Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2021 / 02 Tipy z Knihovny knihovnické literatury Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2021/2

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2021/2

A practical guide.jpg

A practical guide to privacy in libraries / Paul Pedley. First published. London: Facet Publishing, 2020. xviii, 201 stran. ISBN 978-1-78330-468-4.

Ochrana osobních údajů je velmi důležitá i v knihovnictví. Tato kniha pojednává o problémech, které mohou nastat s ochranou osobních údajů (GDPR) v knihovně a o tom, co mohou knihovníci a informační pracovníci udělat pro ochranu osobních údajů svých uživatelů. Příručka je uvedena obecnějšími kapitolami včetně přehledu historického vývoje otázky ochrany soukromí v 19. a 20. století, dále nabízí řadu praktických příkladů a návodů, kterými se pracovníci knihoven mohou řídit při zajišťování služeb uživatelům, včetně otázek testování, auditů, správného dokumentování jednotlivých narušení bezpečnosti. Samostatná kapitola se týká právní úpravy ochrany soukromí ve Velké Británii. Publikace je doplněna případovými studiemi, příklady narušení bezpečnosti dat v knihovnách. Poskytuje řadu nástrojů, jejichž prostřednictvím mohou knihovny komunikovat o tom, jak zacházet s osobními údaji svých uživatelů. Autor připomíná rozdíly mezi pojmy ochrana osobních údajů a ochrana dat (kniha však byla napsána s ohledem na požadavky zákona o ochraně údajů) a zabývá se i otázkami kybernetické bezpečnosti.

Signatura této publikace je Ol 41.619.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091503&local_base=KKL

Resource Discovery.jpg

Resource discovery for the twenty-first century library: case studies and perspectives on the role of IT in user engagement and empowerment / edited by Simon McLeish. London: Facet Publishing, 2020. xxxii, 203 stran: ilustrace, grafy.
ISBN 978-1-78330-138-6.

Služby vyhledávání informací a informačních zdrojů jsou ze všech služeb poskytovaných knihovnami nejvíce ovlivněny vývojem v oblasti IT – od databází přes vyhledávače až po propojená data. Publikace obsahuje řadu příspěvků analyzujících způsoby, kterými se knihovny vyrovnávají s výzvami, jimž čelí při vyhledávání informací v „éře Googlu“. Kapitoly jsou psány odborníky z evropských i amerických univerzit, kteří popisují jednotlivé oblasti získávání informací. Součástí kapitol jsou případové studie, analýzy přístupu uživatelů k informacím, pojednání o specifických potřebách v knihovnách a archivech. Kniha bude jistě užitečná pro pracovníky, kteří poskytují přímou podporu uživatelům knihoven, odborníky na metadata, pracovníky odpovědné za správu elektronických zdrojů a dalším.

Publikace má signaturu Iea 41.620.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091324&local_base=KKL

Libraryland.png

Libraryland: it’s all about the story / edited by Ben Bizzle and Sue Considine. Chicago: ALA Editions, 2020. 121 stran. ISBN 978-0-8389-4743-2.

Sbírka inspirativních příběhů takříkajíc „z první ruky“ obsahuje příspěvky vedoucích pracovníků knihoven napříč Spojenými státy americkými. Příběhy vykreslují, jak knihovníci den za dnem dělají mnohem víc než je „pouhé“ zajišťování přístupu ke knihám a informacím. Jsou popsány konkrétní příběhy, včetně toho, jaký měly vliv na další fungování knihovny a její komunity nebo jak pracovníci knihoven pomohli svým uživatelům při řešení jejich problémů.

Knihu naleznete pod signaturou Kr 41.709.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092298&local_base=KKL

Mobilna biblioteka.jpg

Mobilna biblioteka / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021. 431 stran: ilustrace, mapy, faksimile.
ISBN 978-83-65741-68-4.

