Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022/1 Historie a současnost Za parlamentním knihovníkem Karlem Sosnou

Za parlamentním knihovníkem Karlem Sosnou

Za parlamentním knihovníkem Karlem Sosnou (29. 8. 1941 - 13. 2. 2022)

KS_75.jpgKnihovnická veřejnost přijala v únoru tohoto roku smutnou zprávu o odchodu svého dlouholetého člena PhDr. Karla Sosny. Jeho jméno je ve stavovských kruzích knihovníků a informačních pracovníků dlouhodobě široce známé. Není divu, neb Karel Sosna byl bibliotékářem tělem a duší. Snad můžeme napsat téměř rozeným, neb sám uváděl, kterak již v útlém dětství v sobě objevil touhu stát se součástí světa knihoven.

Jeho památce a odbornému odkazu je v souvislosti s jeho skonem věnována řada vzpomínek a textů. Budiž nám, zástupcům Parlamentní knihovny jakožto kolegům z místa jeho dlouholetého působiště, proto dovoleno zaměřit naše ohlédnutí trochu jinak, než jak bývají koncipovány biografické medailonky rekapitulující život a profesní pouť zesnulých.

Karel Sosna byl totiž v našich očích především knihovníkem parlamentním. Postavení naší knihovny je v mnoha ohledech specifické. Stojí organizačně mezi ryze praktickými útvary Kanceláře Poslanecké sněmovny, které se musejí zabývat dennodenní operativou sněmovní služby. Prostředí studoven a čítáren je v parlamentu tak trochu jiným světem. Byl to právě Karel Sosna, který se vždy zasazoval o to, aby služba parlamentních knihovníků byla prací výsostně špičkově odbornou a aby si knihovna uchovala své postavení mimořádné instituce s tradicí přesahující jeden a půl století. Správně zdůrazňoval dvojí rozměr našeho pracoviště - rovinu opatrovatelky historické sněmovní, resp. parlamentní paměti a rovinu moderní informační instituce, která musí jít s dobou.

S jeho jménem je spojena rehabilitace knihovny v 90. letech 20. století, kdy se opět mohla stát znalostním rezervoárem otevřeným světu a s obsahem odrážejícím rozličnost pohledů. V roli ředitele se věnoval především opětovnému propojení se světovou knihovnickou obcí prostřednictvím příslušné sekce IFLA, aby knihovna v rámci rodin parlamentních informačních pracovišť mohla čerpat ze společných zkušeností a inspirovat se zahraničními trendy.

Nemohu v této souvislosti nevzpomenout své osobní zkušenosti s hlubokou stopou Karla Sosny jako dlouholetého agilního člena IFLA. Od roku 2016, kdy jsem měl možnost zaujmout jeho pozici a účastnit se mezinárodních akcí, jsem se po uvedení instituce, z níž přijíždím, s příslovečnou železnou pravidelností setkával s bezprostředními otázkami „Where is Karel? How is Mr Karel? How is Mr Sosna doing?“. Tyto dotazy pokládali knihovníci ze všech koutů světa, včetně těch vskutku exotických. Je zřejmé, že v mezinárodních vodách našeho profesního sdružení byl významnou postavou. Nadto se jeho přátelé bez rozdílu kultur shodují v jeho charakteristice coby bodrého společníka a výtečného debatéra. Kolegyně z Durynska svého času pronesla ve vzpomínce na Karla Sosnu výstižná slova „artist of life“.

K jeho pojímaní přesahů rozhodně náleží také iniciace zpřístupňování parlamentních zdrojů moderními technologiemi, a to nejen v rámci českého parlamentu, nýbrž opět v mezinárodní spolupráci, jakou byl projekt společné digitální parlamentní knihovny zemí V 4 a Rakouska. Jak bývá v českých zemích obvyklé, musel se jako šéf kulturní instituce neustále zabývat otázkou dislokace. Jeho úkolem bylo zajištění nejen depozitářů, ale také základního zázemí pro činnost knihovny v parlamentním areálu na Malé Straně v Praze poté, co musela opustit prostory někdejšího Federálního shromáždění.

Při našem posledním telefonátu v loňském roce měl proto nesmírnou radost ze zahájení stavby speciálního objektu v Praze Holešovicích, který buduje Nejvyšší kontrolní úřad a jenž poskytne Parlamentní knihovně a Archivu Poslanecké sněmovny trvalé zázemí pro fondy a služby mimoparlamentní veřejnosti.

Připijme si na památku doktora Karla Sosny jeho oblíbeným vínem a v dobrém na něj vzpomeňme!

Ondřej Tikovský, Parlamentní knihovna

01.03.2022
Vyhledávání
Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022

Kodex 1085 – rukopis zblízka

Termín: 22. 4. – 12. 6. 2022

Galerie Klementinum

Út – Ne,
10 – 18 hod.

Budoucnost v bublinách, výstava komiksů

Kam nás vede stále hlubší poznávání světa a vesmíru? Máme se budoucnosti bát, nebo se na ni těšit? V roce 2021 uplynulo sto let od narození světoznámého polského spisovatele a futurologa Stanisława Lema a šedesát let od vydání jeho kultovního, již několikrát zfilmovaného románu Solaris. Polský institut v Praze při této příležitosti vyhlásil otevřenou komiksovou soutěž pro české výtvarníky, inspirovanou Lemovými slavnými povídkami a romány. Na výstavě si můžete prohlédnout výběr nejlepších prací. Dozvíte se také více o Lemově životě, díle a filmových adaptacích jeho děl.

https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/budoucnost-v-bublinach

Výstavní chodba v přízemí NK (vchod A).
Klementinum 190, Praha 1

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

Udržitelnost v knihovnách