Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 02 Tipy z Knihovny knihovnické literatury Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2019/2

Tipy z Knihovny knihovnické literatury 2019/2

Obrazy_kultury.jpgObrazy kultury a společnosti v období první republiky: periodický tisk v letech 1918-1938 / Tomáš Kubíček a Jan Wiendl, eds. První vydání. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2018. 284 stran, ISBN 978-80-7051-267-8.

Publikace je složena z příspěvků mezinárodní konference zaměřené na literární a kulturní periodika první republiky. Je rozdělena do čtyř oddílů, z nichž první se týká teorie a metodologie ve vybraných meziválečných periodikách, druhý se zabývá vztahem meziválečných periodik a umělecko kritických konceptů. Třetí část publikace seznamuje se spisovateli a publicisty té doby, čtvrtá a zároveň poslední část se věnuje vztahu meziválečných periodik a regionů. Z příspěvků vybíráme: Rozvoj knihovnictví v osvětovém tisku mezi dvěma válkami, Časopisy pro ženy, ženské časopisy, časopisy o ženách. Čapkovy novinové povídky. Baťovská periodika, aj. Kniha je určena všem, které zajímá podoba a proměna periodik vycházejících v období první republiky. Kniha je dostupná v Knihovně knihovnické literatury pod signaturou Oaab 41.126

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089613&local_base=KKL

The library book / Susan Orlean. New York ; London ; Toronto ; Sydney ; New Delhi : Simon & Schuster, 2018. 319 stran : ilustrace. ISBN 978-1-4767-4018-8.

Kniha vypráví pozoruhodný příběh Los Angeles Public Library. Soustřeďuje se na vyšetřování jedné z největších záhad této instituce – ničivý požár 29. dubna 1986, při němž bylo zničeno čtyři sta tisíc knih a poškozeno dalších sedm set tisíc. Příčina této události nebyla nikdy uspokojivě objasněna. Autorka nás ale také seznamuje s osobnostmi, které stály v průběhu let v čele této knihovny.

Tato kniha se stala bestsellerem a byla oceněna listem Washington Post jako jedna z deseti nejlepších knih roku 2018. V Knihovně knihovnické literatury ji naleznete pod signaturou Kdb 41.142

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089146&local_base=KKL

China's publishing industry : from Mao to the market / Quidong Yun. Cambridge : Chandos Publishing, an imprint of Elsevier, ©2019. xv, 304 stran : ilustrace, tabulky. ISBN 978-0-08-100919-2.

Kniha pro všechny, které zajímá Čína, její knižní obchod, jeho dějiny, nakladatelský a vydavatelský průmysl. Publikace analyzuje, jak je tato oblast ovlivňována státem, tržními silami, mapuje změny čínského vydavatelského průmyslu od Maovy čínské kulturní revoluce až po nedávné reformy. Publikace se v Knihovně knihovnické literatury nachází pod signaturou Xc 41.079

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089723&local_base=KKL

Metodologie.jpgMetodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu / František Ochrana. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 145 stran : ilustrace. ISBN 978-80-246-4200-0.

Publikace zkoumá problematiku metodologie, obecně vědních metod a postupů vědeckého výzkumu. První část publikace se zabývá metodologickými problémy a vymezením samotného pojmu vědecký problém. Druhá část se soustřeďuje na obecně vědní metody, charakterizuje je a ukazuje metodiku jejich uplatnění. Třetí, poslední část se pokouší hledat východiska pro hodnocení výsledků vědecké činnosti. Kniha určena mladým vědeckým pracovníkům, především studentům postgraduálního studia a je dostupná pod signaturou Zd 41.206 v Knihovně knihovnické literatury.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089733&local_base=KKL

Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą / Marlena Gęborska. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2018. 280 stran : ilustrace, mapy, grafy, faksimile, ISBN 978-83-65741-16-5.

Předmětem této publikace jsou aktivity knihoven v Polsku, které propagují dětskou knihu, včetně aktivit ve spolupráci s autory literatury pro děti a mládež. Cílem je představit kulturní nabídku pro děti a mládež a prezentovat nejoblíbenější knihovní akce pro tuto skupinu uživatelů knihoven. Kniha také sleduje účast knihoven v polských kampaních propagujících knihu a čtení, např. Bookcrossing, Cała Polska czyta dzieciom. V Knihovně knihovnické literatury se tato knihu nalézá pod signaturou Sbc 41.124.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089781&local_base=KKL

Handbusek.jpgStředověké rukopisy v českých zemích : handbušek kodikologa / Michal Dragoun. Dolní Břežany : Scriptorium, 2018. 189 stran : barevné ilustrace, faksimile. ISBN 978-80-88013-75-4.

Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak jejich vznikem, funkcí a užíváním. Tato příručka ("handbušek") je motivována hlavně absencí přesnějších pravidel kodikologického popisu rukopisů. Přináší proto praktický návod popisů fyzické i obsahové stránky středověkých kodexů, a to s pomocí bohatého obrazového doprovodu. V úvodu knihy se čtenář seznámí s dějinami českých a moravských knihoven ve středověku.

Knihu vydal Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury. Autor - Michal Dragoun je historik a archivář, zabývající se dějinami středověku, rukopisy, kultem světců a liturgickými kalendáři.

V Knihovně knihovnické literatury má tato kniha signaturu Xaa 41.209.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089836&local_base=KKL

Kavarna_Avion.jpgV kavárně Avion, která není / Renata Putzlacher-Buchtová ; přeložil Michael Alexa. Český Těšín : Spolek - Towarzystwo Avion, 2016. 191 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, 1 plán, faksimile. ISBN 978-80-903424-6-0.

Kniha pojednává (nejen) o slavné těšínské kavárně Avion, o aktivitách na její obnovu a založení stejnojmenného spolku, také o dalších činnostech, které vytvářejí česko-polskou vzájemnost ve Slezsku a na severní Moravě. Nabízí propletenec dějin a dějů střední Evropy, vypráví o krutostech války. Autorka seznamuje čtenáře s historií své rodiny, odhaluje její soukromí i tajemství. Kniha navazuje na polský literární žánr silva rerum, který přesahuje z krásné literatury do věcné.

Za polskou verzi knihy autorka obdržela ve Varšavě v roce 2014 literární cenu Stříbrný kalamář a v témže roce byla nominována na evropskou literární cenu Angelus.

Knihu vydal Spolek Avion v rámci edice Avion. Vydání finančně podpořil Generální konzulát Polské republiky v Ostravě. V Knihovně knihovnické literatury ji můžete najít se signaturou Zda 41.194.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000089822&local_base=KKL

Připravila: Zuzana Vavrošová

03.03.2020
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Kategorie: