Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022 / 01 Historie a současnost Za parlamentním knihovníkem Karlem Sosnou

Za parlamentním knihovníkem Karlem Sosnou

Za parlamentním knihovníkem Karlem Sosnou (29. 8. 1941 - 13. 2. 2022)

KS_75.jpgKnihovnická veřejnost přijala v únoru tohoto roku smutnou zprávu o odchodu svého dlouholetého člena PhDr. Karla Sosny. Jeho jméno je ve stavovských kruzích knihovníků a informačních pracovníků dlouhodobě široce známé. Není divu, neb Karel Sosna byl bibliotékářem tělem a duší. Snad můžeme napsat téměř rozeným, neb sám uváděl, kterak již v útlém dětství v sobě objevil touhu stát se součástí světa knihoven.

Jeho památce a odbornému odkazu je v souvislosti s jeho skonem věnována řada vzpomínek a textů. Budiž nám, zástupcům Parlamentní knihovny jakožto kolegům z místa jeho dlouholetého působiště, proto dovoleno zaměřit naše ohlédnutí trochu jinak, než jak bývají koncipovány biografické medailonky rekapitulující život a profesní pouť zesnulých.

Karel Sosna byl totiž v našich očích především knihovníkem parlamentním. Postavení naší knihovny je v mnoha ohledech specifické. Stojí organizačně mezi ryze praktickými útvary Kanceláře Poslanecké sněmovny, které se musejí zabývat dennodenní operativou sněmovní služby. Prostředí studoven a čítáren je v parlamentu tak trochu jiným světem. Byl to právě Karel Sosna, který se vždy zasazoval o to, aby služba parlamentních knihovníků byla prací výsostně špičkově odbornou a aby si knihovna uchovala své postavení mimořádné instituce s tradicí přesahující jeden a půl století. Správně zdůrazňoval dvojí rozměr našeho pracoviště - rovinu opatrovatelky historické sněmovní, resp. parlamentní paměti a rovinu moderní informační instituce, která musí jít s dobou.

S jeho jménem je spojena rehabilitace knihovny v 90. letech 20. století, kdy se opět mohla stát znalostním rezervoárem otevřeným světu a s obsahem odrážejícím rozličnost pohledů. V roli ředitele se věnoval především opětovnému propojení se světovou knihovnickou obcí prostřednictvím příslušné sekce IFLA, aby knihovna v rámci rodin parlamentních informačních pracovišť mohla čerpat ze společných zkušeností a inspirovat se zahraničními trendy.

Nemohu v této souvislosti nevzpomenout své osobní zkušenosti s hlubokou stopou Karla Sosny jako dlouholetého agilního člena IFLA. Od roku 2016, kdy jsem měl možnost zaujmout jeho pozici a účastnit se mezinárodních akcí, jsem se po uvedení instituce, z níž přijíždím, s příslovečnou železnou pravidelností setkával s bezprostředními otázkami „Where is Karel? How is Mr Karel? How is Mr Sosna doing?“. Tyto dotazy pokládali knihovníci ze všech koutů světa, včetně těch vskutku exotických. Je zřejmé, že v mezinárodních vodách našeho profesního sdružení byl významnou postavou. Nadto se jeho přátelé bez rozdílu kultur shodují v jeho charakteristice coby bodrého společníka a výtečného debatéra. Kolegyně z Durynska svého času pronesla ve vzpomínce na Karla Sosnu výstižná slova „artist of life“.

K jeho pojímaní přesahů rozhodně náleží také iniciace zpřístupňování parlamentních zdrojů moderními technologiemi, a to nejen v rámci českého parlamentu, nýbrž opět v mezinárodní spolupráci, jakou byl projekt společné digitální parlamentní knihovny zemí V 4 a Rakouska. Jak bývá v českých zemích obvyklé, musel se jako šéf kulturní instituce neustále zabývat otázkou dislokace. Jeho úkolem bylo zajištění nejen depozitářů, ale také základního zázemí pro činnost knihovny v parlamentním areálu na Malé Straně v Praze poté, co musela opustit prostory někdejšího Federálního shromáždění.

Při našem posledním telefonátu v loňském roce měl proto nesmírnou radost ze zahájení stavby speciálního objektu v Praze Holešovicích, který buduje Nejvyšší kontrolní úřad a jenž poskytne Parlamentní knihovně a Archivu Poslanecké sněmovny trvalé zázemí pro fondy a služby mimoparlamentní veřejnosti.

Připijme si na památku doktora Karla Sosny jeho oblíbeným vínem a v dobrém na něj vzpomeňme!

Ondřej Tikovský, Parlamentní knihovna

01.09.2022
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text