Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 02 Tipy z Knihovny knihovnické literatury Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2020/2

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2020/2

Searching the grey literature: a handbook for searching reports, working papers, and other unpublished research / Sarah Bonato. Lanham; Boulder; New York; London: Rowman & Littlefield,[2018]©2018xiii, 261 stran. ISBN 978-1-5381-0064-6.

Kniha je určena všem, kteří mají zájem dozvědět se více o šedé literatuře, a také poskytuje pomoc při vyhledávání v ní. Pojednává o různých aspektech šedé literatury a seznamuje čtenáře s vyhledávacími technikami. Poskytuje výběr a hodnocení zdrojů vyhledávání v šedé literatuře a nejlepších vyhledávacích postupů. Kniha je určena nejen knihovníkům a informační pracovníkům, ale i těm, kteří se o šedou literaturu zajímají nebo se s ní chtějí seznámit.

V Knihovně knihovnické literatury má publikace signaturu Oaad 41.089.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089866&local_base=KKL

National Library of Estonia: 1918-2018 / Piret Lotman. Tallinn: National Library of Estonia, 2018. 99 stran: ilustrace, faksimile. ISBN 978-9949-413-58-4.

Kniha podává informace o založení a rozvoji Estonské národní knihovny. Zabývá se jejím zřízením jako Státní knihovny Estonské republiky. Mapuje její postavením v době sovětské a německé okupace. Část je zaměřena na její přeměnu v Národní knihovnu Estonska, část je věnována rozvoji knihovny v současné éře digitalizace a nových komunikačních technologií. V příloze lze najít přehled ředitelů této instituce za celou dobu jejího trvání. Kniha, která je doplněna dobovými fotografiemi a faksimiliemi, byla vydána ke stému výročí zřízení národní knihovny v Estonsku.

V Knihovně knihovnické literatury je tato publikace dostupná pod signaturou Taa 41.202.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089895&local_base=KKL

Ve jménu moudrosti: ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století / Michaela Šeferisová Loudová. Vydání první. Praha: NLN, 2018. 501 stran: ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile. ISBN 978-80-7422-663-2.

Kniha je první monografií věnovanou umělecké výzdobě barokních klášterních knihoven v 18. století na Moravě, např. na Hradisku u Olomouce, v Rajhradu u Brna, v Uherském Hradišti, a jiných. Klášterní knihovny zde doplňuje jediná zámecká knihovna – bibliotéka v biskupské rezidenci v Kroměříži. Kniha je zaměřena zejména na rekonstrukci ikonografických programů nástěnných maleb v knihovnách, ale zabývá se také formálně stylovou stránkou fresek a jejich autorstvím. Všímá si i další umělecké výzdoby knihovních sálů, zejména sochařské, a je-li to možné, zapojuje výzdobu knihoven do ikonologické koncepce daných objektů. Publikace je doplněna množstvím nádherných barevných faksimilií.

V Knihovně knihovnické literatury ji najdete pod signaturou Tr 41.229.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089980&local_base=KKL

Výzdoba hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory / Ema Součková. Praha: Academia, 2019. 462 stran: ilustrace (převážně barevné), noty, faksimile.

ISBN 978-80-200-2866-2.

Publikace se věnuje výzdobě chorálních rukopisů, jež můžeme spojit s osobností Jana Táborského z Klokotské Hory, který byl písařem, hudebníkem a takém autorem řady textů. Část publikace je tvořena katalogem hudebních rukopisů, další část představuje nejvýraznější iluminátory, kteří se v průběhu 16. století podíleli na výzdobě zpěvníků české provenience. Pozornost je věnována též ikonografii a ornamentální výzdobě. Výpravná kniha je doplněna mnoha barevnými faksimiliemi a řadou bibliografických odkazů.

V Knihovně knihovnické literatury ji najdete pod signaturou Xaa 41.247.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090091&local_base=KKL

Effective school librarianship: successful professional practices from librarians around the world / Patrick Lo, Heather Rogers, Dickson K. W. Chiu. Oakville : AAP Apple Academic Press, [2018]. 2 svazky: barevné ilustrace, portréty.

