Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2017 / 02 Informace a konference Moje cesta po polských knihovnách

Moje cesta po polských knihovnách

Resumé: Příspěvek informuje o cestě po vybraných polských knihovnách. Věnuje se jednotlivým knihovnám a zvláště jejich ediční činnosti.


Klíčová slova: knihovny, Polsko, služby knihoven, knihovnické vzdělávání, ediční činnost

Summary: The article informs about a  trip to selected Polish libraries. It describes these  libraries and especially their editorial activities.

Keywords: library, Poland, library services, library education, publishing

PhDr. Renata Salátová / Knihovnický institut Národní knihovny ČR

První knihovna na mé cestě byla univerzitní knihovna ve Varšavě (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie http://www.buw.uw.edu.pl/). Byla mi stručně představena knihovna, její historie, funkce, služby apod. Poté jsme se zajímala o redakční práci v této instituci. Univerzitní knihovna žádný knihovnický časopis typu Knihovna: knihovnická revue nebo Knihovna plus nevydává, dokonce ani bulletin. Má ale blog, na který mohou přispívat zaměstnanci knihovny.Poté jsme měli exkurzi po celé knihovně (spolu s kolegy z Turecka, kteří zde byli v rámci programu Erasmus). Byly nám představeny fondy, služby, složení uživatelů, fakultní knihovny, architektura knihovny aj. U této nové budovy je mimo jiné krásná zahrada, kde chodí studenti i veřejnost a konají se zde různé akce. Knihovna v roce 2016 měla 245 zaměstnanců. Spolupracovala se 44 fakultními knihovnami, ty měly dohromady 211 zaměstnanců.

101_0193.JPG

Univerzitní knihovna ve Varšavě (archiv autorky)

Zahrada kolem univerzitní knihovny (archiv autorky)

Další den jsem měla dohodnutou schůzku v parlamentní knihovně (Biblioteka Sejmowa http://biblioteka.sejm.gov.pl/?lang=en) s panem vedoucím, který mne provedl celou knihovnou a vysvětlil mi hlavní funkce knihovny. Dále jsem měla schůzku ve vydavatelském oddělení, které se podílí na vydávání buletinu.

Odpoledne jsem navštívila Bibliotecu Narodowu http://www.bn.org.pl/, kde mne kolegyně z Národní knihovny provedly po celé knihovně, vysvětlily funkce, služby a zamířily jsme do oddělení knihovnictví, kde je podobný typ knihovny jako Knihovna knihovnické literatury NK ČR.

101_0369.jpg

Logo Národní knihovny (archiv autorky)

101_0366.jpg

Budova Národní knihovny (archiv autorky)

Následovala univerzitní knihovna ve Wroclavi. Univerzitní knihovna ve Wroclavi (Biblioteca Uniwersytecka ve Wroclawiu) https://www.bu.uni.wroc.pl/ má postavenu novou budovu, která však není řádně vybavena. Nacházejí se zde pouze tři oddělení (oddělení starých tisků, oddělení periodik a referenční centrum). Knihovna stále spíše funguje ve staré nevyhovující budově, kam jsem se také podívali. Po mém příjezdu jsme měli schůzku s některými členy redakční rady Studia o Ksiaczce i Informaciji a sborník Roczniki Biblioteczn a současně vyučujícími na oboru knihovnictví . Sdělili jsme si navzájem svoje redakční zkušenosti, neboť také vydávají výše zmiňovaný recenzovaný časopis Studia o Ksiaczce i Informaciji a sborník Roczniki Biblioteczne. Mluvili jsme o hodnocení vědy a vědeckých článků v Polsku a u nás, o překladech a vydávání cizojazyčných textů. Dále mi byl popsán stav knihovnického vzdělávání v Polsku.

101_0401.jpg

Nová budova univerzitní knihovny ve Wroclawi (archiv autorky)

Poslední zastávka byla v Krakowě v Jagelonské knihovně (Biblioteka Jagiellonska) http://www.bj.uj.edu.pl/ . Podrobně mne seznámili s chodem, historií a službami knihovny samotné. Poté jsme měla schůzku s vedoucím edičního oddělení, který mi se zápalem sobě vlastním popsal knižní a publikační činnost za poslední roky. Diskutovali jsme o problematice vydávání jak periodik, tak knih, o financování této činnosti, o výběru témat apod. Odcházela jsem obohacena o mnoho výtisků z této ediční činnosti, ale také o zajímavé zkušenosti. Stihla jsem ještě exkurzi v oddělení vzácných tisků, kde mi byly ukázány tyto tisky a staré mapy.

101_0483.JPG

Jagelonská knihovna v Krakově (archiv autorky)

101_0515.JPG

Oddělení vzácných tisků v Jagelonské knihovně (archiv autorky)

Velký přínos této cesty vidím v navázání kontaktů s redakčními kolegy z Polska. Nalezení společných témat, problémů a jejich řešení.

02.03.2018
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8

Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022