Kniha vydaná Spolkem polských knihovníků (SPB) je souborem textů různých autorů, kteří se zabývají novými funkcemi a činnostmi knihoven různých typů, od veřejných přes vědecké po speciální, a to ve velmi širokém spektru. K analyzovaným tématům patří nové bibliometrické nástroje, programování podporující fungování databází, publikování a archivování materiálů na webu, techniky aktivizace čtenářů na základě divadelní činnosti, fotografie nebo jazykové kurzy v muzeích atd. Kniha je rozdělena do tří částí, z nichž první se zabývá počítačovou technikou ve využití knihovních služeb (digitální knihovny, elektronické časopisy, webové stránky a databáze jako zdroj informací, sociální sítě k propagaci činnosti knihoven atd.). Druhá část je věnována „pracovním technikám“ – práci s uživatelem, vzdělávacím aktivitám v knihovnách, mobilním půjčovnám i čítárnám, mj. např. zpřístupnění muzejní fotografické sbírky zrakově postiženým aj. Jeden z textů se zabývá i možnostmi využití papírového divadla kamishibai při práci se čtenáři. Třetí část knihy obsahuje zkušenosti knihovníků z různých knihoven v Polsku, například hlavní knihovny Vojenské technické university ve Varšavě, Městské knihovny v Opoli, knihovny Akademie výtvarných umění v Krakově, knihovny   lublinské Přírodovědecké univerzity (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), „samoobsluhou“ v knihovně Varšavské univerzity a dalších.

Signatura této knihy je Sdg 41.781.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092675&local_base=KKL

Bücher im.jpg

Bücher im Open Access : Ein Zukunftsmodell für die Geistes- und Sozialwissenschaften? / Dorothee Graf, Yuliya Fadeeva, Katrin Falkenstein-Feldhoff (Hrsg.). Opladen; Berlin; Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2020. 211 stran: grafy. ISBN 978-3-8474-2460-4.

Zatímco otevřený přístup k informacím se již nějakou dobu využívá v prostředí vědeckých publikací některých oborů, lidé působící v humanitních a společenských vědách k němu mají stále výhrady a prozatím s ním mají jen málo zkušeností. Autorky, výzkumné pracovnice Univerzity Duisburg-Essen, hledají rady ohledně svých práv a finanční podpory, knihovny řeší jejich požadavky na vyhledávání informací a vydavatelé experimentují s novými obchodními modely. Kniha je výstupem projektu OGeSoMo (Financování publikací s otevřeným přístupem v humanitních a společenských vědách se zaměřením na monografie) financovaného Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Bundesministerium für Bildung und Forschung). Díky projektu byly z různých hledisek a zevrubně zkoumány teoretické a koncepční otázky otevřeného přístupu a praxe publikování monografií cestou Open Access. Řešitelé spolupracovali s vybranými vydavateli (např. Peter Lang Verlag a Verlag Barbara Budrich), univerzitami Alliance Ruhr (univerzita v Bochumi, Dortmundu a Duisburgu-Essenu) a odbornými zástupci. Příspěvky řešitelů jsou doplněny shrnutím panelové diskuse na téma otevřeného přístupu k monografiím („Alles Open – Chance oder Risiko?“).

Kniha je dostupná pod signaturou Abdf 41.768.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092489&local_base=KKL

Pivoting during.jpg

Pivoting during the pandemic: ideas for serving your community anytime, anywhere / edited by Kathleen M. Hughes and Jamie Santoro. Chicago: ALA Editions, 2021. 133 stran. ISBN 978-0-8389-4974-0.

Pandemie náhle donutila mnoho veřejných knihoven přerušit služby uživatelům a uzavřít knihovny. Pracovníci knihoven však zdvojnásobili své úsilí ve snaze nahradit knihovní služby jinými způsoby, novými režimy služeb, například ve formě doručování knih domů, vzdáleného poradenství (včetně poradenství malému byznysu), chaty o knihách atd. Knihovny nabízejí inovativní, ale praktické způsoby, jak propojit čtenáře s informacemi a službami, které potřebují a využívají. Tato kniha, zpracovaná americkým sdružením Public Library Association (PLA) a vydaná v ALA Editions, nabízí příklady toho, co znamená být fungující knihovnou, ukazuje, jak knihovny přešly na virtuální a vzdálené služby. Bez ohledu na aktuální situaci nebo výhled do budoucna může tato publikace inspirovat kteroukoli knihovnu.

Signatura knihy je Ol 41.794.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092339&local_base=KKL

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

01.03.2022
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Kategorie: