Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2021 / 1 Úvodník Editorial 2021/1

Editorial 2021/1

Vážení čtenáři,Redaktorka2.jpg

předkládáme vám letošní první, jarní číslo časopisu Knihovna plus s příspěvky na řadu zajímavých témat.

V rubrice Historie a současnost se věnujeme historii 70 let vysokoškolského studia na dnešním Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve třech příspěvcích se zaměřujeme na samotnou historii ústavu, střídání jeho sídel v průběhu času i vývoji vyučovaných předmětů. Přinášíme sedm medailonků minulých i současných „vládců a vládkyň“ tohoto ústavu, a také zjišťujeme, jaký je ÚISK očima studentů, jeho ředitelů a veřejnosti.

V této části časopisu naleznete příspěvky k dalším významným jubileím vzdělávacích institucí. Slovenští kolegové v loňském roce oslavili 60. výročí založení Katedry knihovníctva a vedeckých informácií na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě – dnes ji známe pod názvem Katedra knižničnej a informačnej vedy. Autorka článku se v úvodu věnuje právě historii tohoto ústavu a poté popisuje 30letý vývoj výuky a rozvoje informační vědy na katedře. Věnuje se milníkům, tématům výzkumu, publikační činnosti a mezinárodní spolupráci. Na závěr předkládá nové výzvy tohoto oboru.

Oběma ústavům přejeme hodně pilných studentů, osvícené pedagogy, spolupráci s praxí a podporu zřizovatelů.

Dalším krásným výročím je 70 let Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, které knihovna oslavila v únoru 2021. Článek popisuje založení knihovny, příčiny jejího vzniku, prostory, které obývá nyní, a také nové prostory, které (doufáme!) někdy obývat bude. Tato knihovna je jednou z nejdůležitějších vědeckých knihoven v naší zemi, a proto jí kromě nového domu přejeme hodně spokojených uživatelů, ale také spokojené zaměstnance. Článek vhodně doplňuje recenze na knihu, která vyšla u příležitosti tohoto jubilea.

Také Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze slavila, a to v loňském roce, kdy uběhlo 120 let od jejího založení. Článek je připomínkou vzniku této knihovny, která byla u nás první a největší českou veřejně přístupnou knihovnou zaměřenou na umění, architekturu a design, a současně pozvánkou na výstavu o unikátních fondech, které knihovna ukrývá. Výstava je nyní sice zpřístupněná pouze online na webu knihovny, není však o to méně zajímavá.

V části Informace a konference přinášíme čtyři příspěvky. Nejprve se stručně věnujeme konferenci Do černého 2021, která se uskutečnila – vzhledem k epidemické situaci – „pro publikum bez publika“ (byla dostupná online přes platformy Zoom a Youtube).

Dále informujeme o nové výpůjční službě, která vznikla také „v době coronavirové“ a pod názvem Zásilka ji nabízí Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně. Autor popisuje specifika této služby, komu je určena, kolik knih a časopisů si můžeme jejím prostřednictvím půjčit a kolik nás to bude stát, kde knihy můžeme vyzvednout a jak vrátit. Článek je doplněn grafem o využívanosti této služby.

Již v Knihovně plus 2/2020 jsme vás informovali o projektu Památníku národního písemnictví Karantéňan. Zajímavá postavička, jejíž jméno nese celý projekt, se opět po čase vynořila. Tentokrát představuje nejen dětem pozapomenutý fenomén ex libris.

Další článek jsme připravili díky práci na panelové výstavě Čteme. Čteme? Čteme!, která bude zveřejněna zatím pouze online na webových stránkách Národní knihovny ČR. Později, až to situace dovolí, bude zpřístupněna i fyzicky. Článkem samotným chceme připomenout dlouhou tradici, kterou u nás čtenářské výzkumy mají.

Číslo již tradičně uzavírají dvě rubriky: Tipy z knihovny knihovnické literatury jsou opět nabídkou několika zajímavých českých i zahraničních odborných titulů, přírůstků Knihovny knihovnické literatury. Novinky zahraniční knihovnické literatury přinášejí pokračování tématu využívání sociálních sítí v knihovnách (především v knihovnách francouzských vysokých škol, z časopisu Ar(abes)ques), kterému jsme se v této rubrice věnovali již v předchozích číslech Knihovny: knihovnické revue a Knihovny plus. Doufáme, že naše čtenáře zaujmou i referáty teoretičtěji zaměřených článků z Journal of Documentation a příspěvky kolegů z Ruské federace (časopis Naučnyje i techničeskije biblioteki).

Tímto bohatým číslem vás chceme nejen informovat o výročích, která by neměla upadnout v zapomnění, ale také pozvat na dvě zajímavé a poučné výstavy, upozornit na novou službu, kterou můžeme využívat. Věřím, že si každý z vás najde své téma.

Přeji hlavně pevné zdraví, podnětnou četbu a smysluplné využití tohoto „času nečasu“. Možná i psaním odborných článků pro náš časopis! Termíny naleznete zde: https://knihovnaplus.nkp.cz/terminy, https://knihovnarevue.nkp.cz/terminy.

Věřím, že jaro tak bude o něco pohodovější…

Za redakci Renata Salátová

01.09.2021
Vyhledávání
Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022

Kodex 1085 – rukopis zblízka

Termín: 22. 4. – 12. 6. 2022

Galerie Klementinum

Út – Ne,
10 – 18 hod.

Budoucnost v bublinách, výstava komiksů

Kam nás vede stále hlubší poznávání světa a vesmíru? Máme se budoucnosti bát, nebo se na ni těšit? V roce 2021 uplynulo sto let od narození světoznámého polského spisovatele a futurologa Stanisława Lema a šedesát let od vydání jeho kultovního, již několikrát zfilmovaného románu Solaris. Polský institut v Praze při této příležitosti vyhlásil otevřenou komiksovou soutěž pro české výtvarníky, inspirovanou Lemovými slavnými povídkami a romány. Na výstavě si můžete prohlédnout výběr nejlepších prací. Dozvíte se také více o Lemově životě, díle a filmových adaptacích jeho děl.

https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/budoucnost-v-bublinach

Výstavní chodba v přízemí NK (vchod A).
Klementinum 190, Praha 1

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

Udržitelnost v knihovnách

Kategorie: