Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 1 Informace a konference Idealismem nájem nezaplatíš

Idealismem nájem nezaplatíš

Mgr. Monika Horáková

O nově vzniklé iniciativě Za knihovny!

za_knihovny.jpegV uplynulém roce 2019 se minimálně dvakrát ukázalo, že knihovnice a knihovníci v České republice umí táhnout za jeden provaz, nenechají si jen tak něco líbit a svou věc umí náležitě prosadit do médií.

Knihovnické vody rozvířilo nejdříve odvolání PhDr. Víta Richtera z funkce předsedy Ústřední knihovnické rady končícím ministrem kultury Antonínem Staňkem. Podpůrné hlasy pro kolegu Richtera začaly obratem přicházet z knihoven napříč republikou, vznikla petice, probíhala jednání. Výsledkem bylo, že mezitím nově jmenovaný ministr kultury Lubomír Zaorálek Víta Richtera předsedou rady znovu jmenoval. Krátce nato se sešlo více než tři tisíce podpisů pod prohlášením skupiny knihovnic, které veřejně zkritizovaly finanční ohodnocení knihovnické práce a začaly usilovat o zlepšení této situace. Prohlášení neslo název „Za knihovny!“ a stalo se základem pro neustále se rozšiřující iniciativu, která spolupracuje také s knihovnickými odbory a profesními organizacemi.

Tvrdé jádro iniciativy dnes tvoří cca deset lidí. Prohlášení včetně všech podpisů jsme zanesli hned začerstva ministrovi kultury Zaorálkovi. Ocenili jsme zrušení nejnižší platové tabulky a přesun knihovníků do platové tabulky vyšší, k němuž došlo po výrazném tlaku odborů. Tím ale teprve všechno začíná, řekli jsme ministrovi. Jak bychom přece mohli být spokojeni se situací, kdy na průměrný plat nově dosáhne pouze pět procent všech knihovníků (ti ve 12. platové třídě), a to po 32 letech práce?

Zdůraznili jsme také, že i pokud od 1. 1. 2020 dojde částečně k navýšení platů, stojí před námi v oblasti kultury další výzvy. Např. otázka, z čeho budou města a obce navýšení platů financovat. Jakákoli nucené snižování počtu knihovníků či omezování služeb knihoven jsou pro nás nepřijatelné. Již dnes víme o knihovnách, jejichž rozpočet na příští rok ponechává zřizovatel (město) v původní výši. Pokud má tedy knihovna dostát zvýšení platů, bude muset škrtat v jiných kapitolách?! Je to velmi nepříjemný signál pro nás všechny. Na závěr jsme poukázali na problém univerzitních knihoven, které stále zůstávají stranou politického zájmu. Na jejich knihovníky se žádné pohyby v platových tabulkách nevztahují, protože mají vlastní způsob odměňování. Jelikož se však nejedná o agendu ministerstva kultury, nýbrž školství, více jsme téma nerozvíjeli.

S ministrem kultury jsme v kontaktu dodnes, protože financování knihoven je závislé na jeho politických možnostech. Účastníme se ministerských kulatých stolů a problém financování tématizujeme při každé příležitosti. Zároveň je ale nutné vyvinout tlak na konkrétní zřizovatele knihoven: kraje, obce, univerzity, a to nás čeká teď. Pojďte do toho s námi! Čím více se budeme koordinovat, tím více budeme slyšet.

Jistě Vás potěší, že prohlášení „Za knihovny!“ nepodepsali jen sami knihovníci. Podepsáni jsou dělníci, uklízečky, sekretářky, zdravotní sestry, učitelé nebo asistenti pedagogů ze středních škol. Polovina podepsaných uvedla, že pracují nebo pracovali v knihovně. Jsou mezi nimi ředitelé městských i krajských knihoven, vedoucí oddělení nebo vedoucí menších knihoven z celé České republiky. Významnou podporu vyjádřili lidé v důchodu nebo studenti; také překladatelé, spisovatelé a další osoby z příbuzných oblastí. Vypadá to, že do knihovnických plachet vane hodně silný vítr. Pojďme ho tedy využít!

Fotografie byly použity z archivu autorky.

01.09.2020
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8

Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022