Information for libraries

 • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2017 / 01 Informace a konference Rozhovor na téma nové Univerzitní knihovny

Rozhovor na téma nové Univerzitní knihovny

Mgr. Eva Lacková

 • Kdo navrhl knihovnu (jméno architekta, studia) a Kdo/která firma ji postavila?

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost OSA projekt s.r.o. z Ostravy, dodávku realizovala společnost VESNA INTERIORS, s.r.o. z Veselí nad Moravou a stavbu provedla společnost SYNER, s.r.o. z Liberce.

 • Z  jakých zdrojů se stavba knihovny hradila?

Novostavba knihovny byla hrazena především z prostředků státního rozpočtu a také z vlastních zdrojů univerzity.

 • Jak velký je knihovní fond současné Univerzitní knihovny?

Knihovní fond obsahuje přes 150 000 knihovních jednotek.

 • Je zde volný výběr (a jak velký)?

Volný výběr zde máme, ovšem momentálně není možní zjistit přesné číslo. Z důvodu sloučení jednotlivých ústavních knihoven (knihovna Ústavu archeologie, knihovny oddělení Ústavů cizích jazyků, knihovny oddělení Ústavů historických věd, knihovna Ústavu informatiky a knihovna Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu) se fond stále doplňuje. Velikost volného výběru bych tedy odhadovala na necelou polovinu z celkového knihovního fondu.

 • Jsou preferovány absenční či prezenční výpůjčky?

Preferovány jsou absenční výpůjčky.

 • Kolik má knih Rakouská a Německá knihovna?

Německá knihovna má 10 741 svazků všech dokumentů. Z toho je 10 575 naučná literatura a beletrie. Rakouská knihovna má 7 636 svazků všech dokumentů. Z toho je 7 597 naučná literatura a beletrie.

 • Je možno stahovat e-knihy? Lze mít vzdálený přístup z domova?

Ano, e-knihy je možné stahovat a přistupovat k elektronickým zdrojům z knihovny
i z domu pomocí nastavení proxy serveru nebo Shibbolethu.

 • Jaká je výpůjční doba knihovny?

Univerzitní knihovna – studovna a půjčovna

pondělí

10:00–18:00

úterý

9:00–16:00

středa

9:00–18:00

čtvrtek

9:00–16:00

pátek

9:00–15:00

Německá a Rakouská knihovna

pondělí

10:00–11:00

12:00–17:00

úterý

9:00–11:00

12:00–16:00

středa

9:00–11:00

12:00–17:00

čtvrtek

9:00–11:00

12:00–16:00

pátek

9:00–11:00

12:00–15:00

 

 • Kolik má Univerzitní knihovna zaměstnanců?

Máme 8 stálých zaměstnanců a momentálně další 3 pomocné vědecké síly (studenty).
http://www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna/pracoviste-opava/lide

 • Jak řešíte v nové budově upomínky?

Upomínky jsou řešeny stejně jako v knihovně původní, tedy studenti si mohou dokument vypůjčit na 30 dní a poté prodloužit na dalších 30 dní.Za překročení výpůjční doby se platí poplatek 1 Kč za den a publikaci.

 • Kdo jsou uživatelé knihovny? Do knihovny mohou pouze studenti a vyučující Slezské univerzity nebo i široká veřejnost, respektive kdo se může stát čtenářem knihovny?

Služby knihovny jsou poskytovány studentům, pedagogům i odborné veřejnosti.

 • Prosím o upřesnění elektronických informačních zdrojů a adresu repozitáře, který zmiňujete v textu.

Zprostředkováváme přístup k databázím: EBSCO, IOPscience, JSTOR, ProQuest Central, Library and Information Science Abstract (ProQuest), Literature Online, Literature Resource Center, OECD iLibrary, Science Direct, Scopus, SpringerLink a Web of Science. http://www.slu.cz/su/slu/cz/univerzitni-knihovna/pracoviste-opava/fondy/elektronicke_informacni_zdroje.

Adresa repozitáře je: https://zkp.slu.cz/?page=login

Za redakci děkuje Renáta Salátová.

30.06.2017
Vyhledávání

INFORUM 2018 - anketu je možno vyplnit do této neděle
Blíží se uzávěrka ankety spojené s letošní konferencí. Do neděle 24.6. (včetně) máte možnost prostřednictvím online formuláře ohodnotit letošní ročník a zaslat tipy pro vylepšení organizace konference nebo návrhy na přednášející. Anketu lze vyplnit anonymně, ale pokud své kontaktní údaje uvedete, dostanete se do slosování o dárky.


Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství