Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2019 / 01 Úvodník Editorial 2019/1

Editorial 2019/1

Renata SalátováVážení přátelé,

předkládáme vám letošní první číslo Knihovny plus, které je tematicky rozmanité. V části Historie a současnost si připomeneme profesora chemie a jednoho z rektorů pražské polytechniky Karla Ballinga, který zanechal významnou stopu i v knihovně této školy. Jeho knihovnický odkaz je dodnes živý v Národní technické knihovně, neboť Balling mj. jako první uspořádal sbírky, které jsou jejím základem.

Další článek pojednává o Centrálním datovém archivu (CDA) Univerzitní knihovny v Bratislavě a jeho zkušenostech se zaváděním a používáním některých norem v archivu tohoto typu.

Autoři z Ústavu informačních studií a knihovnictví dostali za úkol analyzovat velmi aktuální a zajímavou problematiku využívání cookies v českých knihovnách, respektive na jejich webových stránkách. Jak se jim to podařilo, posuďte sami.

V části Informace a historie najdete pozvání na Terminologický seminář v Národní knihovně ČR, který se bude konat v dubnu tohoto roku. O výsledcích semináře, na který se velmi těšíme, budeme referovat v letním čísle Knihovny: knihovnické revue.

Příspěvek Jany Kalousové a Stanislava Velčeva zazněl na konferenci Knihovny, muzea, archivy v digitálním světě na podzim loňského roku. My ho nabízíme v rozšířené verzi. Pojednává o vytváření referenční pomůcky pro katalogizaci sbírek literatury z oblasti archeologie (práce je součástí projektu Archeologický informační systém České republiky) a pojednává především o postupech mapování archeologické terminologie a o zdrojích této terminologie. Projekt je mj. příkladem spolupráce mezi archeology, knihovníky i archiváři.

Knihovnické jaro je plné konferencí. Odkazem na další dubnovou konferenci je rozhovor s ing. Jozefem Dzivákem o konferenci ILIDE. Redakce se mimo jiné ptala na minulost a současnost této konference, plánech do budoucnosti apod.

Posledním článkem je informační příspěvek o Bavorské státní knihovně a zpřístupňování elektronických zdrojů prostřednictvím softwaru HAN.

Recenze jsou tentokrát tři, informují o publikacích Jazyk nových médií (Manovich), Nebezpečná mělčina: jak internet mění náš mozek (Carr) a o ruské práci na téma metodické práce v knihovnách (autorem je A. I. Pašin).

Na Setkání redaktorů oborových knihovnických časopisů v únoru tohoto roku v Národní knihovně ČR zazněl příspěvek týkající se zpracování abstraktů zahraničních odborných článků. (Této problematice se budeme věnovat v jednom z dalších čísel Knihovny: knihovnické revue). Příspěvek vzbudil zájem odborné veřejnosti, a proto se budeme snažit i nadále věnovat velkou péči tradiční rubrice Novinky zahraniční knihovnické literatury. V tomto čísle přinášíme třináct zpracovaných abstraktů. Odkazují na články z francouzského časopisu Bulletin des bibliothèques de France, jehož 13. číslo (2017) bylo zaměřeno na proměny knihovnické profese, resp. na nové profese v knihovnách (knihovník pro open access, specialista na bibliometrii, odborník ve studijním centru typu Learning Centre nebo Learning Hub atd.). IFLA Journal zveřejnil v roce 2016 v čísle 4 řadu příspěvků o vědeckých/výzkumných datech a jejich archivaci, opětném využití a sdílení, správě dat, managementu kvality, datové gramotnosti, kvalitních depozitářích. Zpracovali jsme je i přesto, že jde o starší články, neboť dané téma považujeme za důležité.

Připomínáme, že další číslo Knihovny plus vychází na začátku září. Termíny uzávěrek najdete zde: https://knihovnaplus.nkp.cz/terminy/terminy-a-uzaverky

Za redakci vám přeji krásné jaro.
Renata Salátová

03.09.2019
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

Kategorie: