Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2016 Informace a konference Knihovnice seniorům

Knihovnice seniorům


Eva Tesaříková Březinová, Radka Lukášová, Alexandra Vančurová/Přírodovědecká fakulta UK, oddělení podpory vědy, Knihovna chemie

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy každoročně pořádá cyklus kurzů v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Jde o vzdělávací program určený především seniorům. Kurzy se obvykle opakují každoročně nebo jednou za dva roky a trvají jeden nebo dva semestry. Účastníci kurz obvykle ukončují vypracováním testu nebo seminární práce a v červnu na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Pracovnice oddělení podpory vědy a Knihovny chemie PřF se po letech, kdy se věnují výuce informační gramotnosti pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia, rozhodly zaměřit svou pozornost na jinou cílovou skupinu - na seniory. Díky skutečnosti, že na OPV (oddělení podpory vědy) je současně referát celoživotního vzdělávání, kam patří i U3V, bylo možné hladce zavést nový kurz U3V - Knihovny v době internetu. První ročník obsahoval šest lekcí, účastníků z řad seniorů bylo deset. Témata pro kurz byla: Vyhledávání na internetu, Knihovny a jejich online katalogy, Elektronické knihy a čtečky, Audioknihy, Časopisy online a Zájmové weby. Nezapomněli jsme na téma bezpečného chování na internetu, které bylo zopakováno několikrát.

Jako bonus jsme pro absolventy uspořádali dvouhodinovou procházku po knihovnách PřF, kterých je sedm a které se nacházejí na Albertově a blízkém okolí.

Během prvního ročníku jsme získaly cenné zkušenosti, které zúročíme v dalších ročnících. Kromě přednášející byly v počítačové učebně přítomny ještě další jedna nebo dvě kolegyně na výpomoc. Účastníci byli totiž nejen ve věku 60+, byly tam i osoby 80+. Jejich počítačové dovednosti jsou velmi odlišné, rychlost výkladu bylo nutné přizpůsobovat. Velké potíže účastníkům činila práce se soubory a složkami, připojování příloh do emailu, přesouvání z externího disku na pevný disk, vůbec orientace ve složkách. Senioři obvykle mají naučený jediný způsob, přičemž každý senior jiný, a při předvedení několika možností se ztráceli. Také různé prohlížeče způsobily řadu zmatků. Senioři mívají na svých PC od dětí nebo vnoučat nainstalován jeden prohlížeč, v notýsku popsán jeden postup, heslo do mailu mají zadané napevno a “přestup” na jiné zařízení je problematický.

Při hodině vyhledávání projevovali senioři velký zájem o nákupy na internetu, zejména na serveru Aukro, dále o způsob placení, ale platba kartou online nebudila velkou důvěru. Naopak platba pomocí sms např. při nákupu jednoho čísla časopisu je velmi potěšila.

Při lekci o online katalozích jsme se přesvědčili o tom, že Městská knihovna v Praze má přehledné a intuitivní stránky včetně katalogu. Naproti tomu webové katalogy systému Aleph, ať už Souborný katalog ČR, katalog Národní knihovna ČR nebo Centrální katalog UK byly pro účastníky kurzu téměř nepřekonatelným problémem.

Elektronické knihy sice účastníky zajímaly, někteří dokonce i přinesli svá zařízení - čtečky i tablety, ale vypadá to, že tištěná kniha vyhrává.

Velký úspěch měla lekce o audioknihách, audioarchívech apod. Účastníci sami dokázali v rámci domácího úkolu vytvořit audiostopu a odeslat ji emailem.

V příští sezóně se chystáme na cyklus 11 lekcí, více se zaměříme na vysvětlení práce se soubory, složkami a bezpečné chování na internetu, zařadíme práci s tablety, dále bychom se rádi přidali k aktivitě „Senioři píší Wikipedi“i, kde jsme již byli na vstupním školení.

Práce se seniory je velmi příjemná, jde o pozorné, vnímavé a vděčné posluchače, jsme PřF vděčni, že nám bylo umožněno tento nápad realizovat a rozvíjet.

01.09.2016
Vyhledávání

Bibliotheca Academica
https://akvs.cz/event/bibliotheca-academica-2018/
30-31.10. 2018, Plzeň


TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .
Inforum

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství