Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 02 Tipy z Knihovny knihovnické literatury Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2023/2

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2023/2

Temná data.jpeg

Temná data: proč záleží na tom, co nevíme / David J. Hand; z anglického originálu Dark data... přeložil David Vichnar. Praha: Academia, 2023. 272 stran. ISBN 978-80-200-3396-3.

V dnešním světě je snadné si představit, že máme všechny informace, které potřebujeme k tomu, abychom se dobře rozhodovali. Ve skutečnosti však data, která máme, nejsou nikdy úplná, dokonce mohou být pouze špičkou ledovce. Stejně jako se velká část vesmíru skládá z temné hmoty, kterou nevidíme, ale přesto je přítomna, je vesmír informací plný „temných dat“, která na vlastní nebezpečí přehlížíme. Kniha zkoumá, jak můžeme být slepí vůči chybějícím datům a jak nás to může vést k závěrům a akcím, které jsou chybné. Učí nás, jak být ostražití před problémy, které představují věci, jež neznáme, ale také ukazuje, jak lze „temná data“ využít v náš prospěch, což vede k většímu porozumění a lepším rozhodnutím. Všichni se dnes rozhodujeme podle dat. Kniha Temná data nám ukazuje, jak snížit riziko, že něco uděláme špatně…

Kniha má signaturu Ie 42.338.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095402&local_base=KKL
Mýty a naděje.jpeg

Mýty a naděje digitálního světa: vše, co potřebujete vědět o kryptoměnách, umělé inteligenci a dalších převratných technologiích / Patrick Zandl. Brno: Jan Melvil Publishing, 2022. 288 stran: ilustrace. ISBN 978-80-7555-175-7.

Digitální technologie se vyvíjejí překotným tempem a je těžké s nimi držet krok. Jak poznat, která z novinek je pouze bublinou odsouzenou k prasknutí a co je pro nás skutečně užitečné? Na odpovědích na tyto a podobné otázky záleží mnohdy nejen naše osobní budoucnost, ale i směřování celé společnosti. Kniha představuje průvodce současným i nastupujícím světem digitálních technologií, ukazuje, jak pochopit nejen aktuální trendy v této oblasti, ale hlavně jejich souvislosti. Mimochodem – portrét ženy na obálce nakreslila umělá inteligence, stačilo dát pár pokynů. Jak se vám tento portrét líbí? Autor knihy patří mezi naše přední znalce v oblasti nových technologií.

Signatura této knihy je Iea 42.303.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095263&local_base=KKL
Využití.jpeg

Využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání: monografie / Martin Kursch. [Praha]: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022. 225 stran: ilustrace. ISBN 978-80-7603-346-7.

Tato publikace se zabývá využíváním informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a učení. Popisuje historii a vývoj ICT v dané souvislosti, představuje možnosti a trendy vzdělávání s využitím ICT. Rozebírá didaktický proces, metody v této oblasti, uvádí praktické příklady výuky s využitím informačních technologií. Část knihy se zabývá kyberbezpečností ve vzdělávání.

Signatura je V 42.316.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095316&local_base=KKL
Benchmarking.jpg

Benchmarking library, information and education services: new strategic choices in challenging times / edited by David Baker, Lucy Ellis, Caroline Williams, Cliff Wragg. Cambridge, Massachusetts: Chandos Publishing is an imprint of Elsevier. [2023]. xxix, 375 stran: ilustrace, mapy, grafy. ISBN 978-0-323-95662-8.

Kniha se zabývá základy výzkumu knihovních služeb a knihovních fondů. Ústředním bodem je popis a analýza metodiky výzkumu a vývoje. Výhodou metodiky je to, že je aplikovatelná pro jednotlivé instituce. V důsledku současných globálních turbulencí se jednotlivci, manažeři i celé instituce chtějí dozvědět více o tom, jak vytvořit udržitelná řešení pro okamžité události, tak i pro dlouhodobé scénáře. K takovým řešením patří analýza organizace e-knihoven, marketingových informačních služeb, vysokoškolského vzdělávání či kreativních činností. Publikace je určena zkušeným knihovníkům veřejných knihoven, manažerům informačních služeb a vzdělávání, odborníkům na lidské zdroje i studentům, zejména na magisterské úrovni.

Signatura této knihy je Kf 42.288.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094999&local_base=KKL
A history.jpg

A history of scientific journals: publishing at the Royal Society, 1665–2015 / Aileen Fyfe, Noah Moxham, Julie McDougall-Waters and Camilla Mørk Røstvik. First published. London: UCL Press, 2022. xviii, 643 stran: ilustrace, faksimile. ISBN 978-1-80008-233-5.

Studie čtyř historiků, kteří vyprávějí a analyzují publikační historii britské the Royal Society od počátků publikování až do roku 2015. Bezkonkurenční obsáhlé archivy the Royal Society umožnily autorům prozkoumat více než 350 let publikování vědeckých časopisů, jejich redakční management, obchodní praktiky a finanční potíže; zaměřují se na časopisy Philosophical Transactions a Proceedings, odhalují význam a účel časopisů v měnící se vědecké komunitě. V době, kdy jsme obklopeni výzvami k reformě akademického publikačního systému, nebylo nikdy naléhavější, abychom porozuměli jeho historii.

Signatura této knihy je Xc 42.291.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094857&local_base=KKL
Along.jpg

Along came Google: a history of library digitization / Deanna Marcum and Roger C. Schonfeld. Princeton; Oxford: Princeton University Press, [2021]. viii, 214 stran. ISBN 978-0-691-17271-2.

V knihovnictví se již dlouho mluví o poskytování komplexního přístupu k informacím každému. Když však společnost Google v roce 2004 oznámila, že plánuje digitalizaci knih, objevily se otázky týkající se rolí a odpovědnosti knihoven, práv autorů a vydatelů. Také vyvstala otázka, zda by tak mocná korporace měla být nositelem takového objemu základního veřejného kulturního dědictví, tedy knih. Tato publikace sleduje historii projektu digitalizace knih společností Google a důsledky tohoto projektu pro naši současnost. Autoři čerpají z rozhovorů s těmi, kteří plány společnosti Google přijali, i s těmi, kteří je odmítli – jsou to knihovníci, pracovníci IT i univerzitní profesoři a představitelé předních vydavatelství.

Kniha má signaturu Ol 42.320.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095292&local_base=KKL
A history of book.jpg

A history of book publishing in contemporary Latin America / Gustavo Sorá. New York; Abingdon: Rutledge, 2021. xii, 246 stran: iustrace. ISBN 978-0-367-50991-0.

Kulturní historie Latinské Ameriky viděná prostřednictvím vydávání knih. Kniha pomáhá čtenáři pochopit, jak se latinskoameričtí nakladatelé stali protagonisty symbolického sjednocení svého kontinentu od třicátých do sedmdesátých let dvacátého století. Ústředním bodem historie tohoto sjednocení je vzájemná závislost národních kultur latinskoamerického kontinentu. Amerikanismus až do padesátých let dvacátého století nebo „latinoamerikanismus“ od počátku studené války byly morálními rámci, které vedly myšlení a jednání vydavatelů.

Signatura této knihy ve fondu KKL je Xc 42.331.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092729&local_base=KKL
Libraries, archives.jpg

Libraries, archives, and museums in transition: changes, challenges, and convergence in a Scandinavian perspective / edited by Casper Hvenegaard Rasmussen, Kerstin Rydbeck, Håkon Larsen. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2023. xiv, 245 stran. ISBN 978-1-032-03364-8.

V posledních letech se vztahy mezi knihovnami, archivy a muzei změnily. Sbírky byly digitalizovány, knihy, dokumenty a sbírkové předměty byly propojeny novými způsoby. Jednotlivé kapitoly této knihy se zabývají historií i současností knihoven, archivů a muzeí ve Skandinávii, kulturní politikou, kurátorstvím, rozvojem sbírek i digitalizací v těchto oblastech. Autoři se též zamýšlejí nad rozvojem a budoucností paměťových institucí ve skandinávských zemích. Antologii zpracovali špičkoví vědci a vysokoškolští pedagogové působící za univerzitách v Kodani, Uppsale a Oslu.

Signatura publikace je Kfe 42.333.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095266&local_base=KKL
Libraries as.jpeg

Libraries as dysfunctional organizations and workplaces / edited by Spencer Acadia. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2023. xx, 295 stran. ISBN 978-0-367-74709-1.

Ačkoliv se mnoha knihovnám daří dobře se starat o uživatele, často selhávají v péči o své zaměstnance, a také při řešení interních problémů na pracovišti. Kniha analyzuje dysfunkční povahu některých moderních knihoven a zároveň navrhuje řešení, jak tuto dysfunkci omezit a zmírnit. Jednotlivé kapitoly se zabývají např. šikanou a konflikty na pracovišti, rovným přístupem ke všem zaměstnancům, diskriminací atd. Jednu z kapitol knihy tvoří i popisná studie šikany na pracovišti v knihovnách USA během pandemie covid-19. Autor knihy, Spencer Acadia, je odborným asistentem na katedře informační vědy na University of Denver v USA.

Signatura knihy je Kf 42.332

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095156&local_base=KKL
150 bookstores.jpg

150 bookstores you need to visit before you die / by Elizabeth Stamp. [Tielt]: Lannoo, [2023]. 251 stran: barevné ilustrace. ISBN 978-94-014-8935-5.

Kniha o nejzajímavějších knihkupectvích světa. Pro nadšeného čtenáře a milovníka knih je procházení knihkupectvím nenahraditelným zážitkem. Americká autorka Elizabeth Stamp vybrala 150 unikátních knihkupectví z různých zemí, která stojí za to navštívit – od Austrálie přes Francii a Japonsko až po Spojené státy americké. Jsou zde knihkupectví, která existují již desítky let, ale i nově otevřené obchody. Byly vybrány pro svou výjimečnou vlastnost či zajímavý příběh, úžasné prostředí nebo jedinečnou nabídku knih. Publikace obsahuje nádherné fotografie a mnoho informací o každé prodejně. Je nejnovějším titulem z edice „150“, kterou vydává belgická vydavatelská skupina Lannoo Publishers.

Signatura té to knihy je Xc 42.342.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000095445&local_base=KKL

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

01.09.2023
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Termín: 20. – 21. 3. 2024

Místo: Ostrava

více informací

POZVANKA_K21.png

Březen – měsíc čtenářů 24

logo_bmc.jpg

Biblické příběhy na renesančních iluminacích

Termín: 8. 1. – 28. 3. 2024,
9 – 19 hod.

Místo: Hala služeb

biblicke_pribehy_plakat.png

Výstava Co to znamená?

Termín: 1.2.2024 - 22.3.2024

Místo: výstavní chodba, Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cotoznamena.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text