ISBN 978-1-77188-656-7 (soubor). 978-1-77188-657-4 (Volume 1),

978-1-77188-658-1 (Volume 2).

Dvoudílná publikace se věnuje školním knihovnám z různých zemí světa. Od školních knihoven na africkém venkově až „supermoderní“ knihovnu ve Švédsku. Nezanedbatelnou součástí jsou rozhovory s knihovníky, učiteli a správci těchto knihoven, kteří se dělí o své zkušenosti. Tyto rozhovory poskytují informaci mimo jiné o inovativních projektech školních knihoven, o čtenářských programech atd. Publikace je možným rozšířením profesního sdílení v komunitě mezinárodních školních knihoven.

Oba díly jsou dostupné pod signaturami Tf 41.137 a Tf 41.138.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000088606&local_base=KKL

Ilustrace: pohledy na výtvarný doprovod české dětské knihy = Illustration: insights into illustrations to accompany Czech children’s books / Martin Reissner: Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 219 stran: barevné ilustrace, faksimile. ISBN 978-80-7028-439-1.

Tato česko-anglická monografie se zabývá milníky domácí ilustrační tvorby nejen v minulém století, ale sleduje i její základní tendence v současnosti. Mezi stovkami osobností, kterým je věnována pozornost, jsou Josef Lada, Zdeněk Burian, Artuš Scheiner, Pavel Čech či Petr Nikl nebo Vlasta Baránková. Další část knihy tvoří množství ukázek ilustrační tvorby a seznamy významných titulů českých knih pro děti.

Tuto publikaci naleznete pod signaturou Xab 41.265.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090201&local_base=KKL

Travelling chronicles: news and newspapers from the early modern period to the eighteenth century / edited by Siv Gøril Brandtzæg, Paul Goring, Christine Watson. Leiden; Boston:[2018]. xix, 388 stran: ilustrace, faksimile. ISBN 978-90-04-34040-4.

Kniha se z historiografického úhlu zabývá dějinami žurnalistiky. Soustřeďuje se na území východní i západní Evropy a pokrývá časové období raného novověku. Popisuje, jak se vytvářela a šířila periodika. Zkoumá jejich informační úroveň a také se věnuje různým oborům těchto periodik.

Kniha je dostupná pod signaturou Oaab 41.341 v Knihovně knihovnické literatury.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089145&local_base=KKL

100 books that changed the world / Scott Christianson & Colin Salter. First published. New York: Universe Publishing, 2018. 224 stran: ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile.

Autoři zde představují výjimečnou sbírku skutečně průlomových knih. Nabízejí chronologický přehled knih z celého světa, od nejstarších rukopisů až po dnešní e-booky. Ke knihám, které „měnily svět“, řadí např. Illiadu a Odysseu, Gutenbergovu Bibli, Darwinovo dílo O původu druhů, Deník Anne Frankové, Stručnou historii času Stephena Hawkinga a další. Publikace je doplněna množstvím faksimilií.

Knihu pod signaturou Xa 41.394 najdete v Knihovně knihovnické literatury.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000090609&local_base=KKL

Čtení jako radost a dobrodružství: Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám / Michal Fránek, Aleš Merenus, Ondřej Sládek, Barbora Svobodová (eds.). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020. 221 stran: ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile.

ISBN 978-80-88069-98-0.

Tato publikace je vydávána u příležitosti životního jubilea Jiřího Trávníčka, českého literárního teoretika, historika a kritika. Jiří Trávníček se zabývá moderní českou literaturou, interpretací a hermeneutikou, teorií literatury, věnuje se i výzkumu čtenářské kultury. Publikuje od roku 1980, kdy v době svého studia přispíval do brněnských studentských časopisů, do konce 80. let přispíval také do samizdatových periodik. Základním východiskem jeho odborné činnosti se nakonec stalo zaměření na problematiku interpretace literárního díla. V knize najdete básně, osobní texty a vzpomínky studentů, spolupracovníků atd., dále pak příspěvky věnované čtení a kritice.

Sborník má signaturu Krb 41.513.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000091829&local_base=KKL

 

Zpracovala: Zuzana Vavrošová

02.03.2021
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Kategorie: