Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2016 Informace a konference Memento – cestování časem

Memento – cestování časem


Mgr. Vlastimil Krejčíř/Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně

Z dílny známého tvůrce technologií OAI-PMH a S.F.X. Herberta van de Sompela přichází další zajímavý projekt s názvem Memento (http://mementoweb.org/about/). Cílem projektu je umožnit snadný přístup k historickému obsahu webu ukrytém ve webových archivech běžným uživatelům.

V rámci tohoto projektu tak vzniknul i stejnojmenný protokol Memento, který popisuje technické řešení celého procesu získání historického obsahu na webu – navrhuje infrastrukturu a nezbytné postupy. Přesná specifikace je v dokumentu RFC 7089.

Jak protokol Memento pracuje? Uživatel si prohlíží webovou stránku a rád by viděl její obsah v konkrétním čase v minulosti. Proto o něj požádá Memento. Memento pak provede několik kroků: V prvním z nich ověří, je-li vůbec nějaká starší verze dané webové stránky někde na internetu (především ve webových archivech) k dispozici. Pokud ano, v dalším kroku se pokusí historický obsah dané webové stránky získat k datu, které požaduje uživatel. To nemusí být vždy možné, proto Memento vybere nejvhodnější (časově nejbližší) dostupnou verzi. V posledním kroku Memento sdělí uživateli, kde se jím požadovaná historická verze webu nachází.

V praxi výše nastíněný scénář staví na stávajících technologiích, které jsou používány v prostředí webu a internetu. Webové stránky, jejich historické verze i komponenty protokolu Memento jsou identifikovány pomocí URL, komunikace po síti probíhá pomocí protokolu HTTP. Funkčnost protokolu Memento stojí na existenci speciálního serveru (spíše serverů), který je nazýván „časovou bránou“ (TimeGate). Jedná se o klíčovou komponentu, „srdce i mozek“, protokolu Memento. Tato časová brána umí najít historické verze webových stránek, vybrat vhodnou verzi (časově nejbližší k verzi požadované) konkrétní webové stránky a řídit celou komunikaci webového prohlížeče s webovými archivy či jakýmikoli službami schopnými poskytnout historický obsah. Pro fungování celého systému je také třeba, aby protokol Memento podporoval webový prohlížeč uživatele a internetové archivy a v ideálním případě i samotné webové stránky.

Memento definuje řadu variant, jak může uživatel (přesněji jeho webový prohlížeč) historickou verzi webové stránky získat. V nejlepším případě by se uživatel prostřednictvím svého prohlížeče doptával konkrétní webové stránky, tato webová stránka by věděla, kde je pro ni nejvhodnější „časová brána“ a odkázala by další komunikaci na ni. Výše uvedený scénář se v současnosti v praxi nenaplňuje, protože je podpora protokolu Memento na samotných webových stránkách v podstatě mizivá –  z hlediska koncového uživatele to však nemá negativní důsledky. Memento počítá i s variantou, kdy přímo webový prohlížeč zná „časové brány“ (nebo má seznam internetových archivů) a na historický obsah webových stránek se může ptát přímo jich. Jsou definovány i varianty, kdy konkrétní web je sám o sobě „časovou bránou“ a umí poskytnout historické verze sebe sama (například je-li web vytvářen v publikačních systémech Wordpress apod.).

Pro praktické využití je podstatné, že protokol Memento podporují webové archivy a především Internet Archive (http://archive.org/). Bohužel, český Webarchiv (http://www.webarchiv.cz/) prozatím podporovaný není, nicméně Internet Archive sklízí a archivuje i nemalou část českého webu. Uživatelé tak mohou přes protokol Memento prohlížet i české archivované webové stránky. Zajímavá je jistě i podpora na straně Wikipedie (http://wikipedia.org), a to včetně její české mutace.

Jak tedy protokol Memento použít? Pro uživatele je nejsnadnější cesta využít rozšíření pro webový prohlížeč Google Chrome s rozšířením Time Travel Extension (https://chrome.google.com/webstore/detail/memento-time-travel/jgbfpjledahoajcppakbgilmojkaghgm). Po instalaci se v pravém horním rohu prohlížeče objeví logo protokolu Memento. Kliknutím na něj je možné zvolit datum a čas, který bude výchozí pro dohledávání historické verze webových stránek. Pak už stačí na jakékoli otevřené stránce kliknout pravým tlačítkem myši, z kontextového menu zvolit položku Memento Time Travel a přes volbu „Get near saved date...“ u dané stránky „cestovat časem“ do zvoleného data.

Příznivci chytrých telefonů a tabletů se systémem Android také nebudou zklamáni – pro tyto systémy existuje aplikace Memento browser (https://code.google.com/archive/p/memento-browser/), která funguje podobně, jako výše zmíněné rozšíření prohlížeče Google Chrome.

Uživatel, který si nechce nic instalovat, může využít webové stránky Time Travel Portal na adrese  http://timetravel.mementoweb.org/. Zde lze vyplnit přímo cílovou URL a datum a portál se pokusí historickou verzi daného webu dohledat. Zájemci si také mohou vyzkoušet referenční webovou stránku pro protokol Memento (http://lanlsource.lanl.gov/hello), na které v pravidelných intervalech „archivují“ svou fotografii spolu s datem napsaným na tabuli tvůrci protokolu Memento.

Projekt Memento nabízí možnost jednoduchého přístupu k historickým verzím webových stránek a dokumentům. Jeho potenciál ale přesahuje práci s historickými verzemi webových stránek. Memento lze nasadit na jakýkoli systém pracující s verzováním obsahu – publikační a content management systémy, digitální knihovny a repozitáře, systémy pro správu softwarového kódu… Budoucnost ukáže, zda-li zůstane Memento jen příjemným zpestřením brouzdání po webu, anebo se rozvine dále.

Reference:

KREJČÍŘ, Vlastimil. Memento – cestování časem na webu. In: Sborník konference INFORUM 2016 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2016, s. 11 [cit. 2016-06-20]. ISSN 1801–2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/cs/sbornik

SOMPEL, Herbert van de, Robert SANDERSON a Michael NELSON. HTTP Framework for Time-Based Access to Resource States – Memento. Memento project [online]. 2013 [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://mementoweb.org/guide/rfc/

01.09.2016
Vyhledávání

Bibliotheca Academica
https://akvs.cz/event/bibliotheca-academica-2018/
30-31.10. 2018, Plzeň


TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .
Inforum

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství