Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 02 Historie a současnost Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček

Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček

Mgr. Iva Bydžovská, Mgr. Matěj Měřička  - Národní muzeum

O Digitální knihovně Špalíček se v časopise Knihovna Plus1 psalo poprvé v roce 2010, ještě před jejím zpřístupněním veřejnosti. Jde o projekt, který měl v první fázi zpřístupnit v digitalizované formě část sbírky kramářských tisků Knihovny Národního muzea. V roce 20112 byla Digitální knihovna Špalíček zveřejněna na adrese www.spalicek.net, kde ji lze nalézt dosud.

Dnes je možno si v ní virtuálně zalistovat téměř čtyřmi tisíci tisky a konvoluty. Jedná se o necelou desetinu celé sbírky kramářských tisků spravované oddělením knižní kultury Knihovny Národního muzea. Po obsahové stránce odpovídá skladba digitalizovaných dokumentů proporčně celé sbírce, obsahuje písně zpravodajské, morytáty, lyrické náměty a v neposlední řadě hojně zastoupené poutní písně a náboženské náměty.

Cílem projektu bylo nejen představení části fondu veřejnosti prostřednictvím jeho virtuálního zpřístupnění, ale také ochrana samotných tisků, na kterých se již podepsaly zub času, škůdci či necitlivé zacházení v minulosti. Při práci na projektu byl tedy kladen důraz na kvalitní digitalizaci, tvorbu archivních kopií v dostatečné kvalitě pro dlouhodobé uložení a s cílem vyhovět požadavkům na zpřístupnění a případné publikování bez nutnosti znovu manipulovat s originálním tiskem, a to po co nejdelší dobu. Digitalizaci provedla firma AiP Beroun ve speciálním formátu JPG bez komprese (s rozlišením cca 400 DPI a barevnou kalibrací). Jak se ukazuje, zvolený formát vyhovuje z hlediska kvality i nároků na uložení – na rozdíl například od formátu TIFF jsou výsledné soubory výrazně méně náročné na místo na disku. Po deseti letech zatím můžeme konstatovat, že zvolený přístup stále naprosto vyhovuje všem potřebám.

Pro digitální knihovnu samotnou byly vygenerovány tzv. uživatelské kopie v nižší kvalitě (cca 190 DPI), které pro prohlížení na obrazovce počítače taktéž plně postačí.

KNM_KP_Spal_69.png

1 - Obrázek špalíčku. [Název digitální knihovny je odvozen od zvyku majitelů kramářských tisků, zvláště písní a modliteb, vázat si je podomácku do konvolutu, zvaného vzhledem k malému formátu špalíček. Do špalíčků se mnohdy v průběhu let přivazovaly stále nové tisky a často se v rodině i dědil. [Signatura: KNM KP Špal. 69]

Dalším úkolem projektu bylo zpracování bibliografických záznamů ve formátu, který by umožňoval snadné napojení obrazových dat a strukturované vyhledávání. V počátcích projektu byl zvolen mezinárodní XML formát TEI3 MASTER, posléze aktualizovaný na novější TEI P5.

V době plánování projektu jej používala platforma Národní knihovny ČR Manuscriptorium a kromě možnosti připojení obrazových dat formát umožňoval i případné další rozšíření o hudební záznamy nebo přepisy plných textů, které sice nebyly součástí původního projektu, ale počítalo se s nimi jako s pravděpodobným budoucím doplňkem digitální knihovny.

V rámci projektu byly vytvořeny metodika záznamu kramářských tisků v TEI4 a nástroj na zpracování bibliografických záznamů Ignis, které jsou stále dostupné pod otevřenou licencí GNU.

V období po skončení projektu se úpravy Špalíčku týkaly spíše zajištění jeho fungování z technického hlediska, případně vzhledu, ale v roce 2017 se začalo s plánováním nové fáze fungování digitální knihovny.

S použitím novějšího systému Gulliver byla aktualizována platforma portálu, portál tak získal nový vzhled 5 Portál Spalicek.net umožňuje také připojení drobných informačních článků či publikování různých dokumentů. Takto je například uveřejněna a pravidelně doplňována bibliografie ke kramářským tiskům6.

spalicekold.png

spaliceknew.png

2 a 3 - Obrázky starého a nového vzhledu databáze

Přibyla také možnost vytvářet virtuální výstavy z materiálů digitální knihovny a dalších materiálů, doplněných textovými dokumenty a vysvětlivkami a prezentovat je tak široké veřejnosti. Současná virtuální výstava se jmenuje Poslechněte, co se vpravdě stalo7a věnuje se několika vybraným tématům z oblasti východních Čech a jejich prezentaci v kramářských textech. Lze v ní najít například morytát z okolí Přelouče, doklady poutní tradice k obrazu Salvátora v Chrudimi nebo tisky z prusko-rakouské války roku 1866, která byla spojena s posledním velkým rozkvětem žánru kramářské písně.

Virtualvystava.png

4 - Obrázek virtuální výstavy

Ve fázi testování je v roce 2018 i transliterace vybraných textů kramářských tisků v XML formátu TEI P5, kterou se snažíme koordinovat s Národní knihovnou a Manuscriptoriem.

V následujícím roce plánujeme spuštění správního systému, který výrazně zjednoduší úpravu a obohacování záznamů v databázi. Budeme též pracovat na tvorbě autoritních bází, údajů týkajících se kramářských tisků. V první fázi půjde o místa tisku a místa, obsažená v textech tisků, o tiskaře a tiskárny, které se tiskem tohoto druhu literatury zabývaly, a osoby, o kterých tisky pojednávají.

Tato infrastruktura by měla sloužit nejen jako pomůcka při katalogizaci kramářských tisků, ale v budoucnu také umožní podrobněji pracovat s geografickými a historickými souvislostmi kramářských tisků a usnadní i jejich prezentaci široké veřejnosti pomocí internetových nástrojů.

Do konce roku 2018 budou do Špalíčku přidány digitalizované sbírky některých partnerských institucí, například část digitalizované sbírky kramářských tisků Etnologického ústavu AV ČR nebo sbírky Městského muzea Skuteč.

V následujících letech bychom rádi oslovili další instituce, které mají sbírky kramářských tisků, s nabídkou spolupráce. Není třeba zpracovávat sbírky stejným způsobem, jakým se postupuje v Knihovně Národního muzea. Záznamy je možno převést i z jiných knihovnických či muzejních a archivních databází a některých dalších variant zpracování. Věříme, že pokud se podaří postupně vybudovat multiinstitucionální bázi pro knihovnu kramářských tisků, získáme platformu, která bude přínosem nejen pro poznání kramářské písně a příbuzných žánrů na území České republiky s přesahem do sousedních zemí, ale také pro studium recepce historických událostí lidovými vrstvami obyvatelstva, zdrojem poznání regionální historie i pramenem schopným oživit výuku společenských věd na různých typech škol.

1 BYDŽOVSKÁ, Iva. Špalíček – projekt digitální knihovny kramářských tisků KNM. Knihovna plus [online]. 2010, č. 2 [cit. 2018-07-31]. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus102/bydzov.htm. ISSN 1801-5948.

2 Čtyřletý projekt s názvem Vytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky, financovaný z prostředků programu Výzkumu a vývoje ministerstvem kultury České republiky, se řešil v letech 2008–2011.

3 Text Encoding Initiative. Online: http://www.tei-c.org/.

4 Ke stažení na: https://code.google.com/archive/p/ignis/downloads.

5 Více informací lze nalézt na: http://www.aipberoun.cz/?q=cs/node/15.

6 Bibliografie kramářských tisků je řazena tematicky. Není úplná, ale průběžně se doplňuje o další publikace a články. Bibliografie je dostupná na: http://www.spalicek.net/Bibliografie.pdf.

7 Virtuální výstava je k zhlédnutí online na: http://www.spalicek.net/?q=poslechnete_co_se_stalo.

01.03.2019
Vyhledávání
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Termín: 27. - 28. 11. 2024

Místo: Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec

Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) ohlásit do 30. 9. 2024 na adresau vit.richter@nkp.cz

více informací

Knihovnická dílna 2024

Termín: 13. - 14. 11. 2024

Místo: Národní knihovna ČR, prostor bývalé STK

další informace

Knihovny současnosti 2024

Termín: 10. 9. - 12. 9. 2024

Místo: Univerzita palackého v Olomouci, Právnická fakulta,

17. listopadu 8, 779 00, Olomouc

knihovny_soucasnosti.jpg

Polský slabikář

Termín: 12. 6. - 31. 7. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Praha 1

polsky_slabikar.jpg

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text