Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 28

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Bibliografie konference CASLIN
Resumé: Bibliografie konference CASLIN mapující historii konference od jejího vzniku v roce 1993 až do předposledního ročníku v roce 2014. Téměř každoročně z ...
Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1
Resumé: Univerzitná knižnica v Bratislave realizovala v roku 2015 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti národný projekt Digitálne pramene – ...
CASLIN 2016
Luboš Antonín. Skica neběžného typu knihovnického
Rozhovor na téma ceny INFORUM
Rozhovor se členy programového výboru
Doc. MUDr. Milan Špála, CSc., nositel mimořádné ceny konference INFORUM 2015
Rozhovor s Filipem Šírem a Ivou Horovou na téma udělení ceny konference Inforum
Safeguarding Audiovisual Information for Future Generations
Generally, libraries and archives follow the traditional preservation paradigm that also governs museums: to preserve the object, the original document, placed ...
Projekt INTERPI
Finské knihovnictví v praxi – Univerzitní knihovna v Tampere
Péče o fotografický obraz v Historické fototéce města Havany
Knihovnu slovanských a východoevropských studií najdete i v Londýně
Open Access a současné tendence v otevřeném publikování na Ukrajině
Publikační a pedagogická činnost doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka
Resumé: Příspěvek obsahuje záznamy celkem 272 vlastních prací doc. PhDr. Rudolfa Vlasáka, významné osobnosti českého knihovnicko-informačního prostředí, a ...
Vydávání audioknih jako jedna z možností prezentace regionální literatury prostřednictvím knihoven
Resumé: Článek pojednává o nové aktivitě Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě – vydávání regionálních audioknih. Touto činností knihovna jednak rozvíjí ...
Mapové indexy pro potřeby katalogizace mapových děl
Resumé: Při katalogizaci mapových děl tvořených dílčími mapovými listy je zásadní zohlednit při evidenci klad těchto listů pro snadnou identifikaci a především ...
Zemřel PhDr. Jiří Vacek
Výběrová bibliografie prací PhDr. Jiřího Vacka
REEDICE ….. Michal Hora vzpomíná na povodně v srpnu 2002 v Klementinu a v centru Prahy
Projekt retrospektivní konverze lístkových katalogů Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Resumé: V letech 2013 až 2014 se v Knihovně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (http://www.ff.cuni.cz/knihovna) uskutečnil ojedinělý projekt ...
Slovník českých knihovníků
Abstrakt: Článek pojednává o Slovníku českých knihovníků – kooperačním projektu Národní knihovny ČR a krajských knihoven. Popisuje základní principy spolupráce ...
Rozhovor na téma konference Knihovny současnosti
PhDr. Jarmila Burgetová (3. 7. 1931 -14. 1. 2016)
Srovnání průzkumů v České republice a ve Velké Británii se zaměřením na zvukové dokumenty
Resumé: Příspěvek předkládá uskutečněné průzkumy zvukových dokumentů paměťových institucí v České republice, které srovnává s průzkumem Britské knihovny z roku ...
Obsah, tvorba a využití elektronického zeměpisného rejstříku v jihočeských archivech (Content, formation and application of geographic index in southbohemian archives)
Resumé: Elektronický zeměpisný rejstřík představuje autoritní databázi v rámci projektů digitalizace Státního oblastního archivu v Třeboni. Jako všestranně ...
Kooperácia a prepojenie informačných, počítačových a komunikačných technológií - základné zdroje informácií pri zostavovaní tezauru
Informační vzdělávání na cestě k inkluzi
Výtah z textu předneseného autorkou na konferenci INFORUM2017 a publikovaného v konferenčním sborníku dané konference.