Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022 / 01 Tipy z Knihovny knihovnické literatury Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2022/1

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2022/1

biblio_style.png

Biblio-style: how we live at home with books / Nina Freudenberger with Sadie Stein; photographs by Shade Degges. New York: Clarkson Potter/Publishers, [2019]. 270 stran: barevné ilustrace. ISBN 978-0-525-57544-3.

Tato úžasná kniha je vizuálním potěšením a inspirací pro každého bibliofila s rostoucí domácí knihovnou. Obsahuje informace o některých zajímavých sbírkách knih majitelů domů a bytů z celého světa, kteří jsou současně vášnivými čtenáři. Interiérová designérka Nina Freudenberger, newyorská spisovatelka Sadie Stein a fotografka časopisu Architectural Digest Shade Degges umožňují čtenářům nahlédnout do těchto soukromých knihoven. V knize naleznete velké množství nádherných barevných fotografií místností se vzácnými sbírkami knih. Z celé knihy je patrné, že majitelé těchto domů a bytů se o své knižní sbírky starají a skutečně je také četli.

Signatura této pozoruhodné knihy je Aaa 41.886

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093393&local_base=KKL

work_at_public_library.jpg

I work at a public library: a collection of crazy stories from the stacks / Gina Sheridan. Avon, Massachusetts: Adams Media, [2014]. 157 stran. ISBN 978-1-4405-7624-9.

Autorka – Gina Sheridan pracuje ve veřejné knihovně. Ve své knize kouzelným způsobem popisuje situace, které v knihovně vznikají. Oproti všeobecnému mínění se v knihovnách objevuje plno svérázných uživatelů, „podivných patronů“, kteří mají někdy až humorné požadavky, dotazy atd. Kniha „I work at a public library, a collection of crazy stories from the stacks“, je plná podivných, ale pravdivých příběhů. Knihovníci při čtení této knihy budou pokyvovat hlavami nebo se smát. A vám ostatním – pokud máte rádi knihy a knihovny – se tato útlá knížka bude zcela jistě líbit

Tato kniha má v knihovně KKL signaturu Kr 41.877.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000093394&local_base=KKL

dark_web.jpg

Casting light on the dark web: a guide for safe exploration / Matthew Beckstrom, Brady Lund. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2019]. xvi, 116 stran. ISBN 978-1-5381-2093-4.

Tato příručka je rozdělena do devíti kapitol. Zjistíte v nich, co je to „dark web“, k čemu slouží, jak a zda jej vůbec používat. V úvodu se seznámíte s historií internetu a „temného webu“, v dalších kapitolách se způsoby, kterými lze získat přístupy k „temnému webu“ a které počítačové programy je třeba k tomuto účelu nainstalovat do počítače. Dozvíte se o právních a etických problémech, o omezení přístupu ostatních k nelegálnímu obsahu na temném webu atd. Kniha je užitečná pro lidi všech úrovní znalostí a zkušeností s internetem a je vhodná k rozšíření počítačové i kybernetické gramotnosti.

Signatura této knihy je Ife 41.898.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092371&local_base=KKL

emergency.jpg

Emergency preparedness for libraries / Julie Todaro. Lanham; Boulder; New York; London: Bernan Press, [2020]. x, 226 stran. ISBN 978-1-64143-365-5.

Tato kniha je komplexním průvodcem při plánování a provádění mimořádných opatření a postupů v nebezpečných, krizových situacích, způsobených přírodními vlivy nebo činností lidí. Poskytuje podrobné pokyny k ochraně zaměstnanců, uživatelů i samotných institucí. Jsou zde uvedeny kroky, které je třeba učinit dříve, než dojde k nebezpečné situaci, čtenář se dozví o praktických způsobech, jak proměnit vypracované plány v instinktivní týmovou reakci. Jsou zde zmíněny bezpečnostní aspekty, které je třeba vzít v úvahu při péči o lidi na místě krizové situace, které klíčové věci je třeba udělat v prvních dnech po události atd. Můžeme tedy shrnout, že autor zkoumá možné scénáře a krok po kroku popisuje řešení pro všechny typy knihoven – akademické, školní, veřejné i speciální – a pro všechny typy krizových situací včetně povodní, požárů, krádeží atd.

Toto aktualizované druhé vydání knihy vzniklo částečně na základě semináře pro American Library Association.

Signatura je Ol 41.904.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091400&local_base=KKL

preservation.jpg

The preservation management handbook: a 21st-century guide for libraries, archives, and museums / [edited by] Ross Harvey, Martha R. Mahard; revised by Donia Conn. Lanham; Boulder; Ney York; London: Rowman & Littlefield, [2020]. xvi, 373 stran: ilustrace. ISBN 978-1-5381-0901-4.

Odborníci na kulturní intelektuální dědictví – kurátoři muzeí, archiváři, knihovníci a další – využívají své odborné znalosti k tomu, aby chránili své sbírky a uchovávali je pro příští generace. Pro dlouhodobé uchování sbírek je třeba provádět rozličné kontroly a posuzovat nutné postupy a podmínky: požární bezpečnost, ochranu proti škůdcům, teplotní a klimatické podmínky atd.

Revidované druhé vydání této publikace obsahuje širokou škálu specifických odborných znalostí, které zahrnují jak text pro studenty památkové péče a péče o sbírky, tak i základní informace pro odborníky v oblasti kulturního dědictví – zejména ty v malých a středně velkých organizacích, kde zdroje jsou omezené a odborná pomoc není vždy snadno dostupná.

Signatura této knihy je Ol 41.902.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091264&local_base=KKL

organizing_library_collection.jpg

Organizing library collections: theory and practice / Gretchen L. Hoffman. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2019]. xix, 371 stran: ilustrace. ISBN 978-1-5381-0851-2

Tato kniha je napsána pro začínající studenty knihovnictví. Představuje srozumitelným způsobem teorii a praxi organizování knihovních sbírek, základní katalogizaci, teorii metadat, popisuje a hodnotí hlavní katalogizační a metadatové standardy a nástroje používané k uspořádání knihovních fondů. Obecně vysvětluje, jak knihovny organizují své sbírky v praxi. Autoři zkoumají, jak akademické, veřejné, školní a speciální knihovny obvykle organizují své sbírky a proč. Pojednávají také o standardizaci a vysvětlují, jak se vyvíjejí standardy a zásady pro katalogizaci a metadata. Dále se věnují etickým otázkám a etickému rozhodování.

Signatura knihy je O 41.903.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091268&local_base=KKL

archival_basics.jpg

Archival basics: a practical manual for working with historical collections / Charlie Arp. Lanham; Bouder; New York; London: Rowman & Littlefield, [2019]. xxii, 329 stran: ilustrace. ISBN 978-1-5381-0455-2.

Publikace přináší úvod do konceptů, zásad a úkolů potřebných ke shromažďování, uchovávání a zpřístupňování archivních sbírek badatelům. Kniha začíná definicí historických záznamů, archivních sbírek a rozdílů mezi archivy, knihovnami a muzei a zároveň identifikuje kroky potřebné ke správě archivních sbírek. Poté se zabývá shromažďováním archiválií včetně vytvoření sbírkové politiky, dokumentování akvizice archiválií a kroků potřebných k přenesení těchto položek do archivu. Pojednává o uspořádání, uchovávání a popisu a zpřístupnění archivních sbírek badatelům. Poslední kapitoly se zabývají dovednostmi, infrastrukturou a péčí, které jsou potřebné k úspěšné správě digitálních záznamů a zaměřují se na vytváření digitálních kopií analogových záznamů za účelem podpory jejich použití.

Kniha vychází z obsahu workshopů amerického archivního výboru (Council of State Archivists) prezentovaného v online kurzu sdružení pro státní a lokální dějiny (American Association of State and Local History).

Signatura je Oaah 41.901.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091284&local_base=KKL

aboriginal.png

Aboriginal and visible minority librarians: oral histories from Canada / edited by Deborah Lee and Mahalakshmi Kumaran. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth: Rowman&Littlefield, [2014]. xix, 231 stran. ISBN 978-1-4422-3681-3.

Většina kapitol této knihy obsahuje vyprávění knihovníků pocházejících z národnostních menšin v USA a Kanadě. Národnostní složení těchto knihovníků zahrnuje Filipínce, Jamajčany, zástupce domorodých indiánských kmenů (Kríové), dále Métisy atd. Svěřují se zde s osobními zkušenostmi a problémy, s nimiž se ve své profesi setkávají, sdílejí lásku ke zvolené profesi. Každý autor v jedné kapitole tak zveřejňuje svůj jedinečný pohled jako odborník v knihovně národnostních menšin, jichž je sám příslušníkem. Tato kniha obohacuje znalosti každého o různých kulturách a prostředích v knihovnické profesi.

Signatura knihy je Sbd 41.896.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000082731&local_base=KKL

too_much_info.png

Too much information: understanding what you don’t want to know / Cass R. Sunstein. Cambridge,Massachusetts; London: The MIT Press, [2020]. 252 stran. ISBN 978-0-262-4416-5.

Kolik informací je příliš mnoho? Potřebujeme vědět, kolik kalorií je v obřím „kyblíku“ s popcornem, který jsme si koupili cestou do kina? Chceme vědět, zda jsme geneticky predisponováni k určité nemoci? Můžeme udělat něco užitečného s předpovědí počasí pro Paříž na příští týden, když nejsme v Paříži? Autor zkoumá dopady informací na náš život. Obecně se zdůrazňuje „právo vědět“, ale autor této knihy tvrdí, že je třeba zaměřit se na lidské blaho a na to, jaké informace k němu přispívají. V knize se dozvíme například i to, že informace na varováních a povinných štítcích na obalech potravin jsou často matoucí nebo irelevantní, nepřinášejí žádný užitek. Lidé se vyhýbají informacím, pokud si myslí, že je učiní smutnými (a hledají informace, o kterých si myslí, že je udělají šťastnými). Naše vyhýbání se informacím a vyhledávání informací je značně různorodé – někteří z nás chtějí znát počet kalorií popcornu, jiní ne. Samozřejmě, říká Cass Sunstein, jsme na tom lépe se stopkami, upozorněními na léky na předpis a upomínkami na termíny splatnosti. Ale někdy je méně více.

Tato zajímavá kniha má signaturu I 41.991.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092900&local_base=KKL

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

01.09.2022
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Kategorie: