Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 2 Historie a současnost Informační zdroje – možnosti, využití pro studenty, čtenáře i badatele

Informační zdroje – možnosti, využití pro studenty, čtenáře i badatele

Resumé: Jednou z možností knihoven, jak rozšířit nabídku informačních služeb a elektronických zdrojů uživatelům, je unikátní databáze českých médií Anopress. Retrospektiva zpracovaných dat sahá k roku 1996, databáze obsahuje články z tištěných periodik, včetně elektronických výstřižků, přepisy zpravodajských televizních a rozhlasových pořadů, internetové zdroje a nově i příspěvky ze sociálních médií. Za období existence služby Anopress jde o více než 60 milionů záznamů (článků a mediálních zpráv), přičemž v současné době přibývá každým dnem dalších 300 tisíc dokumentů. Zpřístupnění databáze v knihovnách je podporováno programem Veřejné informační služby knihoven (VISK).


Klíčová slova: mediální databáze, Anopress, Veřejné informační služby knihoven (VISK), informační zdroje, elektronické zdroje, služby knihoven, tištěná média, sociální média, televizní vysílání, rozhlasové vysílání

Jana Frýbertová / Anopress IT

Společnost Anopress IT, a.s. působí na českém trhu od roku 1996 jako tvůrce unikátní mediální databáze a poskytovatel monitoringu médií. 365 dní v roce monitoruje licencovaná média: na 2000 tištěných titulů, 4000 internetových médií, 500 hodin televizního a rozhlasového vysílání měsíčně a nově také příspěvky na sociálních médiích. V databázi Anopress je dnes již více než 100 milionů dokumentů a obsah zdrojů je nadále průběžně aktualizován (téměř v reálném čase).

Rozšíření nabídky o kvalitní informační zdroj neklade na knihovnu žádné speciální nároky. Stačí počítač a napojení knihovny k internetu. Fulltextová databáze je pak dostupná prostřednictvím speciálního automatického přihlašovacího odkazu.

Anopress v letošním roce připravil pro své uživatele hned několik významných a užitečných novinek.

obr1.png

Obr. 1 Ukázka nové vyhledávací aplikace

Zásadní změnou bylo spuštění nové vyhledávací aplikace. Hledání i nadále probíhá zadáním libovolného dotazu, který může tvořit jedno klíčové slovo, sousloví nebo více klíčových slov spojených vyhledávacími operátory. Všechny zadané výrazy jsou automaticky vyskloňovány. Složitější dotazy se tvoří za pomoci logických operátorů, případně závorek. Pokračuje se volbou období, které má uživatel zájem prohledat, a případným výběrem či vyloučením sledovaných zdrojů. Nově je však možné zadané dotazy pojmenovat a uložit pro další opakované použití. Vyhledané zprávy si mohou uživatelé odkládat do schránek a jednoduše je tak archivovat pro pozdější zpracování. Čtenářům knihoven poslouží privátní schránky navázané na e-mailovou adresu, kde jsou přístupné pouze jim. Výtečným pomocníkem jsou také náhledy originální podoby článků z tištěných periodik včetně obrázků a fotografií, ty je možné zobrazit nebo v knihovně přímo vytisknout. V rámci knihovnického přístupu k databázi lze také automaticky vyexportovat citaci nalezeného dokumentu do citačního manažeru citace.com a tam s ní dále pracovat, podle potřeb uživatele.

Výsledné rešerše získané pomocí aplikace Anopress slouží uživatelům často jako podklady pro přípravu a zpracování studijních prací. I proto využitelnost přístupů k databázi v knihovnách stoupá především v měsících zkouškového období (viz obr. 2).

obr2.png

Obr. 2 Graf využitelnosti

Unikátnost databáze spočívá zejména v množství a rozsahu obsažených dat. Součástí jsou i dnes již historické či zaniklé zdroje, u kterých je dohledání jejich obsahu jinak téměř nemožné nebo skutečně komplikované.

