Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2021/2 Recenze Koncepce knihoven ČR barevně, přehledně a zvýrazněně

Koncepce knihoven ČR barevně, přehledně a zvýrazněně

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. / Ústav bohemistiky a knihovnictví. Filozoficko-přírodovědná fakulta Slezské univerzity v Opavě

Od knihoven pro knihovny: tři pilíře Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030. Praha: Městská knihovna v Praze, 2020. 17 stran, 5 nečíslovaných stran. Dostupné také z: https://issuu.com/mestskaknihovnavpraze/docs/brozura-koncepce-knihoven-web

Tato malá brožura vznikající v minulém roce v týmovém duchu pod střechou Městské knihovny v Praze (vydavatel) je nesmírně užitečným výstupem připraveným odborným a nadšeneckým redakčním kolektivem (ve složení Tomáš Tománek, Eliška Bartošová, Barbora Buchtová, Lenka Hanzlíková, Alena Tománková, úvodní slovo ve formě vzkazu má Vít Richter) v roce 2020.

skenování_1.jpg Je založena, jak už vyplývá z názvu, na poměrně jasné koncepci knihoven do roku 2027 (s výhledem do roku 2030), která je dokumentově jistě zásadní a zajímavá, ale je škoda ji ponechat jen v archívech úředních dokumentů, na webových stránkách patřičných institucí, zmiňovat ji na setkáních zainteresovaných, neboť jde obecně o velmi zdařilý dokument, který je sice stažitelný ze stránek nejen Národní knihovny ČR, ale přes její obsahový náboj i přehlednost nebude nikdy tak atraktivní pro přiblížení tématu koncepce širší veřejnosti, jako to dokazuje právě recenzovaná brožura. Už jenom proto, že všechny koncepce knihoven, které jsou v posledních letech pod organizační taktovkou Ústřední knihovnické rady (poradní orgán ministra kultury ČR) a pracovních skupin kolem ní, jsou dokumenty strategickými a svým způsoby úředními a ty přitahují jen určitý okruh odborníků nebo lidí zajímajících se o knihovnicko-informační sféru.

Při pročítání této brožury jsem ožil, jak toto může být přehledným nejen popularizačním nebo zvýrazňujícím dokumentem, ale že to půjde jistě navrhnout (nejen) mým studentům jako učební materiál pro knihovnicko-informační školy a pro lidi, co rádi podstatné na několika stranách a přehledně, anebo rádi by se profesně vydali do sféry knihovnického sektoru, ať už knihoven veřejných, vysokoškolských nebo odborných, i když důraz a uváděné příklady v materiálu přeci jen více cílí na veřejné knihovny, které početně převažují nad těmi ostatními. Mohu rád konstatovat, že je tam v podstatě vše a „výjimky potvrzují pravidlo“ jsou spíše na diskuzi než na zatěžování běžného čtenáře.

Líbí se mi, že barevně a graficky (Vojtěch Janoušek) a stylisticky (jazyková korektura Michaela Losíková) jde o přitažlivé dílko zvýrazňující na více místech 3 základní pilíře Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030. Těmi pilíři jsou (opakuji se po koncepci a po recenzovaném díle, ale opakování je důležité i právě v recenzích):

  1. Knihovny jako pilíře rozvoje občanské společnosti a přirozená centra komunit
  2. Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce
  3. Knihovny jako správci kulturního a znalostního bohatství

U všech pilířů jsou zdůrazněny strategické cíle a jsou uváděny milé a účelné příklady z té nejběžnější praxe, pochopitelně výběrově a stručně. Nejen laici, ale i samotní knihovníci a informační profesionálové potřebují vytěžit z celé koncepce to, co je v jejich praxi aplikovatelné a zdůrazněné, což brožura celkem velmi poutavě nabízí na několika stranách. Líbí se mi tento dokumentový výstup podporující naši pozornost a další kognitivní schopnosti ho vstřebat a hlavně zamyslet se. Přeji mu hodně štěstí a čtenářů.

01.03.2022
Vyhledávání
Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022

Kodex 1085 – rukopis zblízka

Termín: 22. 4. – 12. 6. 2022

Galerie Klementinum

Út – Ne,
10 – 18 hod.

Budoucnost v bublinách, výstava komiksů

Kam nás vede stále hlubší poznávání světa a vesmíru? Máme se budoucnosti bát, nebo se na ni těšit? V roce 2021 uplynulo sto let od narození světoznámého polského spisovatele a futurologa Stanisława Lema a šedesát let od vydání jeho kultovního, již několikrát zfilmovaného románu Solaris. Polský institut v Praze při této příležitosti vyhlásil otevřenou komiksovou soutěž pro české výtvarníky, inspirovanou Lemovými slavnými povídkami a romány. Na výstavě si můžete prohlédnout výběr nejlepších prací. Dozvíte se také více o Lemově životě, díle a filmových adaptacích jeho děl.

https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/budoucnost-v-bublinach

Výstavní chodba v přízemí NK (vchod A).
Klementinum 190, Praha 1

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

Udržitelnost v knihovnách

Kategorie: