice pravda, ale dlouho to tam nevydrží. Kolem Wikipedie je řada obětavých dobrovolníků, kteří sledují všechny změny, a když tam někdo napíše hloupost, jedním kliknutím ji vrátí zpátky. To může také dělat skoro každý. Registrovaní editoři si můžou nejen své články také "hlídat" a o každé změně dostanou okamžitě zprávu na svoji stránku. A pokud si někdo netroufne dělat úpravu přímo do článku, stačí ji navrhnout v diskuzi, která je u každého článku, a někdo z těch, kdo článek hlídá, si toho všimne a zapracuje to tam. Zpočátku nejsou potřeba vůbec žádné technické dovednosti, stačí být pozorný čtenář. (i60.cz 2013)

Dle průzkumu prováděného Nadací Wikimedia jsou typickými přispěvateli Wikipedie muži pod třicet let. (Wikipedia editors study 2011) K vyváženějšímu obsahu Wikipedie přispívá zapojení ostatních věkových i genderových skupin. A tak s cílem zapojit do používání a tvorby Wikipedie seniory byl v roce 2013 založen projekt Senioři píší Wikipedii. Podobný projekt pod názvem "Stříbrné vědění" (Silberwissen) se již dříve rozběhl v Německu.

Patron projektu profesor Jan Sokol vysvětluje, že v české verzi Wikipedie by bylo potřeba posílit oblast historie, technické obory a medicínu. Zatímco na německé Wikipedii jsou již strojírenství, ale také historie, geografie nebo filozofie dobře zpracované. Dodává k tomu: “Je vidět, že to dělají lidi, kteří tomu dobře rozumí, že to píše starší generace.” Dost práce je zde pro každého, hlídat změny, opravovat chyby a překlepy, nešikovné formulace, překládat z jiných jazykových verzí i uplatnit své znalosti. Ale je zakázáno opisovat texty chráněné autorským právem, není dovolena propaganda a reklama. Vše co je napsáno by mělo být doloženo odkazem na spolehlivý zdroj. (Lidovky.cz 2015)

Foto 1Název: Moravská zemská knihovna - Tvůrčí dílny pro pokročilé wikipedisty
Autor: Martin Strachoň
Licence: Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 4.0 International

Komu jsou kurzy určeny

Kurzy jsou určeny pro všechny, kteří už si rozumí s počítačem a internetem a chtěli by se naučit psát do internetové encyklopedie Wikipedie a sdílet tak své celoživotní zkušenosti a znalosti (ať už jde o odborné vzdělání nebo koníčky a záliby) se všemi ostatními, především s mladší generací, pro kterou je dnes Wikipedie hlavním informačním zdrojem. Účastníci si pod vedením zkušených wikipedistů ověří, že psát do Wikipedie není nic zas tak těžkého a je to velké zadostiučinění, protože její obsah je zdarma přístupný všem. Rozsah kurzu je přibližně 6×120 min. Na tento kurz v některých městech navazuje kurz pro pokročilé a Wikikluby, které se pořádají v Praze, Brně, České Lípě a Plzni.

Účastník kurzu se naučí orientovat ve Wikipedii, seznámí se s tím, jak Wikipedie funguje a vzniká. Založí si vlastní profil, naučí se opravovat chyby, doplňovat do článků chybějící informace i vytvořit kompletně nové heslo, včetně třeba nahrání vlastních fotografií.

Wikipedistka Rowerin zhodnotila kurz následovně: „Wikipedie slouží všem, pomáhá, je prospěšná. A tak i my, kteří už máme více času, můžeme projektu Senioři píší Wikipedii pomoci. Zvládnout psaní Wikipedie (provádění úprav nebo vytváření vlastních článků, které se týkají našeho zájmu nebo odbornosti) není vůbec obtížné. Stojí nás to jen trochu času. Kurz zvládne každý...“

Spolupráce s knihovnami

Kurzy pořádá spolek Wikimedia ČR a již od počátku projektu spolupracuje s knihovnami. Knihovny pro kurzy poskytují skvělé zázemí, a to nejen vybavené počítačové učebny, ale i propagaci kurzů a organizační zabezpečení. Lektoři z Wikimedia ČR pak dodají obsah a prověřené know-how.

V průběhu tří let 2014 až 2016 proběhlo 30 kurzů v 9 českých městech, bylo proškoleno 250 seniorů, rozšířeno a napsáno 280 článků, které by vydaly na 15 dvousetstránkových knih.

Spolupráce s knihovnami byla nejprve otestována v Praze a následně se začala rozšiřovat do dalších českých a moravských měst a to právě především díky spolupráci s knihovnami - Městskou knihovnou v Praze, Moravskou zemskou knihovnou, Vědeckou knihovnou v Olomouci, Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, Knihovnou města Ostravy v Ostravě-Michálkovicích a Regionální knihovnou v Karviné. Kurz v Příbrami se uskutečnil v Gymnáziu pod Svatou horou. (Boková, 2017)

Foto2.jpg

Foto 2
Název: Kurz Senioři píší Wikipedii v Městské knihovně v Praze
Autor: Jan Groh
Licence: Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported

Díky zájmu a neustálému rozšiřování kurzů již lektorské síly dobrovolníků nestačí vždy pokrýt veškerý zájem. Proto byl vytvořen vzdělávací program pro knihovníky Jak seniory učit psát Wikipedii, aby si jakákoli knihovna mohla kurz zabezpečit samostatně a projekt se zároveň stal dlouhodobě udržitelným a nezávislým na finančních zdrojích Wikimedia ČR.

V roce 2016 prošlo programem přes téměř 50 knihovníků, z nichž již někteří stihli ve svých knihovnách uspořádat vlastní kurz. Osvědčila se meziknihovní spolupráce, kdy proškolený knihovník vedl kurzy nejen ve svém městě, ale i v knihovně v městě sousedním. Školení pro knihovníky probíhají díky spolupráci s organizací SKIP v Národní knihovně ČR v Praze.

Ve spolupráci s knihovnami jsou také pořádány tzv. Wikikluby, kde se setkávají wikipedisté, aby společně editovali a předávali si zkušenosti. Pravidelně se pořádají Wikikluby v Městské knihovně v Praze, Moravské zemské knihovně, dále v České Lípě a Plzni.

Příležitostně jsou s knihovnami po celé ČR organizovány Skenovací workshopy, kam účastníci přinesou své staré fotografie a diapozitivy, které společně s lektory naskenují a nahrají na Wikimedia Commonsi, což je platforma pro ukládání médií (audio, video, obrázky). Nahrané soubory je pak možné vložit do článků na Wikipedii, kde příslušné obrázky chybí.

Jak uspořádat kurz a kde najít infomace

Pokud máte skupinu motivovaných seniorů, kteří mají základní počítačové dovednosti, prostor pro kurz vybavený alespoň pěti počítači a dataprojektorem, koordinátora, který s námi domluví podrobnosti a akci zpropaguje, rádi vám pomůžeme uspořádat kurz Senioři píší Wikipedii. Jedná se o 4–6 lekcí po 120 minutách. Pro více informací nám prosím napište na e-mail seniori@wikimedia.cz. Nebo je možné společně uskutečnit přednášku na téma Wikipedie či domluvit se na proškolení, abyste si kurz mohli lektorovat sami.

Podrobnosti o projektu Senioři píší Wikipedii najdete na adrese seniori.wikimedia.cz.

Pokud vás zajímá spolupráce Wikimedia ČR a knihoven, doporučujeme odebírat náš newsletterii (k odběru se můžete přihlásit na webu Wikimedia ČRiii) nebo sledujte facebookovou skupinu Wikiknihovny.

Použité zdroje:

Boková, Gabriela. Díky knihovnám píší senioři Wikipedii i mimo Prahu. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č.1 [cit. 2017-06-26] Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-1/diky-knihovnam-pisi-seniori-wikipedii-i-mimo

Ať na Wikipedii dále nevydrží nesmysly, přeje jí Sokol k patnáctinám [online]. ČT24: 16. ledna 2016 [cit. 2017-06-26] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1659988-na-wikipedii-dale-nevydrzi-nesmysly-preje-ji-sokol-k-patnactinam

Profesor Jan Sokol: Wikipedie je ideální poslání pro seniory [online]. i60.cz, Portál pro aktivní seniory: 30. prosince 2013 [cit. 2017-06-26] Dostupné z: https://www.i60.cz/clanek/detail/6675

Wikipedie už dávno není hračka, říká filozof Jan Sokol [online]. Lidovky.cz: 20. Března 2015 [cit. 2017-06-26] Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/wikipedie-uz-davno-neni-hracka-dee-/media.aspx?c=A150319_161742_ln_domov_ele

List of Wikipedias [online]. Wikimedia: 2017 [cit. 2017-06-26] Dostupné z: http://wikistats.wmflabs.org/display.php?t=wp

Statistiky [online]. Wikimedia: 2017 [cit. 2017-06-26] Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Statistika

Wikipedia editors study [online]. Wikimedia: 2011 [cit. 2017-06-26] Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Editor_Survey_Report_-_April_2011.pdf

i https://commons.wikimedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

ii http://wikimedia.us7.list-manage1.com/subscribe?u=24c9403aa67fc995b69c7e704&id=4c2c82e14b

iii https://www.wikimedia.cz/web/Hlavn%C3%AD_strana

01.09.2017
Vyhledávání
Knihovny současnosti 2022

Termín: 13. – 15. 9. 2022

Místo: Žižkovo náměstí 5, Olomouc

více informací

Knihovna roku 2022

více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR

Metodika pro knihovny

Doba plastová v knižní vazbě

termín: 4. 8. – 8. 10. 2022

místo: Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1