Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 01 Tipy z Knihovny knihovnické literatury Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2023/1

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2023/1

Outsmarting.jpg

Outsmarting AI: power, profit, and leadership in the age of machines / Brennan Pursell and Joshua Walker. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2020]. xv, 207 stran. ISBN 978-1-5381-3624-9.

Vývoj v technologiích umělé inteligence (AI) přináší někdy obavy o budoucnost společnosti. Jsme neustále „bombardováni“ informacemi o pracovištích bez lidí. Už není otázkou, zda lze člověka v určitých činnostech nahradit; otázkou je, kdy se to stane. Umělá inteligence není vyvíjena s cílem likvidace života v té podobě, v jaké jej známe, ale s konkrétním cílem – optimalizace činností, zvýšení produktivity, úspor nákladů a zvýšení zisku. Autoři v knize píší obecně o implementaci umělé inteligence a předkládají návrhy týkající se její aplikace v podnicích, ne-obchodních organizacích, v každodenním životě. Publikace je doporučena běžným čtenářům, kteří se zajímají o AI, vedoucím organizací a firem, kteří mají zájem o implementaci umělé inteligence ve svých podnicích, organizacích a společnostech.

Signatura této knihy je Iea 42.117.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092303&local_base=KKL

LGBTQIA+.jpg

LGBTQIA+ inclusive children’s librarianship: policies, programs, and practices / Lucy Santos Green, Jenna Spiering, Vanessa Lynn Kitzie, and Julia Erlanger; foreword by Anastasia M. Collins. Santa Barbara: Libraries Unlimited, an imprint ABC-CLIO, LLC, [2022]. xii, 136 stran. ISBN 978-1-4408-7677-6.

Nejprve je třeba si ozřejmit význam některých pojmů z této knihy. LGBTQIA+ je zkratka, která se používá jak pro označení ne-heterosexuálních orientací a preferencí, tak pro jiné než „cisgender identity“. Cisgenderová identita odpovídá pohlaví, které bylo člověku určeno při narození. Jde o protiklad k termínu transgender. Queer je označení pro všechny, jejichž identita není heterosexuální nebo cisgenderová. Tato kniha nabízí knihovnám a knihovníkům plán implementace a prosazování queer-inkluzivních programů a služeb v jejich knihovnách. Knihovníci ve veřejných a školních knihovnách totiž slouží stále většímu počtu LGBTQIA+ dětí a rodin. Autorky knihy jsou profesorkami University of South Carolina, Columbia v USA a věnují se problematice školních knihoven a komunit LGBTQIA+.

Signatura knihy je Sbd 42.145.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094576&local_base=KKL

Serving.jpg

Serving those who served: librarian’s guide to working with veteran and military communities / Sarah LeMire and Kristen J. Mulvihill. Santa Barbara: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LC, [2017]. xvi, 181 stran. ISBN 978-1-4408-3432-5.

Ať už pracujete ve veřejné knihovně, akademické knihovně, školní knihovně nebo v jakémkoli jiném typu knihovny, pravděpodobně se setkáte se členy vojenské komunity. Tato kniha-příručka je výchozím bodem, který pomáhá knihovníkům a ostatním zaměstnancům knihovny pochopit, jak se vojenští veteráni a jejich rodiny mohou lišit od ostatních uživatelů knihoven, jak vytvořit strategii pro poskytování efektivních služeb těmto uživatelům. Jsou zde představeny konkrétní nápady a návrhy pro tyto specifické knihovní služby a činnosti. Příručka je první svého druhu a uvádí poznatky a informace od autorek, které jsou jak armádními veteránkami, tak profesionálními knihovnicemi zabývajícími se prací s vojenskými komunitami a veterány v knihovnách.

Signatura knihy je Sbd 42.151.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094546&local_base=KKL

Knjiga i biblioteke.jpg

Knjiga i biblioteke kod Srba u srednjem veku / Gordana Stokić Simončić. Pančevo: Gradska biblioteka, 2020. 137 stran: faksimile. ISBN 978-86-85131-50-9.

V této unikátní studii autorka osvětluje středověk v Srbsku zcela novým způsobem. Opírá se o dlouhodobé výzkumy četných badatelů v oblasti srbské středověké gramotnosti a literatury, sleduje rukopisné poklady od desátého století až po století patnácté. Jsou zde představeny dějiny srbských knih a knihoven ve středověkém Srbsku, přičemž autorka nepřehlíží ani kulturní a literární kontext. Knihu si se zájmem přečtou jak odborníci, tak ti, kteří k tomuto oboru nemají zcela blízko.

Signatura této knihy je Kdb 42.166.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094786&local_base=KKL

Better by.jpg

Better by design: an introduction to planning and designing a new library building / Ayub Khan and Stella Thebridge. Second edition. London: Facet Publishing, 2022. xxviii, 153 stran: ilustrace, grafy. ISBN 978-178330-570-4.

Nové, revidované a aktualizované vydání úspěšné britské publikace (první vydání je z roku 2009). Kniha čerpá ze zkušeností, které její autoři získali studiem projektů knihoven po celém světě. Čtivou formou mapuje a osvětluje procesy plánování nových knihoven, rozsáhlých rekonstrukcí nebo přestaveb stávajících knihoven, uvádí mnoho konkrétních příkladů z praxe. Kniha vychází ze skutečnosti, že jen málo architektů má dostatek znalostí o knihovnách a požadavcích na budovy knihoven a ještě méně knihovníků zná architektonické plánování a design. Manažerům knihoven zprostředkovává speciální jazyk a popisuje procesy, kterým musí rozumět jako členové týmů dohlížejících na plánování, úlohu a úkoly jednotlivých členů projektových týmů. Jsou zahrnuty základní aspekty plánování a designu včetně zajištění nákladů, dopady návrhu, výstavby a užívání budovy na životní prostředí, služeb, spolupráce s komunitou. Bere se ohled na trend flexibilních a adaptabilních prostor i trend víceúčelových budov, které slouží dalším kulturním a vzdělávacím potřebám. Kniha je zpracována s ohledem na zkušenosti knihoven s provozem během pandemie COVID-19 a potřeby uživatelů při rychlém nárůstu digitálních služeb. Ostatně první kapitola nese název Libraries after 2020; také samotní autoři i recenzenti zdůrazňují, že impulsem k přemýšlení o koncepci prostor knihoven (potřeby flexibility, designu, informačních technologií, ale např. i větrání budov) byly právě poznatky z provozu během pandemie.

Signatura knihy je Aa 42.223

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094554&local_base=KKL

Otwarci.jpg

Otwarci / ostrożni / niezdecydowani: opinie i postawy bibliotekarzy publicznych względem kontrowersyjnych książek dla dzieci / Magdalena Paul, Michał Zając. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022. 235 stran: ilustrace, grafy. ISBN 978-83-65741-83-7.

V literatuře pro děti se stále častěji objevují témata určená dospělým čtenářům. S těmito tématy se ve skutečném životě setkávají i děti. Knihy, které se tématy pro dospělé zabývají, mají pomoci mladým čtenářům porozumět světu a vypořádat se s vlastními emocemi a pocity. Často ale tyto knihy už svou existencí zpochybňují idylu dětství a vyvolávají kontroverze související jak s výskytem těchto knih v knihovnách, tak s jejich „mizením“ z knihovních regálů. Publikace se zaměřuje na „fungování“ těchto knih v knihovnách. Ptáme se, proč je  určitá kniha považována za kontroverzní, proč byla takto označena právě tato kniha a ne jiné? Bylo to oprávněné? Jaká by měla být role knihovníka při zprostředkování přístupu dětských čtenářů k takovéto knize? V publikaci je také uvedeno několik příkladů dětských knih s tzv. kontroverzními tématy.

Signatura v bázi KKL je Scb 42.240.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094579&local_base=KKL

Historical.jpg

Historical book binding techniques in conservation / edited by Georgios Boudalis, Marzenna Ciechanska, Patricia Engel, Rodica Ion, Istvan Kecskeméti, Elissaveta Moussakova, Flavia Pinzari, Joseph Schirò and Jedert Vodopivec. Horn/Wien: Verlag Berger, [2016]. 339 stran: ilustrace, faksimile. ISBN 978-3-85028-785-2.

Sborník věnovaný historickým knižním vazbám a jejich restaurování a konzervaci s příspěvky autorů z různých evropských zemí (Španělsko, Velká Británie, Slovinsko, Gruzie, Rumunsko…) se zabývá širokou škálou knihvazačských technik na příkladech knih pocházejících mj. ze Středomoří včetně Arábie (Andalusie), Dalmácie, Řecka, Polska ad. V posledních letech se konaly různé konference a letní školy se zaměřením speciálně na techniky konzervace a restaurování knih, na terminologii tohoto oboru a teorii konzervace a restaurování. Přesto je stále velká poptávka po dalších informacích. Mezi příspěvky najdeme proto kromě popisu zvláštností knižních vazeb z jednotlivých regionů a příkladů jejich konzervace i téma sjednocení speciální terminologie, použití nedestruktivních metod při průzkumu vazeb (aktivní infračervená termografie), pořizování trojrozměrných dat, datový model pro konzervaci knih a sdílení znalostí, ale také např. problémy konzervace herbářů.

Signatura této knihy je Olb 42.233.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093832&local_base=KKL

Global action.jpg

Global action on school library education and training / edited on behalf of IFLA by Barbara A. Schultz-Jones and Dianne Oberg. Berlin; Boston: De Gruyter Saur, [2019]. xii, 178 stran. ISBN 978-3-11-061312-4.

Kniha se zaměřuje na vzdělávání knihovníků ve školních knihovnách, které je prováděno s využitím materiálů IFLA School Library Guidelines (dostupné z https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf) zabývajících se obecně otázkou školních knihoven a kvality jejich služeb, ale také jejich úlohou při zlepšování odborné pedagogické praxe a efektivnosti vzdělávání. Ústředním tématem knihy je model badatelsky orientované výuky (inquiry based learning), jejímž prostřednictvím by školní knihovníci měli pomáhat studentům získávat základní dovednosti a znalosti potřebné pro řešení složitých výukových úkolů, včetně analýzy, kritického myšlení a řešení problémů. Témata této knihy zahrnují využívání certifikovaných programů pro knihovníky ve školních knihovnách, zlepšování služeb, umožňování profesního rozvoje, řízení lidských zdrojů, aspekty používání technologií, informované učení, spolupráce učitele a knihovníka, propagace atd. Nechybí konkrétní příklady realizace modelu badatelsky orientované výuky v různých zemích.

Signatura této knihy je Tf 41.387.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089746&local_base=KKL

Using documents.jpg

Using documents: a multidisciplinary approach to document theory / edited by Gerald Hartung, Frederik Schlupkothen, Karl-Heinrich Schmidt. Berlin; Boston: De Gruyter, [2022]. 262 stran: ilustrace. ISBN 78-3-11-078077-2.

Používání dokumentů vyvolává mezioborovou diskusi o lidské komunikaci prostřednictvím písemných dokumentů, například dopisů. Kulturní vědci spolu s odborníky mediální vědy analyzují otázky modelování dokumentů, včetně kontextů použití dokumentu. Výzkum se také týká debaty o materiálním obratu (material turn) v oblasti kulturních a mediálních studií. Příspěvky převážně německých autorů (v jednom případě přispěla autorka z Norska a v jednom případě je autorem Švýcar) se zabývají otázkami dokumentu jako kulturní formy, teorií dokumentu, dokumentačních studií (Documentation studies na Univerzitě v Tromsø), rekapitulací cesty od tištěného k elektronickému dokumentu, definicí textu v kontextu videa, knihy, filmu, čitelností a zřejmostí/viditelností… Nově jsou představeny texty o písemné komunikaci německého filozofa a sociologa Georga Simmela (1858–1918) a výsledky práce interdisciplinární francouzské skupiny autorů z francouzských pracovišť humanitních a společenských věd i informačních a komunikačních věd, kteří pod pseudonymem Roger T. Pédauque pracovali specifickou kolektivní metodou na objasnění pojmu dokument při jeho přechodu do elektronické podoby.

Signatura knihy je Oaa 42.262.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000094967&local_base=KKL

Navigating.jpg

Navigating copyright for libraries: purpose and scope / edited by Jessica Coates, Victoria Owen and Susan Reilly. Berlin; Boston: De Gruyter Saur, [2022]. ISBN 978-3-11-073715-8.

Informace jsou základním zdrojem pro osobní, ekonomický a sociální rozvoj. Knihovny a archivy jsou nejdůležitější „přístupové body“ k informacím pro jednotlivce i komunity, přičemž většina informací je chráněna autorským právem nebo licenčními podmínkami. V tomto složitém právním prostředí pracují knihovníci a informační pracovníci. Musí dosáhnout rovnováhy mezi dodržování autorských práv a licenční podmínek a zároveň umožňovat přístup k informacím a znalostem. Kniha připravená Výborem IFLA pro autorská práva a legislativní záležitosti (IFLA Advisory Committee on Copyright and other Legal Matters – CLM), poskytuje informace o autorských právech, vznikajících problémech (přechod k digitálnímu textu, digitalizace v knihovnách) i omezeních a výjimkách, které se knihoven týkají (jako např. práva uživatelů a veřejný zájem vs. autorské právo), o fenoménech creative commons a open access v akademických knihovnách atd. Jednotlivé kapitoly si všímají významu tématu, popisují hlavní body autorského práva a právní pojmy. V knize je prezentováno i srovnání přístupů k autorskému právu v různých zemích světa.

Signatura této knihy je Xd 42.263.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093608&local_base=KKL

Fostering.jpg

Fostering wellness in the workplace: a handbook for libraries / Bobbi L. Newman. Chicago: ALA Editions, 2022. xx, 82 stran. ISBN 978-0-8389-3791-4.

Některé knihovny již dlouho nabízejí svým zaměstnancům služby a programy věnované jejich zdraví a zdravému pracovnímu prostředí. Jsou vedoucí knihoven, kteří uznávají, že pracovníci knihoven takové služby a programy potřebují. Zdravotní obtíže, syndrom vyhoření, nevyhovující pracovní prostředí, to jsou jen některé problémy. Dobrou zprávou je, že knihovny mohou podporovat zdraví svých zaměstnanců přímo na jejich pracovištích a skutečně změnit jejich každodenní život. Jednotlivé kapitoly této publikace se zabývají například tématy, jak definovat zdraví a pohodu na pracovišti, jak by takové pracoviště mělo vypadat, jakou úlohu má ergonomie, jaké jsou účinky kvality vzduchu, hladina hluku atd. Kniha přináší praktické rady, příklady úspěšných iniciativ a kroky navrhované pro zlepšení situace. Autorka, která je specialistkou Hardinovy lékařské knihovny na Iowské univerzitě (Hardin Library for the Health Sciences, University of Iowa), vedla populární kurz na toto téma, který navštěvovali pracovníci z mnoha typů různých knihoven.

Signatura této knihy je Kr 42.269.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093756&local_base=KKL

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

01.09.2023
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Kategorie: