Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022/2 Informace a konference 5 otázek pro Rolfa Hapela

5 otázek pro Rolfa Hapela

Rolf Hapel / Washington University

 

Rolf Hapel se stal přidruženým instruktorem na iSchool Washingtonské univerzity v Seattlu poté, co sloužil jako profesor praxe v rámci programu „Distinguished Practitioner in Residence“, 2018–2020. V letech 2006–2018 byl ředitelem občanských služeb a knihoven v dánském Aarhusu a v letech 1994–2006 byl městským knihovníkem. Vzděláním je knihovník a má magisterský titul v oboru Digitalizace a veřejná správa. Působil v manažerských funkcích v knihovnách a městské správě ve čtyřech dánských městech.

Byl předsedou mnoha řídicích skupin, výborů a rad, napsal mnoho článků a je mezinárodně uznávaným řečníkem k tématu rozvoje a transformace knihoven. Působil jako expert v architektonických soutěžích na nové městské knihovny v hlavních městech Norska a Finska a spolupracoval se čtyřmi různými mezinárodními nadacemi jako poradce v oblasti knihoven. Mezi pracovní úkoly patřilo vedení koordinačního orgánu Dánské digitální knihovny, iniciování a plánování série konferencí Next Library, které se konají dvakrát ročně, čímž se Aarhus dostal na mapu jako jedno z inovačních ohnisek mezinárodního knihovnictví. Rolf Hapel se spolu s Veřejnými knihovnami Chicaga podílel na vývoji sady nástrojů pro designové myšlení pro knihovny (Design Thinking Toolkit for Libraries) a vedl vývoj a dokončení hlavní knihovny Dokk1 v Aarhusu. Tato uznávaná knihovna byla otevřena v roce 2015 a na Světovém knihovnickém a informačním kongresu 2016 byla oceněna jako Knihovna roku.

 

Jak vzpomínáte na konferenci Knihovny současnosti 2021, které jste se loni v září zúčastnil?

Pamatuji si to pro její pulzující atmosféru, tak skvěle organizovanou a odehrávající se v tak krásném prostředí Olomouce. Mnoho skvělých workshopů a projevů udělalo velký dojem a byl jsem ohromen ambicí pokročit vpřed, která se odrážela v publiku a ochotě angažovat se a zapojit se do debaty.

 

Co je to vlastně „game changing“, o čemž jste hovořil na naší konferenci?

Domnívám se, že game changing znamená rostoucí pochopení důležitosti fyzických knihoven jako míst smyslu a hodnoty, a to širokou veřejností. Knihovny, které podporují nové komunální a sociální formáty učení a umožňují lidem zapojit se do digitálního učení, čímž rozvíjejí nezbytné sady dovedností pro zvládnutí výzev moderních hyperkomplexních společností, jsou rozhodně smysluplné a potřebné v každé komunitě.

 

V čem vidíte budoucí roli knihoven?

Jsem přesvědčen, že knihovny budou hrát v budoucnu ještě důležitější roli a že fyzická knihovna se svými mnoha příležitostmi učení, socializace, kontemplace bude tvořit zásadní prvek v sociální infrastruktuře moderních komunit.

 

Jak se podle Vás změnila role knihoven v průběhu pandemie nemoci covid-19?

Domnívám se, že jak veřejnost, tak i vnímaví rozhodující činitelé ve většině zemí viděli a pochopili důležitost podpory knihoven. V mnoha případech knihovny během pandemie fungovaly jako první zasahující a poskytovaly znovuobjevené služby.

 

Posílilo či oslabilo se postavení knihoven?

Posílilo. Aktivnějším zapojením a rozvojem nových služeb se knihovny vypořádaly s výzvami a prokázaly svou neutuchající schopnost přizpůsobit se okolnostem.

 

Za rozhovor děkuje Renata Salátová

02.09.2022
Vyhledávání
Webinář: Jak zapojit knihovnu do využívání digitálních knihoven DNNT

Termín: 8. 2. 2023, 9 - 10 hod.
Odkaz na připojení (ZOOM)

Termín: 15. 2. 2023, 9 - 10 hod.
Odkaz na připojení (ZOOM)

ČSN ISO 690 - informace a dokumentace

1.12.2022 začala platit nová norma ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, kterou se nahrazuje norma ČSN ISO 690 z března 2011.

Tento dokument předepisuje sadu pravidel, zásad a požadavků na přípravu bibliografických citací a citací ve zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické citace a citace všech druhů informačních zdrojů, včetně monografií, periodik, příspěvků v monografiích či periodikách, patentů, kartografických dokumentů, uměleckých děl a představení, stejně tak jako rozličných elektronických zdrojů, např. výzkumných dat, databází, programů a aplikací, webových archivů a sociálních médií, hudby, zvukových nahrávek, tiskovin, fotografií, grafických a audiovizuálních dokumentů, archivních zdrojů a filmů.

Sborník k 20. výročí knihovního zákona

Sborník k 20. výročí knihovního zákona

Publikace připravená k příležitosti 20. výročí Zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) obsahuje několik příspěvků, které mají připomenout historii vzniku tohoto zákona, zamyslet se nad širšími souvislostmi, které vyplynuly z jeho přijetí, a nakonec potřebu jeho případných změn v jeho právní úpravě. Publikace je doplněna seznamem zkratek a jmenným rejstříkem. Pokud byste se rádi začetli do této tematiky, objednávejte na renata.fialova@nkp.cz.

SBORNIK-1.jpg

Personalistika v knihovnách

Představujeme připravovanou publikaci do vašich příručních knihoven. Personalistika v knihovnách (příručka pro personální práci) je dílem autora Richarda Ščerby. Personální oddělení má většinou na starosti životní cyklus zaměstnanců a vše, co s lidmi souvisí. Nestihli jste ji objednat? Pište na marie.seda@nkp.cz

Personalistika.jpg