Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 01 Recenze TCHAWOU TCHUISSEU, Karla a Sabina STRAKOVÁ. E-maily a jejich (ne)pravidla. Vydání první. Praha: Euromedia Group, 2022. 173 stran. Universum. ISBN 978-80-242-8186-5.

TCHAWOU TCHUISSEU, Karla a Sabina STRAKOVÁ. E-maily a jejich (ne)pravidla. Vydání první. Praha: Euromedia Group, 2022. 173 stran. Universum. ISBN 978-80-242-8186-5.

PhDr. Anna Machová

 

Recenze_emaily_orez.jpgDvě autorky, korektorky se zkušeností pořádání workshopů na téma e-mailové korespondence, shrnuly svoje zkušenosti a vytvořily sympatickou příručku pro ty, kteří při psaní e-mailů tápou. Jejich cílem bylo přispět ke zlepšení elektronické komunikace v českém prostředí.

Příručka se zabývá formální, firemní, oficiální korespondencí, ale pro srovnání obsahuje i příklady korespondence neformální. Autorky ukazují, jak při redakci e-mailů postupovat, a to od samého začátku: od vytvoření adresy, volby fotografie k e-mailu, správné formulace předmětu e-mailu (jsou uvedeny příklady, jak by předmět vypadat neměl). Jak správně formálně oslovit (a která oslovení jsou spíše neformální, tj. nevhodná v oficiálním písemném styku) a jak se rozloučit; jak se vypořádat s nepřechýlenými ženskými příjmeními a s víceslovnými příjmeními, jak správně a v jakém pořadí uvádět akademické a další tituly a jakých chyb se při používání titulů vyvarovat; jak má vypadat samotné sdělení (tělo e-mailu) a jak postupovat při jeho kontrole (jak vyzrát na „autorskou slepotu“); co do formální korespondence nepatří (pozor na zkratky, dvojsmysly, vtipy a emotikony), jak má vypadat e-mail po vizuální stránce (odstavce, oddělování oslovení, odstavců atd. mezerami), jak používat interpunkční znaménka typu vykřičníku, otazníku (jsou uvedeny příklady nevhodného užití), jaké jsou správné (české!) uvozovky, jaký je rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou atd. Autorky nezapomněly na kapitolu s přehledem klávesových zkratek pro znaky a symboly.

Je zařazena kapitolka o ochraně osobních údajů s uvedením pravidel a doporučení (jak vytvořit silné heslo, jak často ho měnit, zálohovat data…).

Styl publikace je odlehčený, text se dobře čte. Velmi sympatickým rysem této příručky je důraz na správnou češtinu, upozornění na obtížnější gramatické a stylistické jevy, uvedení příkladů správného zápisu – kromě již zmíněných titulů – kalendářních dat, časových údajů, používání malých a velkých písmen, hovorových a nespisovných výrazů a frází (Zejtra vám v 10 brnknu…).

Pár chyb a neobratností se ovšem objevuje i v autorském textu. Některé jsou spíše stylistické povahy (Podoba e-mailové adresy by tedy mohla vypadat…, příliš rušivé pozadí či pestrobarevné oblečení mohou působit rušivě…). Zamrzel mě ale výraz „potencionální“ (na str. 159, „e-mail od potencionální klientky“), správně je potenciální. To vše se dá spravit v dalším vydání…

Je však dobře, že autorky upozorňují na nešvary, které se v e-mailové korespondenci objevují v důsledku tlaku angličtiny. V knize je samostatná kapitolka o rozdílech českého a anglického úzu formální korespondence (oslovení, rozloučení – kde s čárkou a kde bez čárky?, pokračovat malým nebo velkým písmenem po oslovení adresáta?). V českých textech (a nejen v korespondenci) se pod vlivem angličtiny objevují „krkolomné fráze“ (hezká formulace z pera autorek) vycházející z doslovných nebo špatných překladů frází anglických; proto např. místo Mějte hezký den (Have a nice day) používejme raději české Přeji Vám hezký den. Karamboly mohou nastat při mechanickém použití překladačů (z řady uvedených příkladů jeden: Tvé oči záříYour Eyes September…).

Text příručky je doplněn mnoha konkrétními náměty, které čtenářům pomohou v jejich korespondenční praxi. Za každou kapitolou následuje krátké shrnutí a navíc cvičení – malý test (určit vhodné a nevhodné předměty e-mailů, jak oslovit adresáta ve formálním e-mailu, jak se správně představit, co je formální a co neformální rozloučení…); na konci knihy je pak klíč ke cvičením, a také nejčastější dotazy, které byly autorkám zadávány při workshopech, s odpověďmi.

Knížka je i zábavná – hned na straně 19 autorky varují před přílišným spoléháním se na funkci autokorekce při rychlé e-mailové komunikaci z chytrého telefonu a uvádějí výsledné formulace (vařený pane, odporná práce, vdaná faktura, souhlas s oplozením pozemku…). Ilustrace v publikaci jsou veselé, ale nevtíravé (ilustrátorkou je Anna Macková), celkové typografické řešení příjemné (snad jen kromě stránky s obsahem – bílé písmo na světle modrém pozadí není příliš čitelné). Autorkám však myslím můžeme poděkovat a popřát jim hodně sil do další práce, při níž se s námi budou dělit o své znalosti a zkušenosti.

01.09.2023
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cerno_horsky_knihtisk.jpg

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

slovinska_moderna_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Kategorie: