Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022 / 02 Historie a současnost Novinky z Anopressu: Podcasty jako nový mediální zdroj a oborový monitoring na míru knihovnám

Novinky z Anopressu: Podcasty jako nový mediální zdroj a oborový monitoring na míru knihovnám

Jana Frýbertová, Eliška Kovandová / NEWTON Media

 

Podcasty v databázi Anopress

Rozvoj moderních technologií má výrazný vliv na tradiční pojetí médií, na jejich obsah i způsob jejich sledování širokou veřejností. Jedním z nových zdrojů médií zažívajících celosvětový boom jsou podcasty. Podcasty jsou primárně audio soubory s obsahem, který může být vytvářen profesionálními novináři, ale i nezávislými autory. Kromě zvukové podoby mohou mít podcasty rovněž formu audiovizuální, v takových případech se lze setkat s označením videocasty. Podcastingem se v současnosti zabývají klasická média typu rozhlasových stanic, různé organizace a firmy, osobnosti veřejného dění, ale například i zkušení nebo začínající influenceři z řad běžné populace. Krom širokého tematického a tvůrčího spektra podcastového materiálu je výhodou daného formátu také způsob jeho konzumování. Na rozdíl od pevně stanoveného a strukturovaného vysílání rozhlasových a televizních stanic lze podcasty přijímat kdykoli a kdekoli. Posluchač či divák nemusí v konkrétním čase u svého přijímače čekat na oblíbený pořad, jak bývalo zvykem, ale může si zvukový nebo audiovizuální záznam spustit i zpětně v době, která mu bude plně vyhovovat, a to většinou bezplatně. Díky podcastovým aplikacím nebo webovým kanálům je umožněn pravidelný automatický odběr nových epizod či zpětné spuštění kompletního dosavadního obsahu podcastového vysílání. Podcastů existuje velké množství různého zaměření, typů i délky. Zvuková forma je dnes velmi populární, posluchači si mohou navolit podle vlastních preferencí poslech pořadu jako zvukový podkres pro jízdu autem, domácí práce či třeba dnes tolik rozšířený běh.

Oproti zahraničí zaznamenaly podcasty v České republice rozmach později, a to až v roce 2019, od té doby jejich počet i obliba u posluchačů stoupá (Tržil 2020). Českých podcastů existuje již zhruba tři tisíce (MEDIA News 2022). Aktuální přehled nejzajímavějších domácích podcastů včetně žebříčku oblíbenosti je dostupný zde: https://ceskepodcasty.cz/zebricky.

Aby uživatelé databáze monitoringu médií Anopress nepřicházeli o informační hodnotu, kterou mohou podcasty a videocasty přinášet, lze je od jara roku 2022 v rámci online aplikace Anopress prohledávat jako nový mediatyp. Databáze Anopress tak rozšiřováním svého obsahu přirozeně reaguje na vývoj v mediálním prostředí. Přestože z hlediska počtu nemohou podcastové zprávy v databázi Anopress konkurovat množství příspěvků z ostatních médií, především příspěvkům ze sociálních sítí, lze i tak konstatovat, že podcasty jsou důležité zdroje často s unikátním obsahem.

Frybertova_obr_1.png

Obrázek 1 Graf zastoupení zpráv dle mediatypu v databázi Anopress za období květen až červenec roku 2022

 

V aplikaci monitoringu médií Anopress lze podcastové příspěvky nalézt v mediální oblasti s názvem Podcasty & Videocasty. Pokud uživatel nezvolí vlastní výběr zdrojů, aplikace prohledává automaticky – po zadání klíčového slova nebo dotazu – ve všech dostupných mediálních oblastech. Výběrem pouze dané nově monitorované oblasti, při zadání dotazu a s volbou rozsahu prohledávaného časového období, lze zobrazit právě jen podcastové a videocastové příspěvky z databáze odpovídající parametrům hledání. Tyto příspěvky mohou být dostupné buď ve formě plného automatického přepisu celého pořadu, anebo formou zkrácené anotace vždy s připojením nahrávky a odkazu na umístění originální relace v prostředí internetu.

Frybertova_obr_2.png

Obrázek 2 Filtrování podcastových příspěvků v databázi Anopress

 

Články z tištěných periodických titulů jsou do archivu Anopress nepřetržitě zpracovávány již od roku 1995, doslovné přepisy televizních a rozhlasových publicistických a zpravodajských pořadů jsou uchovávány od roku 1998. V roce 2000 přibyly do databáze zprávy internetových serverů. Příspěvky ze sociálních médií, jako je Facebook, Instagram, Twitter a YouTube se sledují od počátku roku 2019. Spolu s těmito záznamy tak jsou podcasty dalším podstatným nadstavbovým informačním zdrojem dohledatelným v mediální databázi dostupné ve většině městských či krajských knihoven České republiky.

 

Oborový monitoring tématu knihovnictví

Podcasty jako nový mediatyp nejsou jedinou novinkou letošního roku. „Připravili jsme pro pracovníky knihoven oborový monitoring knihovnictví. Cílem je podpořit informovanost knihoven o dění v oboru, například v ostatních knihovnách v regionu nebo knihovnách podobného zaměření, a inspirovat se navzájem“, říká Jana Frýbertová, která má spolupráci s knihovnami odebírajícími službu Anopress na starost. Tento monitoring vznikl v reakci na zvýšenou poptávku knihoven a dalších informačních institucí po aktuálním přehledu mediálních zpráv z oboru. Příjemci při odběru této služby získají každodenní nebo týdenní výstupy se všemi nově zachycenými mediálními příspěvky tematicky rozčleněnými dle zaměření knihoven. Tyto výstupy monitoringu se zasílají e-mailem na adresy knihovnických a informačních pracovníků, a to zcela automaticky a pravidelně

Frybertova_obr_3.png

Obrázek 3 Ukázka oborového monitoringu tématu knihovnictví

 

Zdroje:

TRŽIL, Dan. Podcasty loni naplno dorazily do Česka. V roce 2020 je čeká rapidní růst posluchačů i příliv peněz. CzechCrunch [online]. 2020-01-12 [cit. 2022-07-28]. Dostupné z: https://cc.cz/dan-trzil-podcasty-v-roce-2019-opravdu-dorazily-do-ceska-v-roce-2020-je-ceka-rapidni-rust-posluchacu-a-priliv-penez/.

MEDIA, News. V Česku fungují tři tisíce podcastů, počítá Newton. Médiář [online]. 2021-06-08 [cit. 2022-07-28]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/v-cesku-funguji-tri-tisice-podcastu-pocita-newton/.

Podcasting. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001–, 2022-07-26 [cit. 2022-07-29]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podcasting.

HAMMERSLEY, Ben. Audible revolution. The Guardian: International edition. Dostupné z: https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia

ZANDL, Patrick. Podcast - revoluce v internetovém vysílání. Lupa.cz [online]. [cit. 2022-08-29]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/podcast-revoluce-v-internetovem-vysilani/

 

Poznámky

1 Slovo podcast vzniklo ze slov iPod (= digitální přehrávač hudby od Apple), a ze slova broadcast (= vysílání). Podcasting tedy není nic jiného, než vysílání hudby (popř. mluveného slova) na MP3 přehrávače (Zandl 2020). Toto slovní spojení poprvé použil britský novinář a technolog Ben Hammersley ve svém článku „Audible revolution“ pro britský deník The Guardian, ve kterém rozebíral vzrůstající oblibu tvoření a poslouchání audio obsahu ve formátu mp3 na přenosných přehrávacích zařízeních.

01.03.2023
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text