Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2021 / 1 Historie a současnost Aby se krasochuť šlechtila – výstava unikátů z fondu Knihovny UPM

Aby se krasochuť šlechtila – výstava unikátů z fondu Knihovny UPM

Mgr. Jana Hessová / Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Článek je pozváním na výstavu Knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Museum je však druhý měsíc zavřeno a nedá se předpovědět, kdy budou moci zájemci instalaci skutečně vidět.[1] Motivem výstavy je upozornění na jedinečnost Knihovny UPM, přilákání nových čtenářů a potěšení oka všech návštěvníků.[2]

121 let v jedné z nejkrásnějších studoven

Knihovna byla spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze[3] založena v roce 1885, aby se „krasochuť v řemeslech a průmyslu šlechtila“, jak se píše v prvních stanovách.[4] Výstava ve foyer musea tak nese ve svém názvu ducha doby i účel vzniku instituce.

Knihovna byla sice poprvé otevřena již v roce 1887 v zapůjčené místnosti v Rudolfinu, ale plného rozkvětu mohla dosáhnout až po otevření v nově postavené budově UPM, kde je od 20. listopadu 1900 přístupná všem zájemcům.

Nové prostorné a účelně zařízené místnosti měly za následek neobyčejnou, všechno očekávání převyšující návštěvu čítárny. Počet 9 195 čtenářů roku 1901 překvapuje tím více, že knihovna naše není jako v četných jiných městech zároveň školní knihovnou umělecko-průmyslové školy.[5]

V roce 2020 jsme si tak připomněli stodvacetileté působení první a největší české veřejně přístupné knihovny zaměřené na umění, architekturu a design, a to v jedné z nejkrásnějších studoven. V knihovně se dodnes dochoval původní interiér – stoly, židle, hodiny, dekorativní výmalba dle návrhů Josefa Schulze a barokní knihovní skříně ze zrušené piaristické koleje v Benešově upravené pro prostory knihovny. Stále se užívá i předmětový katalog z roku 1932 obsahující na sto tisíc lístků. Interiér studovny od loňského roku zdobí vzácné fajánsové vázy a japonské porcelánové zásobnice ze sbírky UPM.

Na výstavu byly vybrány ty nejzajímavější obrazové publikace. Důraz byl kladen zejména na historické tituly vydané v 19. a 20. století, pro které byla knihovna od otevření vyhledávána – předlohy, vzorníky, časopisy. Vystaveny jsou též knižní zajímavosti vynikající svým zpracováním a obsahem, například ručně malovaná kniha Studie květin, hub a motýlů darovaná knihovně autorem, vrchním správcem UPM Františkem Bartošem v roce 1928 (obr. 1a, b),[6] vzorník látek japonské firmy s podpisem Antonína Slavíčka (obr. 2),[7] módní časopis z roku 1830 (obr. 3),[8] katalog k legendární výstavě moderního francouzského umění Spolku výtvarných umělců Mánes v roce 1902 (obr. 4)[9] nebo vzorník skleněných půllitrů firmy Josef Inwald z roku 1898. Ke zhlédnutí je též jedna z 650 dřevěných krabic, ve kterých je uložena speciální sbírka 63 tisíc kusů předloh.

obr-1-a-1928-batos-dar-studie (2).jpgobr-1-b-1928-batos-dar-studie (4).jpg obr-2-B4603-slavicek.jpg
obr. 1a obr. 1b obr. 2
obr-3-1830-moden-zeitung.jpg obr-4-1902-manes.jpg
obr. 3 obr. 4

Vedle sbírek předmětů musejních jest pýchou naší velká a vzorná knihovna musejní a neobyčejně cenná a obsáhlá sbírka předloh těch nejrozmanitějších. Tuto spravuje po dobu téměř 18 roků neúnavný náměstek ředitelův, pan F. A. Borovský způsobem přímo vzorným.[10]

Předlohy byly vedle časopisů od počátku nejžádanější výpůjčkou a byly určeny dle svého druhu především studentům uměleckých škol, architektům, stavitelům, typografům a nejrůznějším řemeslníkům, postupně však ztrácely význam kvůli běžnějšímu užití fotografie, ústupu dekorativismu a rozvoji uměleckého školství. Předlohy jsou rozměrné kartony nejčastěji s architektonickými prvky a dekorativními vzory pro dřevořezby, malby, textil. Jakožto příklady nejrůznějšího dekoru rostlinného, zvířecího, fantaskního a ornamentálního sloužily předlohy ke kopírování, pausování, obkreslování, napodobování a cvičení konstrukce ornamentů. Sbírku předloh založil první ředitel musea dr. Karel Chytil. Tištěný katalog předloh vydaný roku 1897 sestavil František Adolf Borovský,[11] na výstavě je k vidění starší, do té doby užívaný ručně psaný katalog předloh s – pro knihovnu typickou – olejovou předsádkou (obr. 5).

obr-5-a-katalog-predsadka.jpgobr-5-b-katalog-predloh-kanky.jpg
obr. 5

Výstavu připravili zaměstnanci knihovny a vznik umožnila spolupráce ostatních kolegů z UPM.

Zahájení výstavy bylo kvůli uzavření muzeí přesunuto na rok 2021. Získaný čas byl využit pro rozšíření webu knihovny o stránku k výstavě. I díky jednoduchosti a účinnosti práce s redakčním systémem WordPress, na kterém jsou od roku 2020 nově webové stránky knihovny vystavěny, bylo možno pružně reagovat na přesun činností do online prostředí a vytvořit v krátkém čase speciální stránku k chystané expozici využívající hypertextových odkazů.[12] Naleznete zde obrázky pozoruhodností z fondu s prolinky do katalogu knihovny, přehlednou historii knihovny od založení po současnost, dobové fotografie i poutavé citace z pramenů.

 

Obr. 1a, b – Studie květin, hub a motýlů, František Bartoš. Darováno knihovně v roce 1928.

Obr. 2 – Vzorník ornamentů textilní firmy Sozayemon Nishimura, Kjoto, 1891.

Obr. 3 – Allgemeine Moden-Zeitung. Eine Zeitschrift für die gebildete Welt. Leipzig, 1830.

Obr. 4 – Katalog V. výstavy Spolku výtvarných umělců „Manes“ v Praze. Moderní francouz. umění. Kinského zahrada od 30. srpna do 2. listop. 1902.

Obr. 5 – Ručně psaný katalog sbírky předloh používaný v knihovně před rokem 1897.

 

kocourek-2019-den-otevrenych-dveri.jpg

Studovna Knihovny UPM. Foto Ondřej Kocourek © UPM.

 

A-C-17.pngA-B-28.jpg

A) Spécimens de la Décoration et de L’Ornementation au XIXe Siècle par Liénard. Berlin, 1866. 125 listů rozdělených do tří částí, přírůstek knihovny v roce 1941, signatura A925. Ukázka listů: C 17 – Friese für Töpferkunst, B 28 – Untertheil eines Möbles: Genre Heinrich II.

B707-3-virgin-jasmin.jpg

B) Encyclopédie artistique et documentaire de la plante. Paris, 1908. Čtyři svazky s vloženými listy – kresby, malby, fotografie na kartonu, přírůstek knihovny v roce 1955, signatura B707/1–4. Ukázka: list 219 – Jasmin de Virginie

 

[1] Psáno v polovině února 2021.

[2] Původním motivem přípravy bylo 120. výročí otevření Knihovny UPM.

[3] Dále jen UPM. V článku je vždy v souvislosti s UPM užito slovo „museum“.

[4] Zpráva kuratoria za správní rok 1886. Uměleckoprůmyslové museum Obchodní a živnostenské komory v Praze, Příloha III: Prozatimní stanovy pro umělecko-průmyslové museum obchodní a živnostenské komory v Praze. V Knihovně UPM pod signaturou IaC113.

[5] Zpráva kuratoria za správní rok 1901.

[6] Signatura C2776, uloženo ve zvláštním fondu – výpůjčka do studovny možná jen po vyplnění badatelského listu.

[7] Signatura B4603.

[8] Allgemeine Moden-Zeitung, signatura IaC7077.

[9] Signatura XXIIC4363/1-5.

[10] Zpráva kuratoria za správní rok 1905.

[11] Signatura D6098.

[12] https://knihovna-upm.cz/historie/

01.09.2021
Vyhledávání
Personalistika v knihovnách

Objednávka publikace Personalistika v knihovnách

Publikace je určena vedoucím pracovníkům, ale může být užitečná i ostatním pracovníkům knihoven. Rozpracovává témata personální práce, která jsou zahrnuta v příručce "Jak řídit knihovnu" (https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start). Obsahem publikace je zejména vedení personální agendy, pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, výpověď z pracovního poměru, kvalifikace a vzdělávání pracovníků, práce z domova, kolektivní vyjednávání, odměňování za práci, ochrana osobních údajů, etický kodex a další témata. Publikace vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.

Více informací

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 22

Termín: 30. 11. – 1. 12. 2022

Místo: Národní archiv Praha, Archivní 4, Praha 4

Literatura národnostních menšin na našem území

Termín: 1. 12. 2022

Místo: Nová budova Národního muzea

další informace včetně registrace

Program 21. Setkání národnostních menšin.png

Tirsch a ti druzí... Čeští jezuité v Mexiku

Termín: 17. 10. – 27. 11. 2022

Místo: Galerie Klementinum, Praha

Více informací

nejvzdalenejsi-rukopis.jpg