Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022 / 02 Tipy z Knihovny knihovnické literatury Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2022/2

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2022/2

Untold_story.jpg

The untold story of the talking book / by Matthew Rubery. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, [2016]. 369 stran: ilustrace, faksimile.
ISBN 978-0-674-54544-1.

Tato kniha se zaměřuje na společenský dopad audioknih, nikoli jen na jejich technologickou historii. Vypráví 150 let starý příběh zvukových nahrávek, v případě knih i s překvapivými konflikty: od sporů o to, které knihy vybrala Kongresová knihovna, aby se staly „mluvícími knihami“ – ano Kiplingovi, ne Flaubertovi –, až k debatám o tom, co definuje čtenáře. Autor zkoumá problematický vztah mezi mluveným a tištěným textem a tvrdí, že vyprávění příběhů může být stejně poutavé jak pro uši, tak pro oči, a že audioknihy si zaslouží být brány vážně. Nejsou pouhými odvozeninami tištěných knih, ale vlastní formou zábavy. Autor líčí fascinující historii audionahrávky a sleduje její cestu od Edisonovy recitace „Mary Had a Little Lamb“ pro jeho fonograf v roce 1877 přes první románové „mluvící knihy“ vytvořené pro slepé veterány z první světové války až po dnešní odvětví s miliardovými obraty.

Signatura této knihy je Oaah 41.992.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000087648&local_base=KKL

Reading_women.jpg

Reading women: literacy, authorship, and culture in the Atlantic world, 1500–1800 / edited by Heidi Brayman Hackel and Catherine E. Kelly. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, [2008]. 280 stran: ilustrace, faksimile.
ISBN 978-0-8122-2080-3.

V roce 1500 mohlo být až 99 ze 100 Angličanek negramotných a dívky jakéhokoli sociálního původu byly předmětem cílevědomých snah omezit jejich přístup k plné gramotnosti. O tři století později uměla více než polovina všech Angličanek a Angloameričanek číst. I když vědci rozsáhle psali o ženské četbě v devatenáctém a dvacátém století a také o ženském psaní, nevěnovali se dostatečně proměně, ke které došlo, když se čtenářky a jejich čtení staly významnou kulturní a ekonomickou silou.

Kniha obsahuje eseje historiků a literárních vědců, kteří tak zveřejňují, jaké jsou nové historické, textové a teoretické možnosti přístupu, popisu a interpretace raně novověkého ženského čtení. Autoři vysvobozují ženy z historicky nepřesného rámce výhradně osamoceného tichého čtení a vracejí je k materiálnímu kontextu, ke společenským a kulturním praktikám doby, k činnostem, které se čtením byly v různých dobách v různé míře spojeny: nakupování, šití, vyprávění, psaní, malování, sběratelství. Svazek rozšiřuje představy o čtení a ženské gramotnosti a sleduje vývoj přístupů k otázce, jak porozumět ženskému čtení.

Kniha má signaturu Sf 41.984.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093421&local_base=KKL

Do_you_read_me.jpg

Do you read me?: bookstores around the world / contributing editor Marianne Julia Strauss; edited by Robert Klanten and Maria-Elisabeth Niebius; preface by Juergen Boos. Berlin: Gestalten, 2020. 271 stran: barevné ilustrace.
ISBN 978-3-89955-994-1.

Autorka cestopisů Marianne Julia Strauss v posledních deseti letech procestovala svět a hledala nejlepší knihkupectví. V této knize shromáždila jejich výběr. Knihkupectví jsou víc než jen místa, kde se prodávají knihy. Jsou to místa, kde čas plyne o něco pomaleji, kde se zákazníci mohou ztratit na stránkách knih nebo si užít čtení, koncerty a akce, na kterých se setkávají stejně smýšlející lidé toužící po poznání. Každé knihkupectví je jedinečné, zákazníci, kteří je navštěvují, jsou různorodí. Jsou zastrčená knihkupectví, v nichž hromady knih sahají od podlahy ke stropu, jsou i oslnivé knižní „chrámy“. Knihkupectví v bytech, na lodích i v gotických katedrálách. V knize můžete navštívit knihkupectví např. v Guatemale, na Tchai-wanu, v Řecku, ve Švýcarsku, na Islandu, v Polsku a mnoha dalších zemích. Kniha je doplněna nádhernými barevnými fotografiemi.

Signatura této knihy je Xc 42.037.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093615&local_base=KKL

Videogames.jpg

Videogames, libraries, and the feedback loop: learning beyond the stacks / Sandra Schamroth Abrams and Hannah R. Gerber. Bingley: Emerald Publishing, 2021. xviii, 131 stran: ilustrace.
ISBN 978-1-80071-506-6.

Publikace se zaměřuje na vzdělávací potenciál počítačových her a videoher pro mládež ve veřejných knihovnách. Autoři na základě výzkumu tvrdí, že videohry a počítačové hry ve své podstatě zahrnují reflexní a opakující se postupy a interakci s jinými „živými zdroji“. Zkoumají, jak mohou knihovníci (v knihovně jako v prostoru vhodném pro podporované učení) rozvíjet programy pro hraní počítačových her a videoher a pomáhat mladým ve zdokonalování jejich různých dovedností. Kniha obsahuje praktické informace. Na příkladech Greystone Public Library (Velká Británie) a Northeast Public Library (Spojené státy americké) ukazuje uspořádání interiéru v místnosti určené pro hraní her. Zmíněny jsou zde samozřejmě i některé z oblíbených her – Minecraft, Battlefield, Manga atd.

Kniha má signaturu Oaae 41.909.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093384&local_base=KKL

Exploring_the_roles.jpg

Exploring the roles and practices of libraries in prisons: international perspectives / edited by Jane Garner. Bingley: Emerald Publishing, 2021. xiii, 334 stran: ilustrace.
ISBN 978-1-80043-861-3.

Za posledních padesát let bylo publikováno pouze malé množství poznatků o knihovnách ve věznicích. Cílem dané knihy je posílit a rozšířit tento soubor znalostí, přičemž každá kapitola se zabývá různými aspekty rolí a postupů knihovnických služeb pro věznice a vězně.

Poznatky a příklady uvedené v publikaci jsou z různých zemí světa, z Chorvatska, Srí Lanky, Skotska, Severního Irska, Austrálie, Norska, Německa, Spojených států amerických. Jsou popsány vězeňské knihovny po celém světě: ve věznicích pro dospělé i mladistvé, vězeňské knihovny specificky zaměřené podle druhů trestu až po „normalizační“ věznice v Norsku. Kniha se zaměřuje na funkci vězeňských knihoven jako podporovatelů rozvoje gramotnosti vězňů, obsahuje i budoucích vizi vězeňských knihoven. Bude zajímat vězeňské knihovníky, studenty knihovnických a informačních studií, vědecké pracovníky a odborníky z praxe, čtenáře zajímající se o sociální spravedlnost, vzdělávání, život ve vězení a reformu vězeňství.

Knihu najdete pod signaturou Sbd 41.908.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093381&local_base=KKL

Bad_ass.jpg

The bad-ass librarians of Timbuktu: and their race to save the world’s most precious manuscripts / Joshua Hammer. New York: London; Toronto; Sydney; New Delhi: Simon & Schuster Paperbacks, 2017. 278 stran.
ISBN 978-1-4767-7741-2.

Newyorské nakladatelství Simon & Schuster přináší knihu, která je částečně historií, částečně dobrodružným příběhem a částečně novinářským průzkumem. Odehrává se v době válečného a náboženského konfliktu počátkem 21. století v Mali. Autor nám předkládá strhující příběh malijského knihovníka Abdela Kadera Haidary a stovek obyčejných Malijců, kteří se ve velkém osobním nebezpečí snažili zachránit staré legendární rukopisy Timbuktu před zničením islámskými džihádisty. Po dobu osmi měsíců stovky dobrovolníků přenášely cenné rukopisy (350 000 písemností!) z jednoho bezpečného místa na druhé. Kniha osloví milovníky historie a knih a poučí o dějinách a současnosti dnes neklidné oblasti Mali. Autor – Joshua Hammer – je významným americkým novinářem žijícím v Berlíně.

Kniha má signaturu Xaa 42.030.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093714&local_base=KKL

Copy_this_book.jpg

Copy this book!: What data tells us about copyright a the public good / Paul J. Heald. Stanford: Stanford University Press, [2021]. xv, 179 stran: ilustrace, grafy, faksimile.
ISBN 978-1-5036-1430-7.

Autor čerpá ze svých rozsáhlých znalostí autorského práva a ze svého smyslu pro ironii a pokouší se vysvětlit, co se s autorským právem v 21. století stalo, co se pokazilo. Předkládá obsáhlá data, aby jasně ukázal důsledky autorských zákonů pro veřejné blaho. Ilustruje svá zjištění odkazy na známá díla a jejich tvůrce a někdy i na podivné vztahy mezi těmito tvůrci. Řeší například otázky, jak autorská práva odrazují skladatele od psaní nových písní, proč je tolik slavných fotografií nechráněných autorským právem, jak se vydavatelé dostanou k nárokům na práva k veřejným dílům a získávají od veřejnosti nezasloužené licenční poplatky atd. Seznamuje nás i s tajemnou ekonomikou této oblasti a vybavuje čtenáře nástroji pro posuzování minulých i budoucích autorských práv.

Signatura knihy je Xd 42.031.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093639&local_base=KKL

Post_pandemic_handbook.jpg

The post-pandemic library handbook / Julie Todaro. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2022]. xi, 232 stran.
ISBN 978-1-5381-5375-8.

Jak již sám název napovídá, kniha poskytuje informace týkající se obnovení služeb knihoven v tzv. post-pandemickém období. Pandemie nemoci covid-19 zasáhla takřka veškeré knihovní služby i funkce. Tato publikace se zaměřuje na všechny aspekty knihovnických služeb, od pracovníků v „první linii“ až po technické zabezpečení služeb. V kapitolách se tak objevují témata jako služby, úložné prostory, zdroje, otázky hodnocení a odpovědnosti, lidské zdroje, školení a vzdělávání, komunikace během mimořádných událostí, management a organizační design, ale také jedinečné problémy, nástrahy, chyby a selhání… Úvodní kapitola připomíná, že je třeba být flexibilnější, více myslet dopředu, reflektovat veřejné zdraví, duševní zdraví a další stránky knihovnické práce. Je potřeba neustále přehodnocovat, co funguje a co ne. Dodatky knihy obsahují popis nástrojů pro operativní a strategické plánování i komentovaný seznam zdrojů sledovaných během covidové pandemie. Autorka knihy čerpá ze svých rozsáhlých zkušeností a úspěchů při práci s různými typy knihoven.

Signatura knihy je Ol 42.025.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093236&local_base=KKL

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

01.03.2023
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Kategorie: