Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2015 Historie a současnost Rozhovor na téma ceny INFORUM

Rozhovor na téma ceny INFORUM

Na otázky odpovídali Andrea Kutnarová a Filip Vojtášek.

 

Kolik je v průměru podáváno návrhů na ocenění?

Počet nominací je samozřejmě každý rok jiný, nicméně můžeme říci, že v posledních letech účastníci vybírají průměrně z deseti přihlášených návrhů.

Odkdy je cena udělována?

Jak si můžete všimnout níže (v tabulce) – od roku 1999. Od stejného roku se datuje existence konference INFORUM pod tímto názvem.  První čtyři ročníky konference se totiž uskutečnily pod názvem Infomedia.

Kde je publikován seznam či přehled všech, kteří ocenění získali?

Takový seznam dosud neexistoval – byl tedy vytvořen speciálně pro tento rozhovor.(Za což redakce velmi děkuje).

Tato cena je prestižní, náleží k ní i finanční odměna?

Ocenění je „pouze“ čestné, nikdy s ním žádná odměna nebyla spojena a ani to neplánujeme.

Přemýšlíte o rozšíření této ceny do více kategorií?

Vůbec poprvé byla cena udělena ve dvou kategoriích (InfoProdukt a InfoPočin), ale dospěli jsme k závěru, že jedna bude stačit. Počet laureátů se v minulosti měnil, od roku 2012 je vždy jeden.

Kolik členů poroty vybírá ceny do užšího výběru (nebo rozhoduje výhradně odborná veřejnost)?

Nominovat na cenu může na WWW stránkách konference před zveřejněním programu a registrace kdokoli, pravidelně o této možnosti informujeme také prostřednictvím knihovnických mailových konferencí. Hlavním kritériem pro přijetí nominace je to, aby odpovídala podmínkám, které se léta nemění. Jakmile je otevřena registrace, začíná hlasování účastníků.

Je hlasování anonymní?

Samozřejmě. Jak již bylo řečeno, hlasování probíhá v rámci online registrace účastníků a je přísně anonymní.

Kdo a kde navrhuje a vyrábí plastiku pro oceněné?

Krásné sošky, které ocenění obdrželi v posledních letech, jsou autorskou prací paní RNDr. Aleny Volkové Balvínové, které tímto mnohokrát děkujeme.

Máte zkušenost, že díky ocenění se určitá služba/produkt dostane do širšího povědomí odborné veřejnosti?

Předpokládáme – na základě reakcí z knihovnické komunity, že tento efekt naše cena skutečně má. Vždy ale záleží na tom, jak instituce, která ji dostane, této skutečnosti marketingově využije. Pochopitelně tou správnou cestou není cenu pouze vystavovatJ.

Co byste popřáli všem oceněným?

Přejeme jim, aby zůstali nadále kreativní a vymýšleli nové věci, které zpříjemní život těm, kterým mají sloužit. Nic jim nebráni se přihlásit znovu. Ostatní – třeba trochu nesmělé se pochlubit vlastními realizovanými nápady – ocenění jiných může povzbudit.

 

Za rozhovor děkuje Renáta Salátová

Tabulka udělených cen

Ceny INFORUM
1995 Infomedia /
1996 Infomedia /
1997 Infomedia /
1998 Infomedia /
1999 Inforum INFO-POČIN - Otevření rekonstruované MK v Praze a zpřístupnění Internetu pro Pražany zdarma
INFO-PRODUKT - INVIK - služba STK
2000 Inforum Elektronická MVS (Meziknihovní výpůjční služba)
2001 Inforum Daidalos - Informační server pro knihovníky
Ikaros - bibliografická databáze dipl.prací obhájených na ÚISK FF UK
Měsíčník Knižnica
Národní licence PQ/PCI
Národní licence Web of Science
Nová budova SVK Liberec
2002 Inforum JIB (Jednotná inform.brána NK, UK a Caslin)
Národní licence Know Europe
Portál digitálnej knižnice - CASLIN.SK
Program VISK
Výuková centra pro další vzdělávání pracovníků v NK ČR a STK za cykly přednášek a kurzů věnovaných elektronizaci služeb knihoven
2003 Inforum Česká terminologická databáze knihovnictví a inf.vědy (TDKIV)
Oborové zpravodajství časopisu Ikaros
SKIP - veřejná sbírka POMOC KNIHOVNÁM a shromažďování informací o postižených knihovnách
Súborný katalóg peroidík
Jaroslav Winter a sdružení BMJ
2004 Inforum InfoLib - portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
MEMORIA/Manuscriptorium
Portál veřejné správy ČR
Infozdroje.cz
2005 Inforum Projekt Bibliografické citace
Rekonštrukcia Univerzitnej knižnice v Bratislave
2006 Inforum 100 tisíc kníh vo vrecku
Knižničný pas - univerzálny identičikačný preukaz na báze čipovej karty MiFare
Plnotextová databáze české poezie 19.století
Zpřístupnění českého webového archivu
2007 Inforum Oborová brána knihovnictví a informační vědy, KIV
Archiv závěrečných prací MU
Digitálna knižnica pre nevidiacich
2008 Inforum Ďáblova bible v Manuscriptoriu a v NKP
Elektr.studijní texty z oboru inform.vědy a knihovnictví
Manažérsky informačný systém pre knižnice - MIS LIB
2009 Inforum Paměť národa
Theses
Centrálny inf.portál pre výskum, vývoj a inovácie
2010 Inforum Citace 2.0
ČTE_SY_RÁD: ČTEnářův Sympatický RÁDce
Registr digitalizace.cz
2011 Inforum WikiSkripta
Metodika tvorby bibliografických citací
2012 Inforum Citace.com - Generátor citací 3.0
2013 Inforum Kramerius 4
2014 Inforum Manuscriptorim 3 a rozhraní pro digitální knihovny Gulliver
2015 Inforum Ptejte se knihovny (nový modul pro správu)
mimořádná cena - doc Milan Špála - za dlouholetý přínos konferenci
02.09.2015
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8

Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022