Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2016 / 01 Úvodník Editorial

Editorial

Vážení čtenáři,

předkládáme vám nové číslo elektronického časopisu Knihovna plus. Od loňského roku máme nové webové stránky a pracujeme v novém redakčním systému. Změna webu přinesla jednak novou vizuální podobu, jednak oddělení obou časopisů (Knihovny: knihovnické revue a Knihovny plus), dříve umístěných na jednom „rozhraní“, a také zpřehlednění obou časopisů.

Při vytváření nového webu jsme pro inspiraci shlédli  několik webových stránek oborových časopisů, jak českých, tak zahraničních. Stanovili jsme priority – co nesmí na stránkách elektronického časopisu chybět. Byly to především: informace o periodiku samotném, redakci, redakční radě, o etických zásadách, a také formulář pro autory. Mysleli jsme také na autory recenzí. Z tohoto důvodu nesměly chybět pokyny pro recenzenty odborných publikací. Dále sekce autorům, jednotlivé rubriky, archiv, aktuality. Velký důraz jsme kladli na zveřejnění článků aktuálního čísla.

Vše jsme se snažili dělat pro rychlou a snadnou komunikaci s autory. Ti si mohou stáhnout a elektronicky vyplnit autorský formulář, zkontrolovat termíny uzávěrek apod. Začali jsme umísťovat na konec článků také citace s aktuálním datem.

Oba weby (Knihovna plus a Knihovna: knihovnická revue) jsou zveřejněny v české a anglické jazykové verzi, což pro redakci napříště znamená aktualizovat vlastně obsah čtyř „webů“. Aby měli uživatelé přehlednější vstup do jednotlivých webů časopisů, vytvořili jsme po dohodě s realizátorem projektu Adaptace webové farmy CMS Plone pro jednotnou správu webů NK ČR a migrace vybraných webů tzv. Rozcestník, který najdete na adrese http://knihovna.nkp.cz/.

Stránky časopisů chceme rozhodně do budoucna stále vylepšovat. Rádi bychom začali generováním dat o nejčtenějších článcích a „zprovozněním“ komentářů pod jednotlivými články.

Aktuálně předkládané číslo Knihovny plus přináší pestrou směsici námětů. První příspěvek se týká zvukových dokumentů a průzkumů na toto téma, realizovaných v České republice a Velké Británii. Druhý příspěvek je o unikátní autoritní databázi zeměpisných údajů (rejstříku obcí) zpracovávané Státním oblastním archivem v Třeboni při digitalizaci archiválií, především o tvorbě, obsahu a využitelnosti této databáze širokým okruhem uživatelů.

Publikujeme osobní vzpomínku na významnou osobnost českého knihovnictví, PhDr. Jarmilu Burgetovou, zesnulou v lednu roku 2016.

Srovnávací studii poskytování mobilních služeb v evropských národních knihovnách nabízejí autorky příspěvku, který ve svých závěrech poukazuje na význam národních knihoven pro knihovnickou komunitu dané země i v oblasti šíření moderních mobilních technologií a služeb, na důležitost připravenosti a schopnosti národních knihoven udávat směr v tomto oboru. Pro doplnění informací ze zahraničí uvádíme zprávu ze studijní cesty po německých knihovnách, následovanou příspěvkem ze Slovenska – souhrnným pojednáním o slovenském národním projektu Digitálna knižnica a digitálny archív. Rubriku uzavírá rozhovor s PhDr. Libuší Foberovou na téma nedávno uskutečněné konference Kniha ve 21. století. Celý časopis tradičně uzavírá rubrika Novinky zahraniční knihovny knihovnické literatury, tentokrát se sérií anotací článků z časopisu IFLA Journal.

Renáta Salátová
výkonná redaktorka

SALÁTOVÁ, Renáta. Editorial Knihovny plus 1/2016. Knihovna plus [online], 2016, 12(1) [cit. 2014-11-25]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-cislo/uvodnik/editorial

01.07.2016
Vyhledávání

Bibliotheca Academica
https://akvs.cz/event/bibliotheca-academica-2018/
30-31.10. 2018, Plzeň


TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .
Inforum

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství


Kategorie: