Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 01 Úvodník Editorial 2019/1

Editorial 2019/1

Renata SalátováVážení přátelé,

předkládáme vám letošní první číslo Knihovny plus, které je tematicky rozmanité. V části Historie a současnost si připomeneme profesora chemie a jednoho z rektorů pražské polytechniky Karla Ballinga, který zanechal významnou stopu i v knihovně této školy. Jeho knihovnický odkaz je dodnes živý v Národní technické knihovně, neboť Balling mj. jako první uspořádal sbírky, které jsou jejím základem.

Další článek pojednává o Centrálním datovém archivu (CDA) Univerzitní knihovny v Bratislavě a jeho zkušenostech se zaváděním a používáním některých norem v archivu tohoto typu.

Autoři z Ústavu informačních studií a knihovnictví dostali za úkol analyzovat velmi aktuální a zajímavou problematiku využívání cookies v českých knihovnách, respektive na jejich webových stránkách. Jak se jim to podařilo, posuďte sami.

V části Informace a historie najdete pozvání na Terminologický seminář v Národní knihovně ČR, který se bude konat v dubnu tohoto roku. O výsledcích semináře, na který se velmi těšíme, budeme referovat v letním čísle Knihovny: knihovnické revue.

Příspěvek Jany Kalousové a Stanislava Velčeva zazněl na konferenci Knihovny, muzea, archivy v digitálním světě na podzim loňského roku. My ho nabízíme v rozšířené verzi. Pojednává o vytváření referenční pomůcky pro katalogizaci sbírek literatury z oblasti archeologie (práce je součástí projektu Archeologický informační systém České republiky) a pojednává především o postupech mapování archeologické terminologie a o zdrojích této terminologie. Projekt je mj. příkladem spolupráce mezi archeology, knihovníky i archiváři.

Knihovnické jaro je plné konferencí. Odkazem na další dubnovou konferenci je rozhovor s ing. Jozefem Dzivákem o konferenci ILIDE. Redakce se mimo jiné ptala na minulost a současnost této konference, plánech do budoucnosti apod.

Posledním článkem je informační příspěvek o Bavorské státní knihovně a zpřístupňování elektronických zdrojů prostřednictvím softwaru HAN.

Recenze jsou tentokrát tři, informují o publikacích Jazyk nových médií (Manovich), Nebezpečná mělčina: jak internet mění náš mozek (Carr) a o ruské práci na téma metodické práce v knihovnách (autorem je A. I. Pašin).

Na Setkání redaktorů oborových knihovnických časopisů v únoru tohoto roku v Národní knihovně ČR zazněl příspěvek týkající se zpracování abstraktů zahraničních odborných článků. (Této problematice se budeme věnovat v jednom z dalších čísel Knihovny: knihovnické revue). Příspěvek vzbudil zájem odborné veřejnosti, a proto se budeme snažit i nadále věnovat velkou péči tradiční rubrice Novinky zahraniční knihovnické literatury. V tomto čísle přinášíme třináct zpracovaných abstraktů. Odkazují na články z francouzského časopisu Bulletin des bibliothèques de France, jehož 13. číslo (2017) bylo zaměřeno na proměny knihovnické profese, resp. na nové profese v knihovnách (knihovník pro open access, specialista na bibliometrii, odborník ve studijním centru typu Learning Centre nebo Learning Hub atd.). IFLA Journal zveřejnil v roce 2016 v čísle 4 řadu příspěvků o vědeckých/výzkumných datech a jejich archivaci, opětném využití a sdílení, správě dat, managementu kvality, datové gramotnosti, kvalitních depozitářích. Zpracovali jsme je i přesto, že jde o starší články, neboť dané téma považujeme za důležité.

Připomínáme, že další číslo Knihovny plus vychází na začátku září. Termíny uzávěrek najdete zde: https://knihovnaplus.nkp.cz/terminy/terminy-a-uzaverky

Za redakci vám přeji krásné jaro.
Renata Salátová

01.03.2019
Vyhledávání

Terminologický seminář
Datum: 4. dubna 2019
Místo: Národní knihovna ČR


ILIDE INTERNTIONAL CONFERENCE
22nd Innovative Library in Digital Era
When: 8th to 10th April 2019
Where: in Jasna, Slovakia.


5. konference ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVEN
Termín: 14. - 15. května 2019
Místo: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín
Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) nabídnout do 28. února 2019 prostřednictvím online formuláře na adrese
https://goo.gl/forms/h8rU6wwLgvInSSz93


Konference: Má mozek ještě šanci?
Kdy: 14. května 2019
Místo: Hotel Don Giovanni, Praha
https://mamozekjestesanci.cz/cs.html
https://www.linkedin.com/groups/12184966/


Bookstart - logo

Bookstart


Hana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství