Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022/2 Historie a současnost Několik otázek na Ivo Kareše a Zuzanu Hájkovou

Několik otázek na Ivo Kareše a Zuzanu Hájkovou

PhDr. Zuzana Hájková, Mgr. Ivo Kareš - Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice

 

Můžete nám přiblížit historii staré budovy, ve které sídlí Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích?

Původní budova byla postavena v roce 1975 pro Muzeum dělnického a revolučního hnutí. Studijní část tehdy Státní vědecké knihovny sem byla přestěhována v roce 1990. Jedná se o zajímavou a architektonicky cennou stavbu (příklad socialistické brutalistní architektury), nicméně postavenou pro jiné účely.

 

Můžete uvést důvody, které vedení knihovny vedlo k vybudování přístavby?

Během let se v řadě ohledů podařilo budovu upravit pro potřeby knihovny, byly vybudovány moderní studovny. Velkým problémem byl ale nedostatek místa pro volný výběr, dokumenty bylo možné vybírat a objednávat pouze prostřednictvím katalogu. Záměrem projektu tedy bylo vybudovat volný výběr pro cca 130.000 dokumentů, tj. živý fond studijní knihovny (celkem má tato část Jihočeské vědecké knihovny fond přesahující 1 mil. dokumentů).

 

Jak čtenáři reagovali na přístavbu knihovny? Jsou zde nabízeny i nějaké nové služby?

Pro čtenáře znamenala přístavba naprostou změnu ve výpůjčním procesu. Dosud byli zvyklí, že si knihy vyžádali prostřednictvím elektronického katalogu, ty pak byly vyhledány ve skladu a připraveny u pultu. Nyní se musí sami orientovat ve volném výběru a knihu si sami vyhledat - tedy použít postup, který je běžný ve většině knihoven. Snažili jsme se jim tento postup co nejvíce zjednodušit - připravili jsme přehledné plánky, různobarevné označení jednotlivých tříd MDT, podle kterého jsou dokumenty řazeny a v neposlední řadě jsme vytvořili systém navigace, který čtenáři v katalogu přímo ukáže plánek, kde se dokument nachází - a to včetně barevného zvýraznění konkrétního regálu, třídníku MDT, jména autora, obálky i počtu stran knihy. Ohlasy jsou vesměs pozitivní, a je milé vidět čtenáře s mobilem v ruce, když míří ke konkrétnímu regálu.

 

Popište nám prosím, jak probíhala architektonická soutěž (například kolik se přihlásilo zájemců, jejich návrhy apod.)?

Architektonická soutěž byla vyhlášena v říjnu 2016, přihlásilo se několik desítek uchazečů, z nichž odborná porota vybrala a oslovila šest, kteří podali soutěžní návrh. Při jeho tvorbě se museli vypořádat nejen s požadavky knihovníků, ale i památkářů, objekt leží v ochranném pásmu městské památkové rezervace a bylo potřeba zachovat dominantní postavení původní budovy. V lednu 2017 byl vybrán vítězný návrh brněnského ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o.

 

Jak dlouho trvala rekonstrukce knihovny či stavba přístavby a kolik to stálo? Změnilo se něco i ve staré budově?

Stavební práce prováděla firma OHL ŽS a.s., která zahájila práci v dubnu 2019 a dokončila v říjnu 2020. Celkové náklady byly 168 mil. Kč, z z toho 105 mi. Kč byl podíl evropských fondů (IROP). Interiérové zařízení dodala firma Šebek INTEBO s.r.o. Projekt se netýkal pouze přístavby, část volného výběru je umístěna v 1. nadzemním podlaží původní budovy. Návštěvníkům knihovny tak slouží nový prostor o ploše více než 1800 m2. Upraven byl rovněž suterén budovy, pod přístavbou vzniklo parkoviště. Nově byla postavena přístupová komunikace.

 

Byly nějaké problémy/překážky, se kterými jste se museli potýkat?

Velká stavba přinesla samozřejmě řadu věcí a problémů. Bylo potřeba změnit územní plán města, vyřešit majetkové vztahy, týkající se pozemků, vyjednat místo, kudy bude vedena přístupová komunikace. Vše bylo připraveno tak, aby omezení provozu knihovny během stavby bylo co nejkratší. Všechny plány ale ovlivnila epidemie a například zorganizování stěhování fondů v době lockdownů byl oříšek sám o sobě. I samotné otevření hotové knihovny muselo počkat až na uvolnění opatření.

 

Budete v rekonstrukci knihovny pokračovat? Pokud ano, jaké máte plány?

Bude nás čekat úprava pláště stávající budovy, který je energeticky nevyhovující. A ve světle změn uživatelských potřeb se nově podíváme i na prostorové řešení studoven.

Za rozhovor děkuje Renáta Salátová

JVKCB_2021-5.jpgJVKCB_2021-3.jpg
JVKCB_2021-9.jpg JVKCB_2021-6.jpg
01.09.2022
Vyhledávání
Webinář: Jak zapojit knihovnu do využívání digitálních knihoven DNNT

Termín: 8. 2. 2023, 9 - 10 hod.
Odkaz na připojení (ZOOM)

Termín: 15. 2. 2023, 9 - 10 hod.
Odkaz na připojení (ZOOM)

ČSN ISO 690 - informace a dokumentace

1.12.2022 začala platit nová norma ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, kterou se nahrazuje norma ČSN ISO 690 z března 2011.

Tento dokument předepisuje sadu pravidel, zásad a požadavků na přípravu bibliografických citací a citací ve zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické citace a citace všech druhů informačních zdrojů, včetně monografií, periodik, příspěvků v monografiích či periodikách, patentů, kartografických dokumentů, uměleckých děl a představení, stejně tak jako rozličných elektronických zdrojů, např. výzkumných dat, databází, programů a aplikací, webových archivů a sociálních médií, hudby, zvukových nahrávek, tiskovin, fotografií, grafických a audiovizuálních dokumentů, archivních zdrojů a filmů.

Sborník k 20. výročí knihovního zákona

Sborník k 20. výročí knihovního zákona

Publikace připravená k příležitosti 20. výročí Zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) obsahuje několik příspěvků, které mají připomenout historii vzniku tohoto zákona, zamyslet se nad širšími souvislostmi, které vyplynuly z jeho přijetí, a nakonec potřebu jeho případných změn v jeho právní úpravě. Publikace je doplněna seznamem zkratek a jmenným rejstříkem. Pokud byste se rádi začetli do této tematiky, objednávejte na renata.fialova@nkp.cz.

SBORNIK-1.jpg

Personalistika v knihovnách

Představujeme připravovanou publikaci do vašich příručních knihoven. Personalistika v knihovnách (příručka pro personální práci) je dílem autora Richarda Ščerby. Personální oddělení má většinou na starosti životní cyklus zaměstnanců a vše, co s lidmi souvisí. Nestihli jste ji objednat? Pište na marie.seda@nkp.cz

Personalistika.jpg