Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2016 / 01 Historie a současnost PhDr. Jarmila Burgetová (3. 7. 1931 -14. 1. 2016)

PhDr. Jarmila Burgetová (3. 7. 1931 -14. 1. 2016)

Místo nekrologu

Anna Machová

Dovolte mi tuto osobní vzpomínku, jinak se mi psát nedaří.

Jarmila Burgetová si mě v první polovině 90. let sama našla. Měla jsem štěstí, byla frankofil a knihovnický profesionál.

Naší profesní organizaci SKIP bylo sotva několik let, já sama jsem nebyla jejím členem. Měla jsem za sebou nedávno dokončené specializační studium francouzštiny a „slávu“ člověka, který v Národní knihovně ČR zvládne tlumočit tehdy početným delegacím francouzských studentů a dalších zájemců o informace o našem oboru. Bylo jich tehdy, po „zvednutí železné opony“, poměrně hodně.

[Foto Olga Domorázková]. Fotografie byla pořízena na veletrhu Svět knihy v Praze v roce 2012, je to setkání Frankofonního klubu SKIP, jehož byla Mgr. Olga Domorázková zakládajícím členem.

Jarmila Burgetová byla již od 80. let členkou Mezinárodní asociace bibliologů (AIB – Association internationale de bibliologie) a pro jedno z kolokvií této frankofonně orientované organizace, které se v letech 1994–1995 konalo myslím v Maroku, potřebovala přeložit do francouzštiny referát o citační analýze v ČR a hledala někoho, kdo bude ochoten tu zapeklitou terminologii do francouzštiny převést. Citační analýzou jsem se do té doby neměla proč zabývat, internetové zdroje byly v plenkách, pana docenta Špálu jsem ještě neměla tu čest znát, nezbylo než se ponořit do sbírek Knihovny knihovnické literatury a prostřednictvím odkazů a bibliografií u článků v českých sbornících verifikovat vlastní představy o termínech, které se těžko daly ve slovnících najít (tehdy se ještě francouzština a francouzský odborný svět považovaly za nepominutelný zdroj při psaní odborných článků, takže i „analyse des citations“ se objevovala v upozorněních na literaturu).

Svého úkolu jsem se zřejmě zhostila dobře, protože následovalo pozvání ke vstupu do SKIP od samotné předsedkyně Burgetové – s tím, že „by mě tam potřebovala“…

Pak jsme spolu prostě 20 let pracovaly. Jarmila Burgetová měla zvláštní schopnost donutit člověka k práci, k níž by jinak možná těžko nacházel odvahu. Tak se zrodil první „speciál“ Bulletinu SKIP o francouzském knihovnictví (připravený narychlo a z toho, co bylo „po ruce“, protože dr. Kurkovi tehdy kdosi nedodal materiál o jiné zemi), náš společný česko-francouzský/francouzsko-český slovník (nebo spíš glosář) odborných výrazů z knihovnictví a informačních služeb (vydán péčí SDRUKu), další překlady referátů pro kolokvia AIB, společná účast a vystoupení na jednom z těchto kolokvií v Paříži (1996, pokud mně paměť neklame), intenzivní spolupráce s Mediatékou Francouzského institutu (a nešlo jen o vzájemné návštěvy a přátelské sklenky vína – mnozí s povděkem vzpomínají např. na kurz odborné francouzštiny nebo na mikrosemináře k novinkám v oboru). Plodná byla spolupráce s knihovnou v pařížském Pompidouově centru (Centre Georges Pompidou – Bibliotheque publique d´information, BPI), která vyústila v několik stáží a v dobrou neformální spolupráci s kolegy z francouzských knihoven (stvrzenou například účastí čtyř francouzských přednášejících na konferenci Knihovny současnosti v roce 2002). Nemohu pominout výborné kontakty Jarmily Burgetové se Sdružením informačních profesionálů (Association des professionnels de l´information et de la documentation, ADBS), která se zhmotnila v Evropském průvodci kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb (vydal SKIP v roce 2006).

Kontakty Jarmily Burgetové v největším francouzském knihovnickém spolku (Association des bibliothécaires francais, ABF) umožnily připravit řadu akcí a zajistit po mnoho let účast našich zástupců na výročních kongresech ABF. Šťastné bylo období let 2002–2007, kdy se podařilo spolu s francouzskými kolegy zorganizovat několik studijních cest – našich knihovníků do Francie a francouzských k nám. Naše cesta do Francie zaměřená na novostavby a architekturu knihoven roce 2002 měla výsledky: vznik Frankofonního klubu SKIP (protože lidé, spojení touto cestou, chtěli spolu nadále komunikovat), ale i nápady promítnuté do konkrétních rekonstrukcí v českých knihovnách. Nechtěli jsme zůstat dlužníky ABF, který v roce 2002 hradil velkou část nákladů na naši cestu, ale „přitáhnout“ na reciproční cestu do ČR skupinu Francouzů, všeobecně dosti skeptických k tomu, co by u nás mohli uvidět a čím se třeba i inspirovat, se nějaký čas nedařilo. Díky kontaktům a úpornosti Jarmily Burgetové se nakonec cesta, při níž jsme mohli prezentovat např. tehdy zánovní knihovny v Liberci, Brně, Jindřichově Hradci, uskutečnila. Dosti rezolutně a vůči svým krajanům nesmlouvavě se při našem společném hodnocení této akce vyjádřil jeden z bývalých ředitelů Mediatéky Francouzského institutu Alain Massuard: Francouzi si v českých knihovnách jasně uvědomili, že odborný diskurz s Čechy mohou vést na téže úrovni, na jakou jsou zvyklí, že Střední Evropa není exotika, ale země, kde není nutné „vyučovat od začátku“.

Snad mi čtenáři prominou, že jsem se soustředila na oblast, s níž je spojeno moje nejintenzivnější vzpomínání na Jarmilu Burgetovou. Její výjimečná energie, tělesná kondice a jazyková výbava jí umožnily velmi neformálně jednat a navazovat pro české knihovnictví prospěšné kontakty také např. v Německu a Rakousku. Měla svoje „knihovnické známé“ v Portugalsku, v Kanadě, v Itálii. Bojovala za to, aby český stát finančně podporoval členství SKIPu v IFLA. Byla také ale bez předsudků – věřila, že SKIP jednou naváže kontakt a spolupráci s Ruským knihovnických spolkem…

Před několika lety jsme si s Jarmilou Burgetovou říkaly, že by bylo zapotřebí připravit téma francouzského knihovnictví pro Bulletin SKIP znovu, protože uplynulo mnoho času, mnoho věcí se změnilo a soustavně se tím u nás nikdo nezabývá… Také slovník-glosář by potřeboval „zásah“ atd. atd. Pracovní vytížení nás obou, nemoci a neúprosný čas už nám to nedovolily.

MACHOVÁ, Anna.  PhDr. Jarmila Burgetová…místo nekrologu. Knihovna plus [online], 2016, 12(1) [cit. 2014-11-25]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-cislo/historie-a-soucasnost/jarmila-burgetova-3.-7.-1931-14.-1.-2016

01.07.2016
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8

Studentská konference Think!+

Termín: 23. 6. 2022

Místo: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Přihlaste se na sedmý ročník studentské konference Think!+, kterou pořádají doktorandi FF Univerzity Pardubice.
Cílem konference je umožnit studentům prezentovat rozmanitá témata, otevřít nové perspektivy a zprostředkovat mezioborový dialog. Setkání účastníkům poskytne nejen vzájemnou inspiraci, ale rovněž příležitost k reflexi své dosavadní vědecké práce.

Více informací:

https://kfr.upce.cz/cs/studentska-konference-think-2022-23-6-2022