Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022/2 Recenze LOSEKOOT, Michelle a Eliška VYHNÁNKOVÁ. Jak na sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2019. 325 stran. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-084-2.

LOSEKOOT, Michelle a Eliška VYHNÁNKOVÁ. Jak na sítě: ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích. Vydání první. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2019. 325 stran. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-084-2.

Renáta Salátová / Národní knihovna ČR

 

V čem mi tato kniha pomohla?

Losekoot_recenze.png

Tato kniha mne zaujala hned na první pohled. Potřebovala jsem prostě vědět, „jak na sítě“. Četla jsem ji delší dobu, nikoli proto, že by snad byla nečtivá, ale proto, že jsem se vracela k určitým místům několikrát. Ano, přiznám se, že na začátku ve mně vyvolávala otázky jako: Není to jenom pro komerční sféru? Copak já mám nějakou značku?

Kniha je napsaná srozumitelně i pro laiky jako jsem já. Začínala jsem jako asi každý založením svého profilu na Facebooku a zjistila jsem, že Facebook mi opravdu může sloužit jako moje kronika, přesně jak píšou autorky na s. 243. Nedlouho poté jsem se stala správcem stránky Knihovnický institut NK ČR – informační služby. A to bez zkušeností s vedením takové stránky. Napadaly mne otázky, jako: Jsou naše příspěvky dost čtivé/atraktivní? Čte je vůbec někdo, a jestli ano, tak kdo? Dá se vůbec knihovnickou tematikou, navíc vlastně knihovnickou metodikou, zaujmout? Jak často tam mám něco dát?

Kdyby tehdy byla na světě tato kniha, mnohé by mi bylo jasnější a srozumitelnější. Na většinu svých otázek jsem v knize našla odpověď. Je zřejmé, že ji psaly odbornice, které dané problematice rozumí.

Michelle Losekoot a Eliška Vyhnánková jsou držitelkami několika cen, mimo jiné ceny Křišťálová Lupa 2020 v kategorii Marketingová inspirace či Zlatý středník 2020 (1. místo v kategorii Využití sociálních sítí). Dlouhodobě se zabývají problematikou sociálních sítí.

V knize předkládají důvody, někdy překvapivé, proč založit sociální síť či proč pobývat v prostředí sociálních sítí. Dále autorky vysvětlují, že v prostředí sociálních sítí se musí přemýšlet jinak, neboť se v online prostředí celkově chováme odlišně než ve skutečném světě. V době, kdy na sociálních sítích trávíme čím dál více času, je potřeba o této oblasti více přemýšlet.

Popisují, proč na sociální sítě „chodíme“ a jak se na sociálních sítích chováme. Současně se zabývají důvody, zda a kdy potřebujeme placenou reklamu. Samy autorky nabádají k šetrnosti a umírněnosti. Můžeme vyhodnocovat například prostřednictvím Google Analytics. Současně vyvracejí i některé mýty a omyly s tím spojené, jako například „nic to nestojí“, „nemusíte na to nic umět“ apod.

Proč trávíme svůj volný čas na sociálních sítích? Kolik ho tam trávíme? Na kterých sociálních sítích – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube? Velice oceňuji, že autorky popsaly rozdíly mezi výše jmenovanými sociálními sítěmi. Napsaly, v čem jsou jedinečné, co si pohlídat a co funguje. Také uvedly, pro koho či pro jaké účely je která z těchto sociálních sítí nejvíce vhodná. Okrajově se věnují skrytým nebezpečím, která vyplývají z enormního trávení volného času v této oblasti, jako je sociální izolace apod. Možná by rizika mohla být více zdůrazněna a propracována, ale to by asi bylo na další knihu.

Dále předkládají strategie, jak vést sociální sítě, jak budovat a motivovat tým spravující profil, jak dělat marketing sociálních sítí.

Ač byla tato kniha vydána již v roce 2019 (záměrně píši již, neboť všichni víme, jak rychle běží čas v oblasti IT a sociálních sítí), má stále co nabídnout. Autorky předkládají čtyři klíčové dovednosti: Zaujmi. Naslouchej. Vyprávěj. Vyhodnocuj. Na konci knihy autorky doporučují další materiály ke studiu. Kniha byla trefně zařazena do edice Žádná velká věda. Člověk má po přečtení této knihy pocit, že vedení sociálních sítí není věda, ale jedno velké dobrodružství.

Věděli jste, že se musíte zabývat obsahovým marketingem? Že opravdu nemusíte dávat příspěvky na svůj profil denně? Že méně je někdy více i v této oblasti? Stačí dát jeden kvalitní a zapamatovatelný příspěvek jednou týdně. Nebo že je lépe, když sociální síť spravují dva správci, kteří k ní mají heslo a přístup. Že je důležité, aby profil byl veden v jednotném duchu a v jednotném jazyce/rétorice? Že obsah je lépe rozvrhnout a rozhodně se nemá na sociálních sítích lhát! Že máte sledovat přátele, ne známé, stanovit si hranice… ale více se dočtete v této výborné publikaci.

P.S. Jen je škoda, že redakce vydavatele se více nevěnovala českému jazyku, prohřešky proti češtině nemají místo ani v knize s „odlehčeným“ textem.

01.09.2022
Vyhledávání
Webinář: Jak zapojit knihovnu do využívání digitálních knihoven DNNT

Termín: 8. 2. 2023, 9 - 10 hod.
Odkaz na připojení (ZOOM)

Termín: 15. 2. 2023, 9 - 10 hod.
Odkaz na připojení (ZOOM)

ČSN ISO 690 - informace a dokumentace

1.12.2022 začala platit nová norma ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, kterou se nahrazuje norma ČSN ISO 690 z března 2011.

Tento dokument předepisuje sadu pravidel, zásad a požadavků na přípravu bibliografických citací a citací ve zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické citace a citace všech druhů informačních zdrojů, včetně monografií, periodik, příspěvků v monografiích či periodikách, patentů, kartografických dokumentů, uměleckých děl a představení, stejně tak jako rozličných elektronických zdrojů, např. výzkumných dat, databází, programů a aplikací, webových archivů a sociálních médií, hudby, zvukových nahrávek, tiskovin, fotografií, grafických a audiovizuálních dokumentů, archivních zdrojů a filmů.

Sborník k 20. výročí knihovního zákona

Sborník k 20. výročí knihovního zákona

Publikace připravená k příležitosti 20. výročí Zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) obsahuje několik příspěvků, které mají připomenout historii vzniku tohoto zákona, zamyslet se nad širšími souvislostmi, které vyplynuly z jeho přijetí, a nakonec potřebu jeho případných změn v jeho právní úpravě. Publikace je doplněna seznamem zkratek a jmenným rejstříkem. Pokud byste se rádi začetli do této tematiky, objednávejte na renata.fialova@nkp.cz.

SBORNIK-1.jpg

Personalistika v knihovnách

Představujeme připravovanou publikaci do vašich příručních knihoven. Personalistika v knihovnách (příručka pro personální práci) je dílem autora Richarda Ščerby. Personální oddělení má většinou na starosti životní cyklus zaměstnanců a vše, co s lidmi souvisí. Nestihli jste ji objednat? Pište na marie.seda@nkp.cz

Personalistika.jpg