Další inovace databáze se odehrála na začátku letošního roku. Společnost Anopress IT, jako jediná na trhu, doplnila tradiční média také médii sociálními – byly implementovány Facebook, Instagram, Twitter a YouTube. Mezi záznamy obsaženými v databázi lze tedy nyní najít i příspěvky typické pro toto moderní online prostředí – obohacené o emotikony a hashtagy, pomocí nichž je možné rovněž vyhledávat. Tím uživatelé získávají možnost rychle a přehledně získat informace o náladách a postojích, které jejich témata na sociálních sítích vyvolávají. Zpřístupnění sociálních sítí v databázi Anopress představuje velkou výhodu i pro ty, kteří z jakýchkoliv důvodů tyto služby primárně nevyužívají. Díky databázi Anopressu tak získávají přehled o tématech, která tzv. hýbou sociálními médii a tím pádem často i obecným veřejným míněním.

obr3.png

Obr. 3 Ukázka vyhledávání a výstupů sociálních médií

Přístupem do databáze českých médií vytváří Anopress významný komplement, kterým může knihovna rozšířit a zkvalitnit nabídku informačních služeb a elektronických zdrojů pro své uživatele. Tím také může motivovat další zájemce o využívání služeb knihoven. Knihovny mohou navíc využívat databázi v rámci grantového programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 8A. V případě pozitivního výsledku, tj. zařazení knihovny do programu, je potřebná finanční spoluúčast knihovny pouhé čtyři měsíce v roce.

Anopress pro pracovníky knihoven každoročně pořádá školení, která jsou hojně navštěvovaná a oblíbená. Zde jsou podrobně seznámeni s novinkami v oblasti monitoringu médií a informačních zdrojů. Doposud využívá přístup do této mediální databáze přes 60 českých knihoven. Vzrůstající počet indexovaných médií i mediatypů a aktuálnost zpráv ukazuje objem spotřebovaných dat uživatelů knihoven za několik posledních let.

obr4.png

Obr. 4 Využitelnost v knihovnách

Aplikace je uživatelsky přívětivá, vzhled lze konfigurovat dle potřeb uživatele. Případnou pomoc s vyhledáváním poskytne obsluha knihovny nebo je možné obrátit se na zkušené pracovníky společnosti Anopress, a to – kromě obvyklých kontaktů – nově i prostřednictvím live chatu. Zájemci o více informací mohou požádat mj. i o bezplatný zkušební přístup.

Databázi Anopress díky její unikátnosti využívají i mnohé vysoké školy – vysokoškolské knihovny. Těm je pro potřeby studentů poskytován multilicenční přístup s různými nadstavbami. Studenti připravující svoje seminární nebo závěrečné práce tak mohou s databází pracovat velmi pohodlně i např. z domova pomocí propojení přes školní systémy.

S mediálním světem dnes přichází do styku každý z nás, média se významným způsobem podílejí na společenském, politickém i kulturním životě. Z těchto důvodů je zapotřebí mít nástroj, který rozličné mediální informace různého původu agreguje, třídí, uchovává a díky pokročilým propracovaným rešerším a funkcím také umožňuje jejich snadné prohledávání. Kdo jiný než knihovna, sdružující mnohé kategorie čtenářů napříč generacemi, by pak měl zdroj toho typu uživatelům poskytnout a přispět tak k lepší orientaci v mediální a veřejném informačním prostoru.

V prostředí informační přesycenosti a rozmachu nových technologií je pro knihovny důležité nabídnout svým čtenářům a návštěvníkům relevantní elektronický zdroj. Databáze Anopress je zdrojem, jenž je využitelný na půdě veřejných, akademických i speciálních knihoven, jeho používání je intuitivní a umožňuje tak snadno se zorientovat v „informačním smogu“. Elektronický archiv databáze se neustále rozrůstá, společnost Anopress IT reaguje průběžnou online aktualizací obsahu své databáze, ve které se nové zprávy z médií objevují jen velmi krátce po jejich vydání.

03.03.2020
Vyhledávání
Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022

Kodex 1085 – rukopis zblízka

Termín: 22. 4. – 12. 6. 2022

Galerie Klementinum

Út – Ne,
10 – 18 hod.

Budoucnost v bublinách, výstava komiksů

Kam nás vede stále hlubší poznávání světa a vesmíru? Máme se budoucnosti bát, nebo se na ni těšit? V roce 2021 uplynulo sto let od narození světoznámého polského spisovatele a futurologa Stanisława Lema a šedesát let od vydání jeho kultovního, již několikrát zfilmovaného románu Solaris. Polský institut v Praze při této příležitosti vyhlásil otevřenou komiksovou soutěž pro české výtvarníky, inspirovanou Lemovými slavnými povídkami a romány. Na výstavě si můžete prohlédnout výběr nejlepších prací. Dozvíte se také více o Lemově životě, díle a filmových adaptacích jeho děl.

https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/budoucnost-v-bublinach

Výstavní chodba v přízemí NK (vchod A).
Klementinum 190, Praha 1

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

Udržitelnost v knihovnách