Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2021 / 1 Tipy z Knihovny knihovnické literatury Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2021/1

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2021/1

Napady, namety a scenare.jpg

Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách: S knížkou do života – Bookstart / Markéta Poživilová. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2019. 71 stran: barevné ilustrace.
ISBN 978-80-7050-717-9.

Tato metodická příručka byla zpracována na základě zkušeností autorky a námětů knihoven zapojených do projektu S knížkou do života / Bookstart a názorně ukazuje, jak je možné připravovat program pro nejmenší čtenáře. V knize naleznete popis konkrétních aktivit, které se osvědčily v knihovnách, a také scénáře, které je možné upravovat dle vlastního uvážení a možností. Na závěr kniha představuje pomůcky využívané v knihovnách při těchto aktivitách.

Tato publikace je dostupná pod signaturou Sf 10.105/B1.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090943&local_base=KKL

Informatika.jpg

Informatika / Mojmír Kokles, Anita Romanová. Bratislava: Sprint 2, 2018. 250 stran: ilustrace.
ISBN 978-80-89710-40-9.

Slovenská publikace (vysokoškolská učebnice) v první kapitole vymezuje samotný pojem informatika, poté popisuje informační a komunikační technologie, počítačové systémy a jejich klasifikaci. Zaměřuje se i na notebooky, tablety a smartphony. V dalších kapitolách je čtenář seznámen s infiltračními a protiinfiltračními prostředky a metodami. Kniha se věnuje samozřejmě i bezpečnosti informačních technologií a počítačové kriminalitě.

V Knihovně knihovnické literatury má tento titul signaturu Iea 41.355.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090582&local_base=KKL

A companion_vol. 1.jpg

A companion to the history of the book / edited by Simon Eliot and Jonathan Rose. Hoboken: Wiley Blackwell, 2020. 2 svazky: ilustrace, mapy, grafy, faksimile.
ISBN 978-1-119-01817-9.

Dvousvazková publikace, která popisuje historický vývoj knihy od hliněných sumerských, asyrských a babylonských tabulek až po současné užívání e-knih. Zabývá se také dějinami knižního obchodu a distribuce knih.

Odborné příspěvky také mapují dějiny arabské, slovanské, kanadské, americké atd. knižní kultury, ale jsou zde i kapitoly o nových technologiích ad. Text obsahuje množství příkladů a případových studií a je určen akademickým pracovníkům, studentům a komukoli, kdo se o historii knihy a knižní kultury zajímá.

Tato pozoruhodná publikace je pod signaturami Xa 41.377 a Xa 41.378 dostupná v Knihovně knihovnické literatury.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090392&local_base=KKL

Imidz.jpg

Imidž nacional'nych bibliotek / M. Ju. Matvejev. Sankt-Peterburg: Rossijskaja nacional'naja biblioteka 2018. 472 stran.
ISBN 978-5-8192-0554-9.

Kniha vydaná Ruskou národní knihovnou je založena na široké škále ruských a zahraničních zdrojů, zkoumá hlavní problémy související s obrazem národních knihoven, od jejich definice, souboru funkcí, poslání a rysů historického vývoje. Je prezentován podrobný popis stereotypního vnímání národních knihoven. Autor si všímá významných událostí v dějinách těchto knihoven, které nejvíce ovlivnily jejich obraz ve veřejném mínění. V knize se také porovnávají výsledky sociologických studií provedených v různých zemích světa.

Publikace je dostupná pod signaturou Taa 41.444.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091713&local_base=KKL

Gutenberg.jpg

Johannes Gutenberg: Mann des Jahrtausends / Maren Gottschalk. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2018. 160 stran: ilustrace, portréty, faksimile.
ISBN 978-3-412-51250-7.

Jen málo vynálezů změnilo životy lidí. Vynález knihtisku mezi tyto vynálezy bezesporu patří. Když Johannes Gutenberg otočil pákou prvního tiskařského lisu, umožnil tím hromadnou komunikaci, sdílení informací a vzdělání. O tomto géniovi je ale známo poměrně málo, a proto Maren Gottschalk začala hledat muže tisíciletí – a jeho vynález. Výsledky jejího bádání přináší tato poučná a zajímavá kniha vydaná při příležitosti 550. výročí Gutenbergova úmrtí.

Najdete ji pod signaturou Xb 41.469.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000088830&local_base=KKL
Putting library.jpg

Putting library assessment data to work / Selena Killick and Frankie Wilson. London: Facet Publishing, 2019. xx, 170 stran: ilustrace, grafy.
ISBN 978-1-78330-220-8.

Kniha se věnuje problematice hodnocení knihoven. Co ale vlastně máme na mysli při hodnocení knihoven? Jak efektivně využívat stávající zdroje informací pro hodnoticí aktivity? Jak tyto zdroje využít pro zlepšení služeb vysokoškolské knihovny? Tyto a další otázky se snaží zodpovědět tato publikace. Je doplněna případovými studiemi z vysokoškolských knihoven v různých zemích světa a snaží se být praktickým průvodcem pro manažery a pracovníky knihoven.

Signatura této knihy je Kf 41.464.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000087048&local_base=KKL

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

01.09.2021
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8

Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022

Kategorie: