Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 01 Úvodník Editorial 2018/1

Editorial 2018/1

renata_salatova.jpgMilí přátelé,

dovolujeme si vám předložit informačně bohaté číslo časopisu Knihovna plus. V sekci Historie a současnost autoři z Kabinetu informačních studií Masarykovy univerzity v Brně Jiří Kudrnáč a Michal Černý předkládají téma humoru v literatuře. Popisují vývoj tohoto fenoménu, bez nějž by náš život byl o tolik chudší, jeho vymezení, historický vývoj jako takový a hlavně jeho současné místo v české literatuře, odkazy na zdroje, které mohou pomoci i knihovníkům orientovat se v tomto žánru. V příspěvku se objevuje tematika bibliopedagogiky a biblioterapie.

Autorky Hana Bajerová (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové) a Jindra Planková (Ústav informatiky Slezské univerzity v Opavě) se zabývají uživatelských testováním webového sídla Studijní vědecké knihovny v Hradci Králové. Text, který odkazuje na již obhájenou diplomovou práci (2017), se věnuje nejen problematice tvorby a návrhu kvalitních webových sídel, ale uvádí také metodiku uživatelského testování, jeho realizaci a následné zhodnocení, včetně návrhů na vylepšení.

V minulém roce se uskutečnil průzkum zaměřený na čtenářství a vztah ke knihovnám a knihám u mladších čtenářů, včetně kategorie mládeže 15–19 let. Příspěvek z pera Hany Friedlaenderové je zaměřen právě na tuto věkovou kategorii.

Na začátku letošního roku nás opustila významná osobnost českého knihovnictví: doc. MUDr. Milan Špála, CSc.  V v tomto čísle je mu věnována vzpomínka, kterou si jistě zaslouží.
V oddíle Informace a konference Zlata Houšková představuje projekt S knihou do života (Bookstart). Krátce informuje o projektu samotném, jak vznikl, jaká je jeho současnost i budoucnost.

Na konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017 zazněl příspěvek Niny Wančové s tematikou softwaru pro tvorbu virtuálních výstav (o nástroji INDIHU Exhibition). Autorka se ochotně ujala sepsání příspěvku na toto téma pod názvem Exponáty v teple obývacího pokoje: software pro tvorbu virtuálních výstav, aby jej přiblížila našim čtenářům.
Autoři z Kabinetu informačních studií Masarykovy univerzity v Brně Ladislava Zbiejczuk Suchá, Petr Škyřík a Markéta Bočková nás seznamují s prvním konceptem projektu zpracování inkubátoru a akcelerátoru pro sociální inovace v knihovnách.

Recenze v tomto čísle informuje o publikaci vydané nakladatelstvím Karolinum Facebooková ne(závislost): identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku od autorky Marie Pospíšilové. Kniha obohacuje o jiný, hlubší pohled na prostředí této sociální sítě, přináší přehled o dosavadním zkoumání facebookové komunity, metodických východiscích tohoto zkoumání a do kontextu uvádí závěry z vlastního výzkumu facebookové populace ve věku 16–26 let.

Číslo uzavírají Novinky zahraniční knihovnické literatury, které jsou tentokrát takřka monotematicky zaměřené na otázku dokumentového kulturního dědictví a jeho uchování, na program UNESCO Paměť světa, na iniciativu Modrý štít a na související témata (z francouzského zdroje).
Je začátek března, venku mrzne, až praští a já pevně doufám, že vás naše číslo zahřeje a obohatí o nové informace. Na závěr si dovoluji připomenout, že uzávěrku pro dodání příspěvků do Knihovny: knihovnické revue 1/2018 najdete zde: http://knihovnarevue.nkp.cz/terminy/terminy-a-uzaverky.

Děkuji všem autorům a kolegům, kteří se na vydání tohoto čísla podíleli.

Za redakci přeje krásný předjarní čas Renáta Salátová

04.07.2018
Vyhledávání

Bibliotheca Academica
https://akvs.cz/event/bibliotheca-academica-2018/
30-31.10. 2018, Plzeň


TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .
Inforum

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství


Kategorie: