Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022/2 Informace a konference 5 otázek pro Rolfa Hapela

5 otázek pro Rolfa Hapela

Rolf Hapel / Washington University

 

Rolf Hapel se stal přidruženým instruktorem na iSchool Washingtonské univerzity v Seattlu poté, co sloužil jako profesor praxe v rámci programu „Distinguished Practitioner in Residence“, 2018–2020. V letech 2006–2018 byl ředitelem občanských služeb a knihoven v dánském Aarhusu a v letech 1994–2006 byl městským knihovníkem. Vzděláním je knihovník a má magisterský titul v oboru Digitalizace a veřejná správa. Působil v manažerských funkcích v knihovnách a městské správě ve čtyřech dánských městech.

Byl předsedou mnoha řídicích skupin, výborů a rad, napsal mnoho článků a je mezinárodně uznávaným řečníkem k tématu rozvoje a transformace knihoven. Působil jako expert v architektonických soutěžích na nové městské knihovny v hlavních městech Norska a Finska a spolupracoval se čtyřmi různými mezinárodními nadacemi jako poradce v oblasti knihoven. Mezi pracovní úkoly patřilo vedení koordinačního orgánu Dánské digitální knihovny, iniciování a plánování série konferencí Next Library, které se konají dvakrát ročně, čímž se Aarhus dostal na mapu jako jedno z inovačních ohnisek mezinárodního knihovnictví. Rolf Hapel se spolu s Veřejnými knihovnami Chicaga podílel na vývoji sady nástrojů pro designové myšlení pro knihovny (Design Thinking Toolkit for Libraries) a vedl vývoj a dokončení hlavní knihovny Dokk1 v Aarhusu. Tato uznávaná knihovna byla otevřena v roce 2015 a na Světovém knihovnickém a informačním kongresu 2016 byla oceněna jako Knihovna roku.

 

Jak vzpomínáte na konferenci Knihovny současnosti 2021, které jste se loni v září zúčastnil?

Pamatuji si to pro její pulzující atmosféru, tak skvěle organizovanou a odehrávající se v tak krásném prostředí Olomouce. Mnoho skvělých workshopů a projevů udělalo velký dojem a byl jsem ohromen ambicí pokročit vpřed, která se odrážela v publiku a ochotě angažovat se a zapojit se do debaty.

 

Co je to vlastně „game changing“, o čemž jste hovořil na naší konferenci?

Domnívám se, že game changing znamená rostoucí pochopení důležitosti fyzických knihoven jako míst smyslu a hodnoty, a to širokou veřejností. Knihovny, které podporují nové komunální a sociální formáty učení a umožňují lidem zapojit se do digitálního učení, čímž rozvíjejí nezbytné sady dovedností pro zvládnutí výzev moderních hyperkomplexních společností, jsou rozhodně smysluplné a potřebné v každé komunitě.

 

V čem vidíte budoucí roli knihoven?

Jsem přesvědčen, že knihovny budou hrát v budoucnu ještě důležitější roli a že fyzická knihovna se svými mnoha příležitostmi učení, socializace, kontemplace bude tvořit zásadní prvek v sociální infrastruktuře moderních komunit.

 

Jak se podle Vás změnila role knihoven v průběhu pandemie nemoci covid-19?

Domnívám se, že jak veřejnost, tak i vnímaví rozhodující činitelé ve většině zemí viděli a pochopili důležitost podpory knihoven. V mnoha případech knihovny během pandemie fungovaly jako první zasahující a poskytovaly znovuobjevené služby.

 

Posílilo či oslabilo se postavení knihoven?

Posílilo. Aktivnějším zapojením a rozvojem nových služeb se knihovny vypořádaly s výzvami a prokázaly svou neutuchající schopnost přizpůsobit se okolnostem.

 

Za rozhovor děkuje Renata Salátová

02.09.2022
Vyhledávání
Bibliotheca academica 2022

termín: 17. – 19. 10. 2022

místo: Hotel Flora, Olomouc ; Univerzita Palackého v Olomouci

více informací

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 22

Termín: 30. 11. – 1. 12. 2022

Místo: Národní archiv Praha, Archivní 4, Praha 4

Čtu a stávám se čtenářem 2022

Termín: 21. 9. 2022

Místo: Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové, Praha 4

Více informací vč. přihlášení

Active ageing jako výzva pro kulturu

Termín: 5. – 6. 10. 2022

Místo: Kongresové centrum Vavruška Praha

Více informací vč. přihlášení

Doba plastová v knižní vazbě

termín: 4. 8. – 8. 10. 2022

místo: Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1