Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 01 Historie a současnost Vzpomínka na PhDr. Sobotíka

Vzpomínka na PhDr. Sobotíka

* 21. 3. 1940 – † 6. 2. 2023

 

Zpráva o odchodu jednoho ze zakladatelů opavských knihovnických studií PhDr. Milana Sobotíka zasáhla jeho přátele, známé i bývalé studenty. Mezi první z nich jsem měla tu čest patřit i já, a proto si zde dovolím vzpomenout na jedinečnou postavu, učitele i báječného vypravěče, kterým on sám byl.

Dr. Sobotík byl celoživotně spjat s knihovnictvím na Opavsku, kde po absolvování Střední knihovnické školy a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil na pozici knihovníka v Okresní knihovně Petra Bezruče v Opavě. Po několika letech praxe se stal vedoucím střediskové knihovny v nedalekých Kravařích. Po odchodu z opavské knihovny působil ve Výzkumném a vývojovém ústavu v Opavě, odkud odešel do střediska vědeckých, technických a ekonomických informací (VTEI) při Domě techniky v Ostravě. V průběhu pracovního života bylo jeho velkou vášní vše, co se pojilo s vystudovaným oborem a také Španělskem a španělštinou. Snad proto nikoho nepřekvapilo, že v průběhu let vykonal Dr. Sobotík státní zkoušku ze španělského jazyka a znalosti španělštiny využíval také jako soudní překladatel a tlumočník.

V této souvislosti nelze nevzpomenout vysokoškolskou studentskou prázdninovou cestu do Španělska, kdy nám byl právě Dr. Sobotík průvodcem, překladatelem i ambasadorem všeho, co španělská kultura nabízela. V Pamploně nás seznámil s tradicí býčích zápasů, v Madridu pak s kouzlem španělského umění v proslulém muzeu Prado a při procházce po gibraltarském pobřeží upozornil na záludnost tamních „opičích obyvatel“.

Jistě zajímavou a méně známou etapou života Dr. Sobotíka byla jeho redaktorská a literární činnost. Zejména v 80. a 90. letech 20. století bylo vydáno několik rozhlasových her, reportáží a poutavých sci-fi příběhů, k jejichž psaní Dr. Sobotíka přivedlo jeho osobní setkání s Ludvíkem Součkem. Na ně rád vzpomínal a díky této vlastní zkušenosti byl aktivním členem sci-fi klubu SFK Ostrava a také jedním z prvních členů SFK Hepterida v Opavě. V průběhu let se aktivně účastnil pravidelných srazů česko-slovenských příznivců literatury sci-fi, fantasy a hororu. Láska k science fiction se projevila také při zpracování sci-fi románu, ve kterém se propojuje vědeckofantastické s prací v akademickém světě.1

Velmi důležitou etapou profesní činnosti byl pak roku 1991 nástup Dr. Sobotíka na opavskou Filozofickou fakultu2 nově vznikající Slezské univerzity v Opavě, jejíž počátky byly spjaty s odbornou gescí Masarykovy univerzity v Brně. Díky svým četným praktickým zkušenostem to byl právě Dr. Sobotík, kterému se podařilo pro obor knihovnictví získat významného teoretika, respektovaného prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc. Jejich intenzivní spolupráce v letech 1994-1998 vyústila v položení základů rozhodujícího směru vysokoškolských informačních a knihovnických studií na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Dr. Sobotík se v pozici odborného asistenta věnoval plně svým studentům a adeptům knihovnického povolání. Zabýval se vzděláváním budoucích knihovníků na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě až do konce své profesní kariéry. Vždy patřil k oblíbeným pedagogům, zajímavým společníkům a brilantním debatérům.

Za relativně krátkou životní i profesní dráhu jsem potkala jen málo lidí, kteří mě inspirovali a jejichž myšlenky a dobře míněné rady mi pomohly posunout se dál. Jednou z těchto osob byl v mém odborném životě pan Dr. Sobotík, který se na počátku mé akademické kariéry stal mým mentorem. Byl všímavým kolegou se zájmem o druhé, poctivou upřímností a vždy dobře míněnou radou nabízel možnosti řešení nastolených problémů. Za vše, co pro nás Dr. Sobotík udělal, děkuji a doufám, že se nám, jeho následovníkům, podaří působit dle jeho odkazu a předávat jej dál.

Osobně děkuji za nadhled, empatii, veselou mysl a vždy laskavá slova!

S úctou

PhDr. et Bc. Jindra Planková, Ph.D.

 

Poznámky

1 SOBOTÍK, Milan. Varování zmizelých: [vědeckofantastický román]. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988. 78 s. Karavana; sv. 209.

2 V roce 1992 došlo k přejmenování na Filozoficko-přírodovědnou fakultu Slezské univerzity v Opavě.

01.09.2023
Vyhledávání
Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Svět knihy 2024

23. - 26. 5. 2024

Výstaviště Praha Holešovice

Svet_knihy.jpg

Kulturní aktivity žen ve středověku: královny - šlechtičny - měšťanky

Termín: 17. 5. - 29. 6. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí, Klementinum, Praha 1

holocaust.jpg

Cena MARK 2024

Cílem soutěže MARK 2024 je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, prdagogů a studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos  oboru v období od června 2023 do května 2024.

Nominace do krajského kola je možné podávat pomocí formuláře do 31. 5. 2024 včetně.

Podrobnosti o soutěži včetně úplného znění pravidel a podmínek najdete na webu SKIP.

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text