Information for libraries

 • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod O časopise Redakční rada časopisu Knihovna plus

Redakční rada časopisu Knihovna plus

Odpovědný redaktor: 

 • PhDr. Vít Richter [ vit.richter@nkp.cz ] – ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

Výkonná redaktorka: 

Redakční rada: 

 • předseda: Mgr. Adolf Knoll – tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
 • PhDr . Barbora Drobíková, Ph.D. – ředitelka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK Praha
 • Mgr. Tomáš Gec –  vedoucí Střediska vědeckých informací Fakulty sociálních věd UK Praha
 • PhDr. Hanuš Hemola – náměstek generálního ředitele pro Knihovní fondy a služby Národní knihovny ČR
 • Děvana Pavlíková, FCLIP - bývalá kurátorka Britské knihovny v Londýně 
 • PhDr. Milena Ředinová – vedoucí Vydavatelského odboru Národní knihovny ČR
 • PhDr. Radka Římanová, Ph.D.vyučující na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK Praha
 • Prof. Andrew Lass, M.A., Ph.D. – profesor antropologie, dějin antropologie, vědy, technologií a teorie organizace se zaměřením na Střední Evropu, Česko a Slovensko
 • PhDr. Anna Machová – Knihovnický institut Národní knihovna ČR 
 • Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.Filozoficko-přírodovědná fakulta, Slezská univerzita v Opavě
 • Doc. PhDr. Pavel Rankov, Ph.D. – vedoucí na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Mgr. Martin Sekera, Ph.D. – vedoucí oddělení časopis ů a ředitel Knihovny Národního Muzea, odborný asistent Katedry mediálních studií FSV UK Praha
 • Ing. Martin Svoboda – ředitel Národní technické knihovny

Kontakt

Veškerou korespondenci adresujte na jméno výkonného redaktora. Při veškeré korespondenci vždy uvádějte Vaše kontaktní údaje.

PhDr. Renáta Salátová
email: renata.salatova@nkp.cz
tel.: 221 663 343
mobil.: 736 787 153

Redakce časopisu Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus
Renata Salátová
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

12.04.2016
Vyhledávání


Jak dál s predátorskými časopisy

Predátorské časopisy ve SCOPUS


Výzva k přihlášení odborných příspěvků na 10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích - Národní technická knihovna pořádá 19. října 2017 jubilejní 10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Rádi bychom při této příležitosti vyzvali všechny zájemce k přihlášení odborných příspěvků na tuto konferenci. Odborné příspěvky musí být nekomerční a podány prostřednictvím on-line formuláře. Všechny došlé příspěvky a abstrakty budou vyhodnoceny programovým výborem konference a všichni autoři budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí příspěvku nejpozději do 16. června 2017. Více informací o konferenci, pokyny k vypracování příspěvku a formulář pro přihlášení příspěvku, je možné najít na webových stránkách konference. Návrhy na příspěvky je možné podávat do 15. května 2017.


INFOS 2017výzva pre prednášateľov. Ústredná téma: Transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie


Registrace příspěvků na další ročník konference INFORUM (30. až 31. května 2017) byla zahájena! Použijte prosím online formulář a staňte se přednášejícím! Odborné příspěvky musí být nekomerční a obsahově vycházet že zveřejněných témat letošní konference. Nejzazší termín pro podání přihlášky příspěvku je 13. 3. 2017.


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR